Dzielmy się radością spotkania z Mesjaszem

18 grudnia 2018|23:15

Poznań, Boże Narodzenie 2018

Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. Łk 2,10-11

Pasterze jako pierwsi (…) otrzymali wieść o narodzinach Jezusa. Byli pierwszymi, ponieważ czuwali w nocy, strzegąc swego stada. Wraz z nimi stajemy przed Dzieciątkiem, zatrzymujemy się w milczeniu. Wraz z nimi dziękujemy Panu za to, że dał nam Jezusa i wraz z nimi wznosimy z głębi serca uwielbienie Jego wierności: błogosławimy Ciebie, Panie, Boże Najwyższy, który uniżyłeś się dla nas. Jesteś niezmierzony, a stałeś się maluczkim; jesteś bogaty, a stałeś się ubogim; jesteś wszechmocny, a stałeś się słabym.

(por. Papież Franciszek na Boże Narodzenie, Watykan 2013).

Pasterze, «gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu» (Łk.2,17).

My również dzielmy się radością spotkania z Mesjaszem.

Niech zachwyt i zdumienie nad tajemnicą narodzenia Boga-Człowieka doda nam sił,

byśmy każdego dnia żyli Jego nauką.

Niech Maryja, Matka Jezusa wyprasza nam potrzebne łaski,

byśmy z sercem pełnym nadziei wkroczyli w Nowy 2019 Rok

i umacniani Duchem Świętym odpowiedzialnie uczestniczyli w posłannictwie Kościoła.

Radosnych i błogosławionych Świąt

przeżywanych w gronie Rodziny i wśród Przyjaciół

oraz

Szczęśliwego Nowego 2019 Roku

życzą

Asystent DIAK                                               Prezes DIAK
/-/Ks. kan. Roman Dworacki                      /-/Bogumiła Kania-Łącka

BN 2018 życzenia(3)