Totus Tuus Maryjo

14 czerwca 2020|22:24

Tegoroczne spotkanie z Matką Bożą, odbyło się tylko w piątek 19 czerwca 2020 roku. W tym wyjątkowym pielgrzymowaniu, któremu towarzyszyło hasło „Totus Tuus Maryjo”, wzięła udział reprezentacja Akcji Katolickiej z wielu stron Polski. Mszy Św. o godz. 20.00 przewodniczył Biskup Mirosław Milewski – Krajowy Asystent Akcji Katolickiej, który też poprowadził również rozważanie w godzinie Apelu Jasnogórskiego. TV Trwam, TVP3 oraz media jasnogórskie zapewniły członkom i sympatykom Akcji Katolickiej duchową łączność poprzez transmisję Mszy św. i Apelu Jasnogórskiego.

Totus Tuus Maryjo. Pielgrzymka Akcji Katolickiej w Polsce na Jasną Górę.

Pielgrzymka, jak zaznacza prezes KIAK, Urszula Furtak: „Stanowi okazję do zawierzenia wszystkich trudnych sytuacji rodaków, wołaniem o umocnienie wiary i nadziei w czasie pandemii. Modlimy się szczególnie za rodziny dotknięte chorobą oraz za tych, którzy stracili życie. Nade wszystko polecamy Bogu wszystkie służby, niosące pomoc drugiemu człowiekowi w czasie pandemii”.

Przypadająca w przededniu setnej rocznicy chrztu św. Jana Pawła II Pielgrzymka stanowiła okazję do przypomnienia teologicznego nauczania dotyczącego partycypacji wiernych świeckich w kapłańskim, prorockim i królewskim urzędzie Chrystusa. Nawiązując do zasady uczestnictwa laikatu, w potrójnym urzędzie Chrystusa – kapłana, proroka i króla, bp Mirosław Milewski, zaznaczył, że: „Kościół potrzebuje czytelnego zaangażowania i wyrazistego świeckich katolików”. Dodał przy tym, że istnieje pilna potrzeba uformowania „świadomych, głęboko wierzących świeckich, którzy, niekoniecznie przez spektakularne akcje, ale przez to, co zawsze jest ważne w chrześcijaństwie; przez miłość bliźniego, szacunek do człowieka, stosunek do życia, do kwestii politycznych, będą ten świat przemieniać, ewangelizować, będą solą ziemi”.

Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu. „Dla ludzi prostych boskie słowo Jezusa jest jasne i zrozumiałe”.

Po złożeniu kwiatów pod tablicą poświęconej św. Janowi Pawłowi II, odmówieniu modlitwy zakończonej wspólnym odśpiewaniem „Barki”, członkowie Akcji Katolickiej z jasnogórskiego dziedzińca, udali się do kaplicy Cudownego Obrazu na Eucharystię. Mszy św. koncelebrowanej w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przewodniczył asystent krajowy Akcji Katolickiej, biskup Mirosław Milewski.

W homilii Biskup Milewski przypomniał członkom Akcji Katolickiej, że do apostolskiego świadczenia o Chrystusie predestynuje wiernych sakrament chrztu oraz Eucharystia, w której katolik otrzymuje miłość Boga, którą ukierunkowuje na bliźniego. Zachęcając członków Akcji Katolickiej do kontemplacji Maryi, czczonej w Jasnogórskiej Ikonie, Ksiądz Biskup zwrócił uwagę ba fakt, że „to właśnie Jej serce było najbliżej serca Jezusa. To pod sercem Maryi rozwijało się, kształtowało i rosło serce naszego Pana”. Dodał przy tym, że właśnie tutaj, „w tej świętej kaplicy, niemal słyszymy bicie tych dwóch serc. Ich rytm napawa wielu z nas spokojem i ufnością, także wtedy, gdy nie do końca rozumiemy ciężar i jarzmo codzienności”. Asystent krajowy podkreślił również, że w obecnej dobie Kościół w Polsce, w potrzebuje odbudowania swej wiarygodności, dlatego wiarygodnych ludzi w swoich szeregach. „Tacy powinni być członkowie Akcji Katolickiej w Polsce – prości i wierni uczniowie Jezusa”. Kończąc homilię hierarcha powiedział: „Niech Serce Jezusa, „dobroci i miłości pełne”, „cierpliwe i wielkiego miłosierdzia”, prowadzi Kościół w Polsce, prowadzi biskupów i kapłanów, rodziny, Akcję Katolicką w Polsce i wszystkich wiernych, by w prostocie swoich serc okazywali swoje przywiązanie do Boga i wiary”.

Kapłan na medal – Wyróżnienie ks. Jana Bartoszka medalem „Za dzieło apostolstwa”.

Po zakończeniu Eucharystii przyszedł czas na wyróżnienie medalem „Za dzieło apostolstwa”, wręczanym przez kapitułę prezbiterom oraz osobom świeckim, które wspierają działania apostolskie Akcji Katolickiej i przyczyniają się do promocji stowarzyszenia.

W bieżącym roku wyróżniony medalem został ks. dr hab. Jan Bartoszek, diecezjalny asystent Akcji Katolickiej. Jak zaznaczyła w swym przemówieniu prezes KIAK, Urszula Furtak: „Ksiądz Jan Bartoszek wyróżnił się wyjątkowym zaangażowaniem w dzieło Akcji Katolickiej. Jest wielce zasłużony. Formuje nas niezmiennie od wielu lat. Od ponad 10 lat pełni funkcję asystenta diecezjalnego angażując ludzi Akcji Katolickiej nie tylko z diecezji tarnowskiej, ale z całej Polski w zadania apostolskie, właściwe laikatowi. Ponadto w materiałach formacyjnych, czy zajęciach w ramach Uniwersytetu Jana Pawła II, znajdziemy wiele cennych wskazówek dla laikatu”.

Dziękując za wyróżnienie ks. dr hab. Jan Bartoszek, powiedział min.: „Dedykuję tę nagrodę Akcji Katolickiej w Polsce, szczególnie w diecezji tarnowskiej. Cieszę się bardzo, że diecezja tarnowska może się w jakiś sposób wyróżniać na tle Akcji Katolickiej w Polsce”. Asystent diecezji tarnowskiej powiedział również: „Jeżeli Pan Bóg pozwoli, to nadal będziemy podejmować tę współpracę w tym wyjątkowym dziele angażowania ludzi świeckich do odpowiedzialności za Kościół i świat”.

Akcja Katolicka w Polsce jest, pamięta, czuwa.

„Przed świętą Ikoną Jasnogórską stają w tej godzinie, Maryjo, Twoje dzieci, wpatrzone w Twe zawsze piękne i pociągające oblicze. Dziś jeszcze wyraźniej wskazujesz na swego Syna, którego Serce zostało przebite za nasze grzechy”, tymi słowami krajowy asystent Akcji Katolickiej bp Mirosław Milewski rozpoczął rozważanie Apelu Jasnogórskiego. Kontynuując apelową refleksję bp. Milewski powiedział: „W godzinie Apelu gromadzi się przed Twym wizerunkiem, Maryjo, reprezentacja Akcji Katolickiej z wielu stron Polski. Z powodu obecnej sytuacji nie mogliśmy stanąć tak licznie, jak dotychczas, ale serca wszystkich członków z blisko 2000 oddziałów parafialnych Akcji są tutaj duchowo obecne”. W opinii biskupa konieczne jest dziś ponowne odkrycie łaski sakramentu chrztu i wypływających z tego faktu darów zwłaszcza, że „tegoroczna pielgrzymka Akcji Katolickiej odbywa się także w przededniu setnej rocznicy chrztu św. Jana Pawła II”. „Ten fakt stanowić musi okazję do przypomnienia znaczenia chrztu jako też mocy i źródła działania w Kościele”, powiedział bp. Milewski.

Na zakończenie Apelu prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce, Urszula Furtak, dokonała aktu zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej.

Dr Artur Dąbrowski
rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce