A Słowo Ciałem się stało.

22 grudnia 2019|22:38

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. (J1,14)

Drodzy Członkowie Akcji Katolickiej,
Czcigodni Asystenci POAK,
Wszyscy oczekujący przyjścia Zbawiciela!

Za kilka dni udamy się do Betlejem, by tam na nowo odkrywać tajemnicę Bożego Narodzenia, bo „tam Bóg, w domu chleba, rodzi się w żłobie. Jakby chciał nam powiedzieć: oto jestem dla was jako wasz pokarm”. (por. papież Franciszek, homilia 24 grudnia 2018 r.).

Otwórzmy nasze serca i domy na przyjście Boga – Człowieka, który chce być blisko każdego z nas. Niech Ci, którzy są wokół widzą, że nie są to zimowe święta choinki i prezentów, ale to Bóg przychodzi, to On jest chlebem naszego życia.
Na błogosławiony czas Świąt Bożego Narodzenia życzymy pokoju, radości i światła płynącego z groty betlejemskiej. Niech czuwająca przy żłóbku Maryja, Matka Słowa wyprasza nam potrzebne łaski na Nowy 2020 Rok.

Z serdecznym pozdrowieniem i darem modlitwy

/-/Ks. kan. Roman Dworacki                                            /-/Bogumiła Kania-Łącka
Asystent DIAK                                                                Prezes Zarządu DIAK

Boże Narodzenie AD 2019

Życzenia BN 2019r