Idźmy i głośmy z Maryją – 22 Pielgrzymka AK na Jasną Górę

10 czerwca 2017|23:10

22. Pielgrzymka Akcji Katolickiej modliła się w sobotę, 10 czerwca na Jasnej Górze. W spotkaniu uczestniczyli: Zarząd Krajowy Instytutu Akcji Katolickiej, księża asystenci i przedstawiciele AK z całej Polski – w sumie kilka tysięcy osób. W tym roku Akcja Katolicka zgromadziła się pod hasłem: „Idźmy i głośmy z Maryją”.

„Jesteśmy uradowani tą pielgrzymką – mówi Urszula Furtak, prezes Zarządu KIAK – Tu na Jasnej Górze wielu członków Akcji Katolickiej przyszło przypieczętować już oddany przez siebie dar dla Maryi czyli cząstkę „żywej korony”, a jednocześnie też żeby ponownie zawierzyć Aktem Oddania Matce Bożej Akcję Katolicką, siebie samego i całą naszą wspólnotę”.

„Akcja Katolicka istnieje w 40 diecezjach. W jednej są to bardzo duże oddziały skupiające dużo ludzi, w innych boryka się trochę z trudnościami, ale jesteśmy obecni” – zaznacza Urszula Furtak. „Widzimy, jak wielka jest rola ludzi świeckich, dlatego zachęcamy, budzimy tych ludzi, którzy są blisko Kościoła, by oni swoim życiem i swoim świadectwem pokazywali innym, że to nie trzeba robić nic wyjątkowego, trzeba po prostu być świadectwem Chrystusa” – wyjaśnia prezes Zarządu KIAK.

Pielgrzymi przeszli na Jasną Górę w procesji spod częstochowskiej Archikatedry. Na jasnogórskim Szczycie o godz. 13.00 została odprawiona Msza św., której przewodniczył bp Mirosław Milewski, krajowy asystent Akcji Katolickiej. Zebranych powitał o. Mieczysław Polak , podprzeor Jasnej Góry. „Drodzy pielgrzymi działający w Akcji Katolickiej dziękujemy wam, że jesteście solą ziemi, aby odnowić wszystko w Chrystusie, że pogłębiacie waszą formację chrześcijańską i współpracujecie z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła, że reprezentujecie pełny, żywy i czynny katolicyzm, jakiego zawsze wymagała nasza wiara wyruszając w podróż z Chrystusem do drugiego człowieka”.

„W tym roku mija 150 lat od narodzin Akcji Katolickiej we Włoszech, co zapoczątkowało wielki ruch współpracy świeckich i duchownych w wielu krajach świata, a po pierwszej wojnie światowej także w Polsce” – przypomniał w homilii bp Mirosław Milewski.

„W kwietniu bieżącego roku papież Franciszek z okazji wspomnianego jubileuszu spotkał się z przedstawicielami włoskiej Akcji Katolickiej i podkreślił, że również dla niego rocznica ta ma w pewnym sensie wymiar rodzinny, gdyż jego ojciec, jego babcia także należeli do tego stowarzyszenia – powiedział kaznodzieja – Franciszek przypomniał w tym przemówieniu cztery filary Akcji Katolickiej, a są nimi: modlitwa, formacja, poświęcenie i apostolat, z których jeden lub inny, zależnie od czasów, był mniej lub bardziej podkreślany. Dziś zaś widać wyraźnie, mówił papież, że apostolstwo misyjne potrzebuje modlitwy, formacji i poświęcenia. Moi kochani, nie możemy pozostać głuchymi na to słowo następcy św. Piotra (…)”.

[info za Biuro Prasowe Jasna Góra]

zdjęcia Emilia Rogalińska i Marek Kępiński