Nieśmy Ewangelię nadziei – II Kongres Akcji Katolickiej

20 września 2015|00:32

W dniach 17 – 20 września 2015 r. w Krakowie odbywał się II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej. Pod hasłem: Nieśmy Ewangelię nadziei. Brało w nim udział ok. 800 osób, w tym 15 z naszej archidiecezji.

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego

Abp Stanisław Gądecki, Apostolstwo zrzeszone, II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej, XXV niedziela zwykła (Kraków, Bazylika Mariacka – 20.9.2015)

W dzisiejszą XXV Niedzielę zwykłą – kiedy dociera do nas orędzie papieża Franciszka na 49. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu („Przekaz o rodzinie jako uprzywilejowanym miejscu spotkania w bezinteresownej miłości”), kiedy zakończył się II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej – słyszymy dwie zapowiedzi męki i zmartwychwstania Chrystusa. Mówi o tym Księga Mądrości, mówi też Ewangelia.

(…)  4. AKCJA KATOLICKA

Męczeństwo jest wspaniałym znakiem świętości Kościoła. Jest ono w istocie najwyższym świadectwem o prawdzie moralnej. A chociaż stosunkowo niewielu jest powołanych do złożenia najwyższej ofiary, istnieje wszakże „obowiązek świadectwa, które wszyscy chrześcijanie winni być gotowi składać każdego dnia, nawet za cenę cierpień i wielkich ofiar”. Potrzeba niekiedy naprawdę heroicznego wysiłku, by nie poddać się, także w codziennym życiu, wobec trudności, nie iść na kompromis i żyć Ewangelią sine glossa (Veritatis splendor, 91).

a. Ze względu na męczeństwo Chrystusa, nasze świadectwo codziennego życia musi być bardzo czytelne. Apostolstwo indywidualne – w którym każdy pozwala rozwijać się i owocować własnym charyzmatom – stanowi początek i warunek wszelkiego apostolstwa zrzeszonego (por. Apostolicam actuositatem, 16). Jego podstawowym wyrazem jest świadectwo życia naprawdę zgodnego z Ewangelią. Świadectwo życia, w którym religia nie pozostaje na marginesie działalności zawodowej. Nie jest szatą przywdziewaną przy jakieś wyjątkowej okazji, lecz stanowi prawdziwą syntezę życia (św. Jan Paweł II, Anioł Pański).

O Bogu winno się świadczyć słowem i czynem, wszędzie, w każdym środowisku: w rodzinie, w zakładach pracy, w urzędach, w szkołach, w biurach. W miejscach, gdzie człowiek się trudzi i gdzie odpoczywa. Winniśmy wyznawać Boga przez gorliwe uczestniczenie w życiu Kościoła; przez troskę o słabych i cierpiących, a także poprzez podejmowanie odpowiedzialności za sprawy publiczne, w duchu troski o przyszłość narodu budowaną na prawdzie Ewangelii. Taka postawa wymaga dojrzałej wiary i osobistego zaangażowania.

Dlatego cieszymy się, słysząc słowa orędzia uczestników dopiero co zakończonego Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej: „Chcemy być ludźmi sumienia. Chcemy takimi być w naszym codziennym życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym, w szkołach i miejscach pracy, w szerokiej przestrzeni życia publicznego. Akcja Katolicka czuwa i działa. Nie jesteśmy osamotnieni. Wokół nas jest dużo ludzi dobrej woli zaangażowanych w tworzenie dobra wspólnego kraju i Europy.  Choć nie ma dnia, aby w Kościół i ludzi wierzących nie uderzały kłamstwa i oskarżenia. Choć coraz częściej przychodzi nam przeciwdziałać siłom zła, które pod pozorem cywilizacyjnego postępu próbują zawłaszczyć życiem naszych rodzin, zburzyć fundament wiary, na którym wyrosła nasza Ojczyzna. Jednak ufni w wołanie Ojca Świętego – my się nie lękamy. Wiemy, że na naszych drogach Bóg postawił nam Jezusa Chrystusa, Jego krzyż i Jego Ewangelię”.

b. Doprawdy, nie wolno nam lękać się w obliczu nadciągających trudności. W minionym tygodniu uczestniczyłem w CCEE, czyli Radzie Przewodniczących Episkopatów Europy, która tym razem miała miejsce w Ziemi Świętej. Było to dla mnie niezwykle pouczające spotkanie. Uzmysłowiło mi bowiem, że we wszystkich krajach Europy współistnieją obok siebie dwa czynniki: odmienność i stałość. Każdy z krajów Europy – jak wynikało z odrębnych sprawozdań – znajduje się w dość odmiennej od innych krajów europejskich sytuacji – w szczególności gdy idzie o legislację. Inaczej przedstawia się jego ekonomia, gospodarka, polityka, warunki społeczne, edukacja, migracja, kultura. Natomiast – co ciekawe – każdy kraj Europy znosi jednocześnie pewną stałą presję wpływowych gremiów Unii Europejskiej i ONZ, będącą owocem ideologii neoliberalnej, zwanej dzisiaj „jedynie słuszną myślą”.  Dla neoliberała państwo winno się zaś ograniczać tylko do tworzenia ram, w których odbywa się gra wolnego rynku. Prywatyzacja wszystkich środków produkcji, które należą do państwa, jest niezbędna. Sam rynek w najlepszy sposób rozdzieli zasoby, inwestycje i pracę. Dobroczynność i prywatny wolontariat powinny zastąpić quasi-powszechne programy państwowe przeznaczone dla grup osób biednych, starszych i słabych. Jednostka ponownie zostaje zdana na samą siebie.

To władztwo wolnego rynku nad instytucjami i ludźmi – lansowane przez dotowane media – zakłada nieustanny wzrost zysków. Zyski pomnaża zaś antykoncepcja, sztuczne metody powoływania do życia (in vitro), genderyzm, redefinicja pojęcia małżeństwa i rodziny (promocja homoseksualizmu), eutanazja (śmierć na życzenie i coraz szerszy zakres chorób, coraz to niższy wiek na zabijanie).  

Akcja Katolicka musi sobie jasno zdawać sprawę z wyzwań, jakie czekają Kościół w Polsce. Idzie tu – owszem – o działanie z apostolskim zapałem we wszystkich dziedzinach życia, ze szczególnym jednak uwzględnieniem zaangażowania w sferze politycznej, gdzie neoliberalizm może dokonać największych szkód. 

ZAKOŃCZENIE

Zakończmy te rozważania modlitwą skierowaną do Matki Kościoła: Jasnogórska Królowo Polski, Bogurodzico Dziewico, Matko Jezusa Chrystusa i nasza Matko! Pomóż nam tak pracować w Akcji Katolickiej, by Chrystus stał się:

dla niewierzących – światłem,
dla grzesznych – nawróceniem,
dla zagubionych – drogą,
dla poszukujących – prawdą i życiem,
dla dobrych – umocnieniem.

Czytaj całość: http://www.archpoznan.pl/content/view/3728/109/

            Kongres rozpoczął się w czwartek o godz.15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia odmówioną w łagiewnickim Sanktuarium. Następnie uczestnicy przeszli do pobliskiego Sanktuarium Jana Pawła II na Mszę św., której przewodniczyli kardynał Stanisław Dziwisz i bp Marek Solarczyk – Krajowy Asystent AK. Zawierzając Panu Bogu nasz Kongres, ks. Kardynał w kazaniu mówił o roli, jaką ma do odegrania w Kościele Akcja Katolicka, o odpowiedzialności jaka na niej spoczywa; Pasterze Kościoła nas potrzebują, liczą na nasze zaangażowanie, zapał i gotowość do działania. W procesji z  darami członkowie AK naszej archidiecezji, oprócz chleba i wina, nieśli okolicznościowe wydawnictwa z I Krajowego Kongresu, który odbył się w 2001r. w Poznaniu, medal AD REGNUM DEI AUGENDUM oraz kwiaty jako dar wdzięczności Bogu za odrodzenie stowarzyszenia w Polsce.

fot. Emilia Rogalińska

            Po Mszy św. nastąpiło powitanie uczestników z kraju i delegatów z Litwy, Rumunii i Anglii, oficjalne otwarcie Kongresu przez Prezes Zarządu Krajowego Halinę Szydełko. Natomiast bp. M. Solarczyk, nawiązując do hasła Kongresu, życzył umocnienia tej nadziei, byśmy mogli dalej nieść ją światu. Wykład inauguracyjny wygłosił ks. Tadeusz Borutka. Zwrócił uwagę, że spotykamy się w miejscu szczególnym: tu działali św. Jadwiga Królowa i św. Jan Paweł II. Dalej mówił o kondycji AK dzisiaj: brak perspektyw rozwoju, nie przybywa nowych członków, proboszczowie (szczególnie młodzi) nie włączają się w Akcję, maleją wspólnoty (często za cichą aprobatą księży). Ale w „winnicy Pańskiej” trzeba pracować wytrwale, tym bardziej dziś, gdy świat podważa prawdy i autorytety. Nakreślił zadania na przyszłość mówiąc o specyficznej, odrębnej duchowości AK, która ma być „zaczynem” w ludzie Bożym. Na koniec zabrał jeszcze głos bp. M. Solarczyk. Powiedział, że każdy z nas, pracując w AK poznał „blaski i cienie” tej działalności. A nawiązując do Ewangelii o bogatym młodzieńcu przestrzegał, abyśmy – gdy zaczynają się wymagania, czyli owe „cienie” – nie „odeszli zasmuceni”.

Zachęcamy do zapoznania się z notatkami delegata, które pozwolą przybliżyć poruszane na Kongresie tematy:

II Kongres Akcji Katolickiej. Refleksje uczestnika.

Czytaj więcej na:

http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,23546,krakow-rozpoczal-sie-ii-kongres-akcji-katolickiej.html

http://krakow.gosc.pl/doc/2706566.Kosciol-w-Polsce-liczy-na-was

http://krakow.gosc.pl/doc/2707718.Akcja-Katolicka-broni-rodziny

http://krakow.gosc.pl/doc/2709423.Odwazny-dialog-ze-swiatem

http://krakow.gosc.pl/doc/2709469.Katolik-nie-moze-byc-bierny

http://krakow.gosc.pl/doc/2710062.Nie-szargac-swietosci

http://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/143949,trwa-ii-krajowy-kongres-akcji-katolickiej.html

I Kongres Akcji Katolickiej w Poznaniu, odbywał się w dniach 23 – 25 listopada 2001 roku, zgromadził ponad 1200 osób.