Jan Paweł II w naszej pamięci

17 maja 2020|12:48

„Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”
100 lat urodzin św. Jana Pawła II

„Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!” – słowa wygłoszone przez Jana Pawła II w homilii w czasie Mszy św. 22 października 1978 r. rozpoczynającej Jego pontyfikat dobrze odzwierciedlają treść Jego posłannictwa. Dla wielu z nas, żyjących w epoce Papieża Polaka, Jego słowa, gesty, często nietuzinkowe działania zmierzały do jednego celu: ukazania współczesnemu człowiekowi, że Bóg nie jest jedynie groźnym sędzią, ani też figurą z zamierzchłej przeszłości, ale żywą Osobą, Kimś, kogo można kochać i komu można ufać, co więcej, Komu na nas zależy. I że bez Chrystusa wszystkie nasze wysiłki nie mają żadnego sensu. Wielki Papież, teolog, filozof, poeta, ale przede wszystkim Człowiek, który dzielił się ze światem, z nami największą tajemnicą: miłości Boga ukrzyżowanego do człowieka, Boga, który nigdy nie spocznie, jeżeli tylko istnieje szansa, by człowieka uratować. Drugą tajemnicą św. Jana Pawła II było całkowite zawierzenie siebie i całego świata Matce Bożej. Wiedział, że to Ona może zwyciężyć tam, gdzie wydawałoby się, nie ma już nadziei. Zarówno jedno, jak i drugie przesłanie pozostaje aktualną spuścizną po Człowieku, który był dla nas, Polaków, ale dla całego świata wielkim darem niebios.

Beata Jańczak

Jan Paweł II, dziś Święty, wychodził na przeciw człowiekowi. Oto kilka zdjęć ze spotkań członków Akcji Katolickiej ze Świętym Papieżem, także w relikwiach.