Jan Paweł II w Poznaniu – wyniki konkursu

28 maja 2020|17:21

Na konkurs plastyczny Jan Paweł II w Poznaniu organizowany przez Akcję Katolicką Archidiecezji Poznańskiej w Poznaniu wpłynęło ogółem 51 prac, z czego w grupie wiekowej: kl.0-III – 15 prac, IV-VII – 32 prace, VIII SP i szkoły ponadpodstawowe – 3 prace plastyczne + praca multimedialna.

 Prace oceniło jury w składzie:

  • Izabela Pilecka-Lasik – przewodnicząca (nauczyciel plastyki)
  • Anna Łukomska – nauczyciel plastyki
  • Elżbieta Witkiewicz – doradca metodyczny przedmiotów artystycznych
  • Andrzej Karpiński – artysta plastyk
  • Bogumiła Kania-Łącka – prezes Zarządu AKAP
  • Maria Gliszczyńska – członek Zarządu AKAP, sekretarz jury

Przy ocenie prac jury brało pod uwagę samodzielność, sposób przedstawienia tematu, kompozycję, trafność wyboru przedstawionych informacji oraz jakość wykonania pracy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a nagrodzeni i wyróżnieni upominki. Organizację konkursu dofinansowała Fundacja Rozwoju Miasta Poznania.

Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria wiekowa 0-III

I miejsce – Jan Gałkowski, kl. 3; Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Wł. Niegolewskich w Opalenicy

II miejsce – Rozalia Zgorzelska, kl. 2; Szkoła Podstawowa im. A. Wł. Niegolewskich w Rudnikach

III miejsce – nie przyznano

Kategoria wiekowa IV-VII

I miejsce – Anna Kucharska, kl. 7; Szkoła Podstawowa nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku, nauczyciel Anna Stelmach

II miejsce – Amelia Wiktorska, kl. 7; Szkoła Podstawowa im. Ewerysta Estkowskiego w Kostrzynie, nauczyciel Elżbieta Grzelak

III miejsce – Krzysztof Kiciński kl. 5; Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu, nauczyciel Kamilla Wałęsa-Maćkowiak

Wyróżnienia

Daria Kaczmarek, kl. 6; Szkoła Podstawowa im. A. Wł. Niegolewskich w Rudnikach

Zuzanna Nowacka, kl. 5; Szkoła Podstawowa nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej – Potulickiej w Kórniku, nauczyciel Anna Stelmach

Ksawery Urbaniak, kl. 5; Szkoła Podstawowa nr 1 w Kościanie, opiekun mgr Anna Barłóg

Kategoria VIII Szkoła Podstawowa, Szkoła Średnia

I miejsce – nie przyznano

II miejsce ex aequo

  • Laura Janus, kl. 8; Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu, nauczyciel Barbara Perz
  • Wojciech Marcinkowski, kl. 2; V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu

Wyróżnienie

  • Dariusz Lemański,; kl. 8 Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu, opiekun Barbara Perz

Decyzje jury są ostateczne. O miejscu i czasie uhonorowania autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo. Opiekunom i wychowawcom dziękujemy za zainteresowanie konkursem i przesłanie prac mimo trudnych czasów, a młodzieży i dzieciom za ich wykonanie.