Franciszek, Biskup, Sługa Sług Bożych, umiłowanemu Bratu Szymonowi Stułkowskiemu, wywodzącemu się spośród duchowieństwa Archidiecezji Poznańskiej i tamże będącemu dotychczas Rektorem Seminarium Metropolitalnego, mianowanemu Biskupem Pomocniczym tegoż Kościoła partykulanego i Biskupem tytularnym Tabalteńskim, pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo.

„Wyznawszy pokorną wiarę i nie dającą się wypowiedzieć po tysiąckroć istotę majestatu, Boga nazywamy Ojcem, Boga Synem, Boga Duchem Świętym, nie jednak trzech bogów w tejże Trójcy, lecz jednego Boga i jedną Istotę”. (św. Augustyn, O wierze i Symbolu, IX, 17).

To, co dotyczy wiary katolickiej, zawsze prawdziwie nauczanej i głoszonej, opieramy w sprawowaniu apostolskiego urzędu, ustanawiając mężów obdarzonych mądrością i pasterską gorliwością. Gdy więc niedawno Czcigodny Brat Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański, dla większej troski o powierzoną mu owczarnię, aby owocniej mógł spełniać swój zbawczy urząd, zwrócił się z prośbą dla siebie o Biskupa pomocniczego, My na tę prośbę chętnie przystaliśmy i na ten – mający być objętym – urząd, uznaliśmy zdatnym Ciebie, Umiłowany Synu, który ludzkimi i kapłańskimi cnotami jesteś obdarzony i doświadczony w teorii i praktyce oraz ugruntowany w wierze. Czuwasz także pilnie nad formowaniem przyszłych kapłanów. Zasięgnąwszy więc rady Kongregacji do spraw Biskupów, naszą apostolską władzą mianujemy Ciebie Biskupem tytularnym Tabalteńskim i jednocześnie Biskupem Pomocniczym dla wspomnianej Archidiecezji Poznańskiej, zgodnie z tym wszystkim, co stanowią normy prawa kanonicznego. Co zaś dotyczy Twoich święceń biskupich, polecamy, abyś je przyjął poza Rzymem, z rąk biskupa katolickiego, stosownie do przepisów liturgicznych. Wcześniej jednak należy prawnie złożyć wyznanie wiary oraz przysięgę wierności względem Nas i Naszych Następców.

Na koniec zaś, umiłowany Synu, powierzamy Cię wstawiennictwu Najświętszej Mary Dziewicy Królowej Polski a także Świętym Biskupom i Męczennikom Wojciechowi i Stanisławowi. Ducha Świętego prosimy, aby wspierał obficie duchowym błogosławieństwem Twoje dzieła i dawał Ci wiele sił dla dobra Poznańskiej Owczarni, dla której bądź gorliwym pasterzem. Obyś mógł długo owocnie służyć duchowieństwu i ludowi tegoż Kościoła.

W Rzymie, u św. Piotra, dnia dwudziestego czwartego miesiąca maja, roku Pańskiego 2019,  w siódmym roku Naszego pontyfikatu.

Franciszek, Papież

Uroczystość święceń bp. Szymona Stułkowskiego – transmisja https://www.youtube.com/watch?v=E6TLmKizQmE

zdjęcia W. Wylegalski