Konsekrowani ożywiają serce Kościoła

30 stycznia 2023|20:18

Dzień Życia Konsekrowanego Kościół powszechny obchodzi od 1997 roku. Został on ustanowiony przez św. Jana Pawła II i jest poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom. Konsekrowani ożywiają serce Kościoła, zachęcają do wiary w Boga żywego, w świecie, w drugim człowieku. W ten sposób przeciwdziałają oschłości i zagubieniu moralnemu. Życie konsekrowane stanowi świadectwo wyboru Boga i całkowite zawierzenie Stwórcy. Osoba zakonna żyje radami ewangelicznymi, które są zrozumiałe jedynie w świetle wiary i tylko według logiki Ewangelii. Życie konsekrowane jest szczególnym darem Boga, nie można podjąć go bez specjalnego powołania, czyli jest ono realizacją szczególnego daru Ducha Świętego.

List-na-swiatowy-dzien-zycia-konsekrowanego

Pamiętajmy w tym dniu o posługujących w naszych parafiach osobom konsekrowanym Siostrom i Braciom Zakonnym, Dziewicom Konsekrowanym. Ofiarujmy im najpiękniejszy prezent – modlitwę.