Minuta dla pokoju 8 czerwca

2 czerwca 2021|09:44

Młodzież zrzeszona w Międzynarodowym Forum Akcji Katolickiej zachęca, by we wtorek 8 czerwca o godz. 13.00 (czasu rzymskiego) mieszkańcy całego świata zjednoczyli się w minutowej modlitwie o pokój dla Ziemi Świętej i Birmy.

„Poprzez Minutę dla Pokoju 2021, 8 czerwca o godz. 13.00 zapraszamy wszystkich: katolików, chrześcijan różnych wyznań, wyznawców wielu religii, mężczyzn i kobiety dobrej woli do wspólnej modlitwy i wspólnego działania na rzecz pokoju na całym świecie, szczególnie w Jerozolimie, między Izraelczykami i Palestyńczykami oraz w Birmie” – piszą młodzi ludzie związani z Międzynarodowym Forum Akcji Katolickiej (FIAC) w specjalnym zaproszeniu. Przypominają, że inicjatywa ta jest odpowiedzią na ponawianą przez papieża Francisza prośbę o modlitwę o pokój na świecie. Zachęcają też, by informować o niej i relacjonować ją zwłaszcza za pośrednictwem mediów, które w czasie pandemii stały się przestrzenią wspólnej modlitwy i duchowego rozwoju. Ma w tym pomóc hasztag: #unminutoporlapaz.

„Minuta dla Pokoju”, to inicjatywa, stworzona w 2014 r. przez środowiska związane m.in. z Akcją Katolicką jako wsparcie dla papieskiego Spotkania Modlitewnego w Intencji Pokoju, które odbyło się 8 czerwca 2014 r. w Ogrodach Watykańskich z udziałem m.in. prezydentów Szymona Peresa i Mahmuda Abbasa oraz patriarchy Bartłomieja I.

info. za ekai