Święty Kazimierzu, wzorze dla sprawujących władzę – módl się za nami

21 lutego 2020|13:35

Odpowiadając na apel Metropolity Poznańskiego skierowany do wiernych Archidiecezji Poznańskiej w związku z przyjęciem przez Radę Miasta Poznania tzw. Europejskiej Karty Równości, prosimy członków Akcji Katolickiej o podjęcie w okresie Wielkiego Postu modlitwy w intencji Miasta Poznania oraz wszystkich sprawujących władzę, aby ich działania nie prowadziły do kwestionowania Prawa Bożego.

Dniem wspólnej modlitwy w tej intencji dla wszystkich członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej będzie środa, 4 marca br. W tym dniu wspominamy św. Kazimierza królewicza, który jest czczony jako patron ładu w życiu społecznym, a także wzór postępowania dla osób sprawujących władzę i rządy w państwie.

Prosimy, by w godzinie Apelu Jasnogórskiego odmówić w tej intencji dziesiątkę różańca świętego oraz litanię do św. Kazimierza królewicza, orędownika i patrona poświęcających się służbie publicznej. Za wstawiennictwem Królowej Polski oraz św. Kazimierza zanieśmy do Boga naszą wspólną modlitwę.

Litania do św. Kazimierza

Tekst litanii pochodzi ze strony parafii pw. św. Kazimierza królewicza w Radgoszczy, gdzie od wielu lat parafianie tymi słowami wzywają wstawiennictwa patrona parafii.