Niespotykany Wielki Post – słowo Asystenta Diecezjalnego

22 marca 2020|00:14

Drodzy Członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej!

To już czwarta niedziela Wielkiego Postu. Niespotykany to Wielki Post, w czasie którego, to co dotychczas wydawało się niezmienne w tempie adekwatnym do rozprzestrzeniania się koronawirusa ulega przemianom. Możemy powiedzieć, że to swoistego rodzaju czas „Koronawirusowego Postu”.

W kontekście przeżywanej rzeczywistości pytamy zatem, jak spojrzeć na ten niełatwy czas, w którym więcej pytań niż odpowiedzi. Przywołam słowa Soboru Watykańskiego II (dalej SV II):
„Ludzie oczekują od różnych religii odpowiedzi na głębokie tajemnice ludzkiej egzystencji, które jak niegdyś, tak i teraz do głębi poruszają ludzkie serca; czym jest człowiek, jaki jest sens i cel naszego życia, co jest dobrem, a co grzechem, jakie jest źródło i jaki cel cierpienia, na jakiej drodze można osiągnąć prawdziwą szczęśliwość, czym jest śmierć, sąd i wymiar sprawiedliwości po śmierci, czym wreszcie jest owa ostateczna i niewysłowiona tajemnica, ogarniająca nasz byt, z której bierzemy początek i ku której dążymy” (SV II, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate” nr. 1).

Jako Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej kreślę te słowa, w duchu wsparcia i zachęty, aby z nadzieją i głęboką wiarą spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość, oczyma członka Akcji Katolickiej, który wie, że Bóg w Trójcy Świętej Jedyny w swoim wielkim miłosierdziu, poprzez jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół na ten niełatwy czas dał Akcji Katolickiej w wymiarze ogólnopolskim i naszym diecezjalnym dwóch patronów, którzy poprzez swoje życie i działanie są przykładem wiary i czynu.

Pierwszy z patronów to św. Jan Paweł II. To on w encyklice Fides et ratio przypomniał, iż: „Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”. Potrzeba zatem aby współpracujące ze sobą wiara i rozum pomagały nam w przemierzaniu kolejnych dni tego niezwykłego Wielkiego Postu, czego wyrazem są, wskazania i zarządzenia zarówno Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Pasterzy Kościoła w Polsce, wszak każdy członek Akcji Katolickiej jest zarówno wiernym, jak i obywatelem. Bogu niech będą dzięki za to współdziałanie, ale także za naszą roztropną postawę wobec czasami bardzo trudnych decyzji tych, którzy sprawując władzę w sferze państwowej czy kościelnej czynią to w duchu odpowiedzialności i służby.

Drugi nasz patron – bł. Edmund Bojanowski to przykład zaangażowania i wspierania bliźnich, którzy nas otaczają. Gdy w 1849 roku w Wielkopolsce wybuchała epidemia cholery on działał, odwołam się do cytatu:
„[…] Edmund, lubo w Grabonogu, o przeszło pół mili od miasta [Gostynia] mieszkał, dniem i nocą jednak chorych i nieszczęśliwych odwiedza, podaje słodkie słowa pociechy, zaradza nędzy, pobudza do sakramentów Św. [iętych], stara się o sprowadzenie kapłana do łoża cierpiących. Dziwnie Pan Bóg pomaga! Gdzie nie zdołał wydrzeć śmierci ciała, wyrywa przynajmniej duszę z piekła. A gdzie nie pomogło choremu lekarstwo, dopomaga nowenna do Matki Boskiej lub koronka, wysłuchana Msza ś. [więta], lub też komunia ś. [więta] na intencję chorego, którą po kilka razy w tygodniu zwykł był przyjmować. Trwało to tak przez czas niemały, pokąd cholera zupełnie nie ustąpiła” (cytat za: A. Brzeziński, Wspomnienie o ś.p. E. Bojanowskim Fundatorze Zgromadzenia Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanej, Poznań 1872, s. 27).

Tak było ponad 170 lat temu. Oczywiście od tego czasu zmieniło się wiele, choćby w medycynie, kwestia wyspecjalizowanego personelu medycznego wyposażonego w wiedzę i sprzęt, ale to co istotne, czyli troska o bliźniego w wymiarze ducha i ciała pozostaje niezmienna, potrzeba zatem dostosowania naszych możliwości do współczesnych
uwarunkowań. W tym kontekście, Akcja Katolicka Archidiecezji Poznańskiej działa i może działać na różnych płaszczyznach. Jakie to płaszczyzny?

1. Sakramenty i modlitwa.
Potrzeba w tych trudnych czasach troski o życie duchowe naszych bliźnich i nas samych we wszystkich wymiarach: rodzinnym, parafialny, diecezjalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Odwołam się do słów przedstawicielki władz krajowych włoskiej Akcji Katolickiej, która w odpowiedzi na wyrazy solidarności i modlitwy ze strony Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce przesłała na ręce Pani Urszuli Furtak Prezes KIAK, następujące słowa:

„Bardzo dziękujemy za Waszą jedność z nami i dar modlitwy. Wszyscy razem staramy się powstrzymać wirusa, ale nadal czekamy na szczyt infekcji. Jest to bardzo szczególna i poważna sytuacja, wśród ludzi rośnie silne poczucie wspólnoty, rośnie też nasza wiara. Ojciec Święty jest bardzo blisko, odprawia Mszę Świętą przez katolicką telewizję (TV2000) i media każdego dnia o 7 rano! Zjednoczeni w modlitwie, pozdrawiamy z Italii. Maria Grazia”.

I my nie upadamy na duchu, ale działamy! W dniach 12 i 18 marca 2020 r. w ramach wideokonferencji odbyło się zdalne spotkanie Zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej, które stało się okazją do podjęcia następujących działań:

a) Zachęta, by podjąć codzienną modlitwę w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa w Polsce, Europie i na całym świecie oraz za wszystkich, którzy angażują się w te działania (Komunikat Zarządu z 12 marca br.)

b) Zachęta – zgodnie z dekretem Metropolity Poznańskiego, by z Mszy św. niedzielnej, jak również innych nabożeństw, korzystać z transmisji telewizyjnych, radiowych czy internetowych (wykaz transmisji na stronie Archidiecezji Poznańskiej), pamiętając o możliwości przyjęcia Komunii świętej duchowej.

c) W trakcie przygotowania – Wielkopostny Dzień Skupienia. Choć został odwołany Wielkopostny Dzień Skupienia Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej, który miał odbyć się w sobotę 21 marca 2020 roku w parafii Bożego Ciała w Poznaniu, Zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej przygotowuje korzystając z możliwości technicznych „WIRTUALNY” Wielkopostny Dzień Skupienia na dzień 28 marca 2020 roku (wykład formacyjny, Msza św., modlitwa różańcowa, droga krzyżowa. Szczegóły przekażemy w czwartek, 26 marca 2020 r.). Nie możemy bowiem zapomnieć, jak głosi Statut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej: „Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła”.

2. Służba zdrowia.
Wśród członków Akcji Katolickiej mamy przedstawicieli Służby Zdrowia. Pamiętajmy o nich w modlitwie, wspierajmy ich dobrym słowem, konsultujmy z nimi możliwości działania.

3. Współdziałanie organizacji samorządowych i parafialnych.
Mamy wśród naszych członków przedstawicieli władz i instytucji lokalnych, to okazja do współpracy, podobnie jak w ramach parafii – współdziałanie Caritas i POAK w oparciu o koordynację Księdza Proboszcza, będącego Asystentem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

4. Odpowiedzialność za słowo.
Plaga krążących fałszywych wiadomości wywołujących niepokój domaga się panowania i odpowiedzialności za słowo, jakie wychodzi z naszych ust. Nie powielajmy niesprawdzonych informacji! Żądajmy w naszych rozmowach podania źródła!

Drodzy Członkowie Akcji Katolickiej!

Naszą misją na dziś jest chrześcijańskie podejście do czasu „Koronawirusowego Postu”, który wpisuje się bardzo mocno w Wielki Post A.D. 2020. Jako ludzie wiary wiemy, że Wielki Post, choć prowadzi przez dramat śmierci Jezusa Chrystusa w Wielki Piątek, ostatecznie kończy się zwycięstwem Syna Bożego w radosny poranek niedzieli Zmartwychwstania, gdyż jak przypominają słowa Liturgii Wigilii Paschalnej:

Chrystus wczoraj i dziś!
Początek i koniec!
Do Niego należy czas i wieczność
Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Króluj nam Chryste! – Ks. Roman

Słowo Asystenta AK