Opalenicki jubileusz Akcji Katolickiej

20 października 2019|16:23

W czwartkowe popołudnie o godz. 17.00 dzwony parafialne ogłosiły miastu wielkie wydarzenia: do kościoła św. Mateusza zostały wprowadzone relikwie św. Jana Pawła II. Jest to dar Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w 20 rocznicę jej istnienia. 12 października 1999 r. Helena Gałkowska otrzymała nominację na funkcję prezesa, co jest jednoznaczne z powołaniem Oddziału. Świętowanie rozpoczęło się od Eucharystii koncelebrowanej przez kapłanów: dyr. Archiwum Archidiecezjalnego, Asystenta Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej ks. kan. Romana Dworackiego, asystenta POAK we Lwówku ks. kan. Grzegorza Gałkowskiego, tamtejszego proboszcza, ks. Amadeusza Fertiga oraz ks. kan. Antoniego Lorenza, proboszcza miejsca i zarazem asystenta POAK. W homilii Asystent Diecezjalny DIAK mówił o „narzędziach” jakimi jest Akcja Katolicka jako wspólnota, ale także każdy jej członek. Odwołał się do patrona AK w Polsce św. Jana Pawła II, który to upomniał się o odrodzenie tego stowarzyszenia po latach uśpienia. Mówił, że tam, gdzie brak świętych wśród żyjących – trzeba dotknąć relikwii.

Druga część spotkania miała miejsce w auli Szkoły Podstawowej przy ul. Farnej. Padło wiele ciepłych i serdecznych słów pod adresem opalenickiej AK. Jubileusz świętowaliśmy w gronie POAK Okręgu II, który tworzą oddziały z parafii: w Buku, Lwówku i obie nowotomyskie. Nie zabrakło przedstawicieli Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej, Burmistrza Opalenicy Tomasza Szulca, dyr. SP Grażyny Szulc, długoletniej dyr. Opalenickiego gimnazjum Lidii Szwechłowicz, sympatyków stowarzyszenia, osób współpracujących z nami i oczywiście samych członków AK. Każdy z nas – służących w  AK jest powołany do spełniania misji w Kościele w łączności z biskupem i proboszczem. Jest to jej istota – służba na pograniczu sacrum i profanum. Ta odpowiedzialność za nową ewangelizację, pójście tam, gdzie nie zawsze kapłan może dotrzeć – to zadanie stojące przed nami. Już na początku XX wieku Papież Pius X i Pius XI zauważyli ten problem. Mówili o odbudowaniu więzi między hierarchią a świeckimi, sakralizacji świata na sposób świecki i współodpowiedzialność świeckich za Kościół. Kardynał August Hlond widząc w laikacie przyszłość Kościoła już 24 XI 1930 r. powołał Naczelny Instytut Akcji Katolickiej z siedzibą w Poznaniu. Następnie, w 1993 r., podczas wizyty biskupów polskich w Watykanie Jan Paweł II upomniał się o jej powrót do parafii. Już 24 czerwca 1996 r. został powołany Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej. I jak można przeczytać wyżej, nastał 12 października 1999 r., aby zaistniała w Opalenicy, w parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Po prezentacji multimedialnej o działalności POAK na przestrzeni minionych 20 lat przyszedł czas na „rodzinne” biesiadowanie. W godzinie Apelu Jasnogórskiego, z Bożym błogosławieństwem ks. Romana Dworackiego rozjechaliśmy się do domów.

I tak rozpoczynamy odliczanie do następnego jubileuszu i jak mówił ks. Dworacki: przed nami kolejny szczyt, na który musimy wejść tak jak uczyniła to Wanda Rutkiewicz i kard. Karol Wojtyła w pamiętny dzień 16 października roku 1978. A więc w drogę!

Jolanta Horowska, wiceprezes POAK