Opowiadać piórem i obrazem

2 lipca 2017|11:47

Czy użytkownicy Facebooka znajdą swe miejsce w Kościele?

Rozpoczęły się wakacje, ale członkowie Akcji Katolickiej przybyli z całej Polski do Warszawy, aby w pierwszy weekend lipca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego uczestniczyć w warsztatach medialnych na temat nowoczesnych środków przekazu w służbie Kościołowi. Tematyka ta nie została wybrana przypadkowo, ale nawiązywała do jednego z celów naszego Stowarzyszenia, który brzmi: „Powinniśmy być tam, gdzie najbardziej jest zagrożona wiara i moralność”.  A gdzie dziś tkwi to zagrożenie? Okazuje się, że właśnie w mediach społecznościowych, z których korzysta w Polsce 25 mln ludzi (w tym z Facebooka 14 mln)!

Zagadnienia poruszane na warsztatach dotyczyły więc sposobów, jak słowem i obrazem zaistnieć w sieci, a także – jak promować w mediach wizerunek Akcji Katolickiej. Obserwacje wykazują, że z mediów katolickich korzysta bardzo niewiele osób, a w społecznościowych – wizerunek Kościoła przedstawiany jest zwykle w sposób negatywny. Dlatego członkowie AK powinni publikować informacje w Internecie, wykorzystując fakt, iż nigdy jeszcze w historii nie było takich możliwości komunikowania się jak teraz.

Informacje te winny spełniać kilka funkcji m.in.:

  • ewangelizować (przy czym nie chodzi o samo cytowanie Ewangelii, ale o obronę wartości ewangelicznych, czy prostowanie wiadomości nieprawdziwych)
  • katechizować (czyli przekazywać wiedzę, gdyż wiedza o Kościele katolickim w społeczeństwie jest bardzo niska)
  • a przede wszystkim – dostarczać wiadomości o rzeczach dobrych.

Obecny rok duszpasterski przebiega pod hasłem „Idźcie i głoście”, a „głoszenie” wartości chrześcijańskich można realizować przez wysyłanie np. SMS-ów. Mogą być one naszą szybką reakcją na jakieś wydarzenie, a wtedy inni będą się na nich wzorować, czy wręcz je cytować. SMS-y są mało wykorzystywaną formą kontaktu, a właśnie tą drogą warto budować pozytywne relacje, pozyskiwać przyjaciół dla sprawy lub po prostu wysyłać je w dobrych celach, aby dziękować, gratulować, wyrażać swoją opinię.

O tym wszystkim dowiedzieliśmy się od prowadzących zajęcia, a okazali się nimi wybitni znawcy przedmiotu: prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski – ks.Paweł Rytel-Andrianik, Paweł Rozwód – przedstawiciel biura prasowego KEP oraz dziennikarz i fotoreporter Sławomir Dynek.

Wspólna fotografia wykonana pod okiem fachowca oraz praktyczna nauka redagowania tekstu dziennikarskiego zakończyły te całodzienne, niezwykle kształcące warsztaty.

Małgorzata Adamiak

Telefon, który mamy w kieszeni może stać się narzędziem ewangelizacji. Zmieniają się tylko narzędzia – Słowo pozostaje. Idźmy i głośmy tam, gdzie jesteśmy na co dzień.

W dobie szybkiego przepływu informacji również Kościół musi korzystać z nowych form przekazu. Powinien zaistnieć także w mediach społecznościowych, aby dotrzeć do człowieka XXI wieku, który spędza w sieci przeciętnie 4 godziny dziennie. O tym, jak temu zadaniu sprostać była mowa podczas warsztatów medialnych zorganizowanych przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej 1 lipca 2017 r. w Dobrym Miejscu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Lubię to

Jeśli nie będziemy aktywni w mediach – zrobią to osoby niekompetentne – przekonywała profesor UKSW dr hab. Monika Przybysz. Omówiła przygotowanie komunikatów i rolę Twittera i Facebooka – nośników wiadomości i Nowej Ewangelizacji.

PKP

Tym razem skrót ten nie odnosi się do kolei, a do wiadomości mknących z prędkością elfów. PKP: Przekaz – Komunikacja – Przyjaźń (z Bogiem). Są to 3 filary, na jakich powinien opierać swą pracę rzecznik kościelny, także rzecznik Akcji Katolickiej. Doświadczeniem podzielił się ks. Paweł Rytel-Adrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Zwrócił również uwagę na korzystanie ze zdobyczy techniki, jaki większość posiada – telefon komórkowy.

Słowo

Wiedząc jak i co mówić uczestnicy warsztatów zastanawiali się, wspólnie z Pawłem Rozwodem, byłym zastępcą redaktora naczelnego Polskiej Agencji Prasowej, pracujący w Biurze KEP, nad tym, jak sporządzić komunikat prasowy. Lead, tytuł, śród tytuł to cegiełki, z jakich buduje się tekst.

Obraz

Bez obrazu – informacja byłaby niepełna. Pracę fotoreportera, nader trudną, gdy chce się ją wykonać rzetelnie przedstawił Sławomir Dynek, dziennikarz radiowy i prasowy, fotoreporter współpracujący z takimi wydawnictwami jak: Bernardinum, Edycji św. Pawła.

Notatka

Po intensywnym dniu szkolenia członkowie Akcji Katolickiej z całej Polski, zebrani na szkoleniu, podjęli się stworzenia notatki prasowej. Wbrew pozorom to wyzwanie, ale czego nie robi się w AK? Akcja – to działanie – a więc: do dzieła!

Jolanta Horowska

fot. J. Horowska

Czytaj: http://episkopat.pl/akcja-katolicka-zwieksza-obecnosc-w-mediach-tradycyjnych-i-spolecznosciowych/