Nadszedł wasz czas…

15 lutego 2020|20:22

Wyborcze posiedzenie Rady DIAK 15.02.2020 r.

Msza św. celebrowana przez ks. Romana Dworackiego, Asystenta DIAK, w kaplicy Wydziału Teologicznego UAM, poprzedziła sobotnie posiedzenie Rady DIAK.

Historia nauczycielką życia

Ksiądz Dworacki w homilii nawiązał do rocznicy chrztu króla Władysława Jagiełły oraz jego zaślubin z królową Jadwigą. Zwrócił uwagę na przemianę życia Jagiełły i niezwykłe owoce współdziałania z łaską, widoczne w życiu wyniesionej dziś na ołtarze św. Jadwigi. Jeżeli tylko człowiek otwiera się na Boga i pozwala działać w swoim życiu łasce, może mieć wpływ nie tylko na los własny i najbliższych, ale też często od tej decyzji zależeć może przyszłość narodu.

Pierwsze czytanie z 1 Księgi Królewskiej przywołuje postać Jeroboama, króla izraelskiego, który w obawie przed utratą władzy wprowadza kult bożków, chcąc odciągnąć poddanych od miejsca kultu prawdziwego Boga. Dalsze losy narodu wybranego ukazują konsekwencje decyzji podejmowanych przez władców Izraela. I Saul, i Dawid, i Salomon, chociaż rozpoczynali rządy ze szczerym postanowieniem służenia Jahwe, w różnych momentach życia odwracali się od Niego, co ostatecznie doprowadziło do tragedii – rozbicia królestwa i w końcu podboju przez ościenne mocarstwa.

Ewangelia przypominająca cud rozmnożenia chleba ukazuje natomiast skutki zaufania Panu. Jezus zaprasza uczniów do współpracy, chociaż mają niewiele. Ponieważ jednak zdobyli się na zaufanie, można było nakarmić wielotysięczną rzeszę mając tylko kilka chlebów.

Kościół zakasujący rękawy…

Zarówno dzieje narodu wybranego, jak i nasza historia uczy, że zawierzając Bogu możemy naprawdę wiele osiągnąć. Obecnie to wezwanie w sposób szczególny kierowane jest do osób świeckich, a zatem i do nas, członków Akcji Katolickiej. Słowa papieża Franciszka, skierowane do uczestników Kongresu Świeckich w Hiszpanii, możemy odnieść i do nas: „Nadszedł wasz czas. Nieście Dobrą Nowinę przez swój styl życia, gdziekolwiek się znajdujecie i jakikolwiek wykonujecie zawód”. Ojciec Święty wezwał do odwagi. „Nie bójcie się wychodzić na ulice, zaglądać w każdy zaułek społeczeństwa, sięgać do granic miasta, dotykać ludzkich ran. Jesteśmy Kościołem, który zakasuje rękawy, by wyjść na spotkanie człowieka. Nie osądzając go, nie potępiając, ale wspierając i zachęcając lub po prostu towarzysząc mu w życiu”.

Po mszy świętej w auli Wydziału Teologicznego odbyło się wyborcze posiedzenie Rady DIAK, na którym wybrano członków Zarządu DIAK, Komisji Rewizyjnej, Kapituły Odznaczeń oraz delegata do Rady KIAK.

Beata Jańczak

fotorelacja Emilia Rogalińska i Jolanta Horowska