Category Archives: Aktualności

378 post(s) found

Posłani w pokoju Chrystusa

11 września 2021|20:33

W sobotę 11 września 2021 r. w Poznaniu odbyło się XIII Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie. Rozpoczęła je Msza św. w kościele św. Rocha. Eucharystii przewodniczył abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W homilii bp Grzegorz Balcerek mówił o […]

Zaufaj Bogu jak św. Józef

29 sierpnia 2021|10:56

W sobotę 28 sierpnia 2021 r. odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Towarzyszyło jej hasło Idźcie do Józefa. Przeżywając rok, któremu patronuje ten Święty – „Cień Ojca”, również jako członkowie zaangażowani w życie […]

Serdecznie dobry człowiek

8 sierpnia 2021|02:28

W liturgiczne wspomnienie bł. Edmunda Bojanowskiego, 7 sierpnia 2021 r., w Luboniu, w Domu Generalnym Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP – duchowych córek Tego Błogosławionego, świętowaliśmy 150 rocznicę Jego narodzin dla nieba. Uroczystości odpustowe rozpoczęły się Mszą św. o godz. […]

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej

22 lipca 2021|13:25

Modlitwa o dobre przygotowanie do beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego, PrymasaTysiąclecia Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała […]

Jubileusz 25.lecia reaktywacji Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej

27 czerwca 2021|00:43

Zawsze się radujcie! Nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. (1 Tes 5,16-18) Słowa zaczerpnięte z 1 Listu do Tesaloniczan ukazują postawę,  do której my wszyscy,  jako członkowie Akcji Katolickiej […]

Wyniki IX Archidiecezjalnego Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej

22 czerwca 2021|18:47

Tegoroczny IX Archidiecezjalny Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej miał formułę online. Zgłoszone zespoły i solistów oceniało powołane jury odrębne dla kategorii Pieśń i kategorii Poezja. Jury w kategorii Pieśń w składzie: Dobrochna Martenka (przewodnicząca) oraz Jolanta Kajdasz i Marzena Łopińska […]

XXV Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

20 czerwca 2021|18:11

W sobotę 19 czerwca 2021 r. miała miejsce jubileuszowa XXV Pielgrzymka Akcji Katolickiej na jasną Górę. Poprzedziło ją piątkowe spotkanie Zarządu KIAK w Polsce, podczas którego wybrano nowe władze. Nowy Zarząd KIAK tworzą: wiceprezes: Kazimierz Kryla (Archidiecezja Przemyska),wiceprezes: Robert Rybak […]

Twego panowania nam potrzeba

2 czerwca 2021|17:35

Pan Jezus w swej nieskończonej miłości stale zaprasza nas, byśmy przyszli do Niego z naszym utrudzeniem i obciążeniem i znaleźli ukojenie, kształtując nasze serca na wzór Jego Serca cichego i pokornego (por. Mt 11,28-29). (…) W 100. rocznicę tego wydarzenia, […]

Raczyłeś zostać w takiej osobie

2 czerwca 2021|16:42

Eucharystia jest pełnią miłości Bożej. Tu Jezus daje nam całego siebie. św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej Od XIII wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio […]

Minuta dla pokoju 8 czerwca

2 czerwca 2021|09:44

Młodzież zrzeszona w Międzynarodowym Forum Akcji Katolickiej zachęca, by we wtorek 8 czerwca o godz. 13.00 (czasu rzymskiego) mieszkańcy całego świata zjednoczyli się w minutowej modlitwie o pokój dla Ziemi Świętej i Birmy. „Poprzez Minutę dla Pokoju 2021, 8 czerwca […]