Posiedzenie Rady DIAK

10 grudnia 2014|14:50

Posiedzenie Rady, w sobotę 6 grudnia, poprzedziła Msza św. w kaplicy domu Towarzystwa Chrystusowego. Eucharystię sprawował i homilię wygłosił ks. asystent Roman Dworacki, który zwrócił uwagę na przeżywany okres liturgiczny – adwent, czas dany nam na refleksję. To czas nie tylko sprzątania domu, ale przede wszystkim serca. Wskazał na patrona dnia, św. Mikołaja –  przykład człowieka niosącego dobro, dzielącego się darami. Przed posiedzeniem Rady ks. Asystent wygłosił wykład formacyjny: Sakrament pojednania i pokuty. Mówiąc o sakramencie pojednania oparł się na słowach św. Jana Pawła II: Wszystkie sakramenty są źródłem życia dla Kościoła, a w jego rękach narzędziami nawrócenia do Boga i pojednania między ludźmi. (Jan Paweł II, adhortacja apostolska „Reconciliatio et paenitentia”, Watykan, 2 grudnia 1984 r.). Grzech, to zachowanie wbrew życzeniom Pana Boga. Przyjmujemy różne postawy wobec grzechu: Nie mam grzechu; Wszyscy popełniają takie same grzechy; Po co się spowiadać, skoro i tak popełnię te same grzechy; Obrażam Boga, to dlaczego mam się spowiadać przed człowiekiem? (każdy grzech osłabia Kościół, nie ma grzechów „prywatnych”). Nie odkładajmy sakramentu pokuty „na później”, przygotujmy się do niego rzetelnie, prośmy o światło Ducha Świętego przy rachunku sumienia, ale również o natchnienie dla spowiednika, pamiętajmy, że na wyznaniu grzechów się nie kończy (warunki dobrej spowiedzi).

Rada przyjęła Kalendarium, Plan Działania i Plan Finansowy Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej na rok 2015.

Jolanta Horowska

Fotoreportaż: Emilia Rogalińska.