Poznań. Chrystus i my.

23 czerwca 2018|03:52

Dziękując za dar wiary…

Jubileusz 1050 – lecia pierwszego biskupstwa w Polsce

„Wznoszę ręce me wzwyż, z moich ust chwała brzmi, sercem pełnym wdzięczności błogosławić Cię chcę…” 

Pieśnią dziękczynienia rozpoczęliśmy godzinę czuwania w kościele farnym, trwając na modlitwie uwielbienia i dziękując Bogu za dar wiary dla narodu polskiego. Zgromadzeni przed ołtarzem, w łączności z Maryją, obecną w wizerunku Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania, prosiliśmy o błogosławieństwo Boże dla naszej Ojczyzny i Archidiecezji; mając w pamięci pierwszego biskupa Jordana dziękowaliśmy za pasterzy, którzy przez ponad 1000 lat głosili Słowo Boże i prosiliśmy o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Pierwszy dzień obchodów jubileuszowych, kierował naszą uwagę na dar wiary, który Polska otrzymała wraz z przyjęciem chrztu, ale też na kulturę, którą chrześcijaństwo przyniosło i rozwinęło. Jednocześnie w tym radosnym czasie świętowania nie mogło zabraknąć Tej, która Polskę szczególnie umiłowała i do której Polacy zawsze się zwracali prosząc o pomoc i opiekę. Dlatego jubileuszowe obchody rozpoczęły się procesją ze Wzgórza Przemysła, w której uroczyście przeniesiono wizerunek Matki Bożej w Cudy Wielmożnej do fary, gdzie została odprawiona uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem prymasa abpa Wojciecha Polaka.

„Godzien jesteś, godzien jesteś, Panie i Boże nasz, godzien jesteś przyjąć chwałę…”

Czuwanie w bazylice kolegiackiej, w które włączyliśmy się jako Akcja Katolicka, było trwaniem wraz z Maryją w modlitwie dziękczynnej i uwielbieniu, wyrażonej słowami pieśni z Księgi Daniela: „Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, Chwalcie Go i wywyższajcie na wieki…”. W naszej modlitwie zapewnialiśmy Pana o naszej miłości, chociaż jakże często niedoskonałej, jako że jesteśmy słabi i grzeszni. W Litanii do Najświętszego Sakramentu wyrażaliśmy naszą wiarę w żywą Obecność Jezusa pod postacią chleba i prosiliśmy o umocnienie tej wiary. Szczególnym momentem była chwila osobistej modlitwy w ciszy, w której zawierzaliśmy siebie i wszystkie nasze intencje Jezusowi i Jego Matce. Tę część czuwania zamknęła modlitwa papieży Piusa X i Piusa XI, w której zawierzaliśmy Bogu wszystkich pasterzy w Polsce, prosząc dla nich o świętość życia, silną wiarę i dar mocnego słowa przekazującego ludziom prawdę Ewangelii.

„Ave Maria, gratia plena…”

W naszym czuwaniu nie mogło zabraknąć rozmowy z Matką; w modlitwie różańcowej powierzaliśmy Jej potrzebę nowych powołań kapłańskich i zakonnych; prosiliśmy również, by osoby świeckie mogły odnaleźć swoje miejsce w Kościele. Pieśń kończąca godzinę czuwania przybliżyła nas do godziny Apelu, poprowadzonego następnie przez ojców franciszkanów.

Czuwanie Akcji Katolickiej zostało przygotowane i poprowadzone przez POAK z parafii pw. Imienia Maryi w Poznaniu-Smochowicach, pod przewodnictwem ks. proboszcza Mariusza Mazura CR, Asystenta Oddziału.

                                                                                                                Beata Jańczak

fotorelacja Jolanta Horowska

W piątek 22 czerwca 2018 r. procesyjnym przeniesieniem obrazu Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania z Sanktuarium na Wzgórzu Przemysła do Fary Poznańskiej rozpoczęły się centralne uroczystości Jubileuszu 1050 lecia pierwszego biskupstwa na ziemiach polskich. Po Eucharystii czuwanie prowadzone przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej z parafii pw. Imienia Maryi w Poznaniu-Smochowicach poprzedziło Apel Jasnogórski. Licznie zgromadzeni przedstawiciele Akcji Katolickiej głównie z poznańskich oddziałów wypraszali łaski u Swej Pani. Po Apelu Pomocnicy Matki Kościoła rozważali tajemnice bolesne Różańca św., wplatając je w Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Tuż przed Pasterką Maryjną, odprawioną o północy pod przewodnictwem bp. Romualda Kujawskiego, wywodzącego się z poznańskiego Łazarza, sprawującego posługę w Brazylii, połączone chóry modliły się śpiewając Akatyst ku czci Bogarodzicy. Dalsze uroczystości będą miały miejsce w sobotę.