Pracujemy dla dobra Kościoła

22 marca 2015|11:45

W sobotę 21 marca 2015 r. odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady DIAK. Poprzedziła je adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza św. w kaplicy Najświętszego Sakramentu w katedrze poznańskiej. W trakcie Eucharystii ks. asystent Roman Dworacki postawił pytanie: Kim jest dla mnie Jezus? Kim jest dla mnie bliźni? Przytoczył „receptę” Marianny Popiełuszko, matki bł. ks. Jerzego: Kochać ludzi, kochać Boga – to do nieba prosta droga. A musimy pamiętać, że każdemu z nas klepsydra odmierza czas do spotkania z Jezusem Chrystusem.
Przeżywając Rok Życia Konsekrowanego warto uzmysłowić sobie, że Akcja Katolicka ma „coś” wspólnego z zakonem. Przekonywał o tym gość spotkania br. Zbigniew Godlewski ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie. Cechują nas te same zadania do spełnienia w Kościele: edukacyjne i duszpasterskie. Na potwierdzenie przywołał słowa Piusa XI z Encykliki Ubi arcato Dei (1922 r.), gdzie papież określił definicje i zadania Akcji. Za główny środek zaradczy na skutki wojny wśród ludzi, uznał wprowadzenie pokoju w ich serca i pojednanie między nimi. „Trzeba odbudować Królestwo Chrystusowe na ziemi” – pisał, a dokonać tego mają wspólnie apostołowie świeccy i hierarchia kościelna.
Część robocza spotkania miała miejsce w Archiwum Archidiecezjalnym. Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności Zarządu DIAK, pracy POAK, finansowego i Komisji Rewizyjnej, Rada udzieliła absolutorium Zarządowi. Prezes Bogumiła Kania – Łącka podziękowała za zaangażowanie, apelując równocześnie o większą odpowiedzialność i rzetelność: Pracujemy dla dobra Kościoła, nie dla siebie. Kolejny rok zawierzmy Bogu za wstawiennictwem naszych patronów.

Jolanta Horowska

zdjęcia
Emilia Rogalińska i Jolanta Horowska