Promieniując wiarą, nadzieją i miłością

13 marca 2023|21:36

Rekolekcje i modlitwa za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

Po raz kolejny członkowie Akcji Katolickiej w Polsce uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych. W dniach 10-12 marca 2023 r., w Domu Formacyjnym Dobre Miejsce w Warszawie, spotkali się członkowie Rady KIAK oraz liderzy POAK z około dwudziestu diecezji, by pogłębiać swoją wiarę, lepiej zrozumieć powierzoną świeckim misję apostolską w Kościele oraz budować akcyjną wspólnotę.
Naszym duchowym przewodnikiem był ks. prof. Janusz Królikowski, który podjął temat „Promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywać Chrystusa w Kościele”. Temat zaczerpnięty został z konstytucji Lumen Gentium z Soboru Watykańskiego II (nr 31).

W czasie głoszonych konferencji rekolekcjonista przybliżył trzy cnoty boskie – wiarę, nadzieję i miłość wskazując jak nimi żyć dzisiaj w trudnym zlaicyzowanym świecie. Wspólna modlitwa, rozważania Drogi Krzyżowej wg nauczania Kard. Augusta Hlonda, niezwykle aktualne w dzisiejszych doświadczeniach polskiego Kościoła, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa w intencji Polski za wstawiennictwem św. Jana Pawła II wypełniły czas naszych spotkań. Pozostały z nami słowa z I Listu św. Jana „Zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara”. Umocnieni nadzieją wracamy do naszych wspólnot, by odważnie promieniować wiarą, nadzieją i miłością w swoich środowiskach.

Barbara Wątkowska, DIAK Płock
Bogumiła Kania-Łącka, DIAK Poznań