Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

14 stycznia 2024|09:05

W sobotę 13 stycznia 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej. Poprzedziła je Msza św. w kaplicy Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej pod przewodnictwem Metropolity Poznańskiego ks. abp. Stanisława Gądeckiego. Koncelebransami byli Asystent AKAP ks. Roman Dworacki oraz superior Domu Głównego ks. Ryszard Szymanik. Następnie w sali Archiwum Archidiecezjalnego rozpoczęło się wspólne kolędowanie.

W związku z kończącą się kadencją prezesa DIAK przeprowadzono wybory kandydatów na tę funkcję. Dotychczasowa długoletnia prezes p. Bogumiła Kania-Łącka nie wyraziła woli kandydowania na prezesa DIAK. Za ogromny wkład pracy na rzecz rozwoju Akcji Katolickiej w naszej Archidiecezji składamy Pani Prezes Bogumile staropolskie „Bóg Zapłać”. Niech Pan Bóg obdarza ją błogosławieństwem za lata wytężonej służby na rzecz Kościoła w naszym Stowarzyszeniu.
zdjęcia Emilia Rogalińska