Różaniec do granic

5 września 2017|23:35

Zachęcamy członków Akcji Katolickiej do włączenia się w modlitwę różańcową dookoła Polski „RÓŻANIEC DO GRANIC”, która zaplanowana jest na sobotę, 7 października br. Szczegóły na stronie: http://www.rozaniecdogranic.pl/o-rozancu-do-granic

Jako Akcja Katolicka możemy:

  1. Zorganizować wyjazd (zbiorowy lub indywidualny) do jednej z miejscowości przygranicznych i uczestniczyć bezpośrednio w wydarzeniu po wcześniejszym zgłoszeniu http://www.rozaniecdogranic.pl/mapa
  2. W porozumieniu ze swoim Asystentem POAK  –  Ks. Proboszczem włączyć się w zorganizowanie w parafii modlitwy różańcowej o godz. 14.00 i np. ją poprowadzić, korzystając z przygotowanych już pomocy http://www.rozaniecdogranic.pl/files/do-pobrania/Rozaniec_Do_Granic_rozwazania_rozancowe.pdf?1
  3. Indywidualnie włączyć się w modlitwy Pierwszej Soboty Miesiąca i następnie  indywidualnie (bądź rodzinnie) odmówić różaniec o godz. 14.00  jeśli jest to możliwe.

Św. Jan Pawła II mówił: Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: „Zdrowaś Maryja” dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa…  Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania.”

W Liście apostolskim o różańcu świętym czytamy m.in.:

Pewne okoliczności historyczne sprawiają, że to przypomnienie o modlitwie różańcowej nabiera szczególnej aktualności. Pierwszą z nich jest pilna potrzeba wołania do Boga o „dar pokoju”. Różaniec nieraz wskazywali moi Poprzednicy i ja sam jako modlitwę o pokój. Na początku tysiąclecia, które rozpoczęło się przejmującymi grozą scenami zamachu z 11 września i w którym pojawiają się codziennie w tylu częściach świata nowe obrazy krwi i przemocy, ponowne odkrycie różańca oznacza zagłębienie się w kontemplowanie tajemnicy Tego, który «jest naszym pokojem», gdyż «obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur — wrogość» (Ef 2, 14). Odmawiając zatem różaniec, nie można nie czuć się wyraźnie zobowiązanym do służby sprawie pokoju, ze szczególnym odniesieniem do ziemi Jezusa, nadal tak doświadczanej, a tak bardzo drogiej sercu chrześcijan.

Równie pilna potrzeba wysiłków i modlitwy wyłania się w innym punkcie krytycznym naszych czasów, jakim jest ‚rodzina’, komórka społeczeństwa coraz bardziej zagrożona na płaszczyźnie ideologicznej i praktycznej siłami godzącymi w jej jedność, które budzą obawy o przyszłość tej podstawowej i niezbywalnej instytucji, a wraz z nią o losy całego społeczeństwa. Powrót do różańca w rodzinach chrześcijańskich ma być, w ramach szerzej zakrojonego duszpasterstwa rodzin, skuteczną pomocą, by zapobiec zgubnym następstwom tego kryzysu znamiennego dla naszej epoki.

Zapraszam do wspólnej modlitwy.