Serdecznie Dobry Człowiek

15 czerwca 2019|23:54

13 czerwca 1999 r. Jan Paweł II wyniósł na ołtarze Edmunda Bojanowskiego. W 20 rocznicę beatyfikacji, 14 czerwca 2019 r. miało miejsce sympozjum organizowane na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, założonym przez Błogosławionego. Kolejnego dnia, w Luboniu gdzie znajduje się Jego Sanktuarium montaż słowno-muzyczny rozpoczął świętowanie tego wydarzenia. Eucharystii przewodniczył kard. Zenon Grocholewski. Zaprezentowały się też dzieci z lubońskiej ochronki, a całość zakończyła projekcja filmu „Pewność” – filmu dokumentalnego, który poprzez prawdziwe historie współczesnych ludzi, przybliża postać Edmunda Bojanowskiego – społecznika  i błogosławionego.  https://www.pewnosc.com/

zdjęcia J. Horowska

Człowiek modlący się jest człowiekiem pragnienia – bł. Edmund

Błogosławiony Edmundzie, całe twoje życie było przepojone prostą i głęboką modlitwą. Umiejętność obcowania z Bogiem, usilne szukanie i pełnienie Jego woli czyniły cię wiernym synem Kościoła i czytelnym znakiem zbawczej łaski Chrystusa oraz dawały skuteczność podejmowanej pracy apostolskiej. Błogosławiony Orędowniku, uproś nam u Boga łaskę nieustannej i gorliwej modlitwy, abyśmy pracując dla bliźnich zgodnie ze swym powołaniem, starali się o rozwój w sobie życia Bożego otrzymanego na chrzcie św. Amen.