Śladami św. Faustyny – wspomnienie

7 sierpnia 2019|22:05

Kontynuując pielgrzymowanie śladami s. Faustyny członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej w tym roku wybrali się w rodzinne strony świętej. Tak więc w sobotę 5 sierpnia 2019 r., pod duchową opieką asystenta DIAK ks. Romana Dworackiego oraz kierownictwem p. Bogumiły Kani-Łąckiej, prezes DIAK Archidiecezji Poznańskiej,  wyruszyli do Świnic Warckich leżących na pograniczu Wielkopolski i Mazur, na terenie diecezji włocławskiej.

Grupę pielgrzymów przywitała s. Tymotea ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.  Eucharystię  w podniesionym w 2002 r. do rangi Sanktuarium Chrztu i Narodzin św. s. Faustyny XIV-wiecznym kościele parafialnym pw. św. Kazimierza sprawował i homilię wygłosił ks. Roman.  Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali także opowieści s. Tymotei o  latach dziecięcych i drodze powołania świętej. Tutaj znajduje się chrzcielnica, przy której Helena Kowalska – późniejsza s. Faustyna – przyjęła chrzest.  Kolejnym etapem pielgrzymowania był oddalony zaledwie o 3 kilometry Głogowiec – miejsca jej urodzenia. Uczestnicy pielgrzymki zwiedzili tam dom rodzinny Faustyny, obecnie muzeum.

Podążając jej śladem pielgrzymi udali się do Łodzi, do Domu Zakonnego Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie w kaplicy wieczystej adoracji, dawnym pokoju Helenki, w którym mieszkała u wujostwa, odmówili koronkę do Bożego miłosierdzia. Następnie przeszli do Parku Weneckiego w Łodzi (obecnie park J. Słowackiego) , gdzie miała pierwsze objawienie Pana Jezusa udręczonego. Podczas  zabawy usłyszała te słowa: Dokąd cię cierpiał będę i dokąd mnie zwodzić będziesz? Helena natychmiast pobiegła do katedry św. Stanisława Kostki, padła krzyżem przed Najświętszym Sakramentem i prosiła Pana, aby dał jej poznać, co ma czynić dalej. Również nasza grupa udała się do katedry. Tutaj historię świątyni przybliżył miejscowy proboszcz. Ta XX-wieczna katedra jest przykładem ekumenizmu dawnych mieszkańców Łodzi, co potwierdzają dwa boczne witraże ufundowane przez wyznawców innych religii.

Pielgrzymka, oparta na Eucharystii i modlitwie, przyczyniła się nie tylko do bliższego poznania św. Faustyny, ale pozwoliła nam podbudować wiarę.

Alicja Grabowska

Fotoreportaż z pielgrzymki DIAK śladami św. Faustyny: Świnice Warckie-Głogowiec-Łódź.

Zdjęcia: Urszula Kolanowska, Emilia Rogalińska i Jarosław Tomaszewski