Świeckość wiernych jest ubogaceniem Kościoła – 25-lecie Akcji Katolickiej

3 maja 2021|20:12

W niedzielę 2 maja 2021 r. w Katedrze św. Jana w Warszawie została sprawowana Eucharystia dziękczynna za 25 lat obecności Akcji Katolickiej w Polsce. Przewodniczył jej i homilię wygłosił pierwszy Asystent Krajowy Akcji Katolickiej bp Piotr Jarecki. Odniósł się on do słów Papieża Franciszka skierowanych do włoskiej AK. Papież zwrócił uwagę członkom Akcji Katolickiej, że zaangażowanie świeckich w życie Kościoła wiąże się z ryzykiem ich klerykalizacji, pokusą, by chcieć robić to, co księża. Przypominał zatem, że to świeckość wiernych jest ubogaceniem Kościoła. Ojciec Święty zwrócił uwagę właśnie na jej katolickość, która oznacza powszechność.

Akcję Katolicka Archidiecezji Poznańskiej reprezentowała prezes Bogumiła Kania-Łącka wraz mężem Jackiem Łąckim, a także Jan Stefanek, który w latach 2001-2003 pełnił funkcję prezesa Akcji Katolickiej w Polsce.

więcej czytaj tutaj:

Słowo wdzięczności i jubileuszowych podziękowań

Akcjo Katolicka jesteś potrzebna Kościołowi!