Święta Zmartwychwstania Pańskiego

30 marca 2021|16:48

Każdy z nas będzie miał w swoim życiu
najradośniejszą chwilę zmartwychwstania.
(Stefan Kardynał Wyszyński, Kromka Chleba

 

 

 

 

Drodzy Członkowie Akcji Katolickiej
Archidiecezji Poznańskiej,
Czcigodni Asystenci POAK!

Po raz kolejny przeżywać będziemy Święta Zmartwychwstania Pańskiego w czasie trwającej nadal pandemii. Mimo tych trudności nie możemy zapominać o tym, że są to Święta radości i nadziei.

Radujmy się prawdą, że Chrystus pokonał śmierć i otworzył dla nas Niebo.
Pomóżmy innym, by w swoich utrapieniach mogli odnajdywać tę radość, która płynie z tajemnicy Jego Zmartwychwstania.

Niech te Święta będą dla nas źródłem nadziei; niech pogłębią chrześcijańską wiarę i wzmocnią pragnienie miłości do Boga i do drugiego człowieka.

Niech zmartwychwstały Chrystus, który jest Drogą, Prawdą i Życiem przenika naszą codzienność, a światło wielkanocnego poranka towarzyszy nam każdego dnia. Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzą

       Asystent AKAP                                                                                             Prezes Zarządu AKAP

ks. kan. Roman Dworacki                                                                                Bogumiła Kania-Łącka

Poznań, Wielkanoc 2021