ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI 14 KWIETNIA – wywieś flagę!

8 kwietnia 2022|16:53

Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski, która rozpoczęła chrystianizację naszej Ojczyzny i dała początek naszej państwowości.
Od 2019 roku dzień 14 kwietnia jest świętem państwowym, Świętem Chrztu Polski. Wywieśmy w tym dniu flagę państwową, niech ten dzień będzie prawdziwym świętem polskości.