Tracić czas dla Boga i drugiego człowieka

7 sierpnia 2022|02:47

W sobotę 6 sierpnia 2022 r. członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej pielgrzymowali do Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu. Pielgrzymka była dziękczynieniem za 25 lat działalności Akcji Katolickiej w naszej archidiecezji. Dzień ten, był dniem odpustu we wspólnocie Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. U grobu bł. Edmunda zebrała się społeczność, której patronuje. Wśród grup świeckich, które obrały sobie za Patrona, jest także Akcja Katolicka Archidiecezji Poznańskiej.

Pielgrzymkę rozpoczęliśmy od adoracji Najświętszego Sakramentu. Podczas modlitwy różańcowej w sposób szczególny dziękowaliśmy Bogu za pierwsze powołane Oddziały, modląc się za żywych i zmarłych członków Akcji oraz o nowe powołania do Stowarzyszenia. Dziękując naszemu Patronowi za wstawiennictwo i opiekę Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej wraz z wiceprezesem złożyli przy grobie bł. Edmunda wotum: okolicznościowy różaniec oraz jubileuszową świecę z logo AK. Następnie wysłuchaliśmy słuchowiska przypominającego postać Błogosławionego.

Eucharystii odpustowej przewodniczył ks. Mikołaj Graja, proboszcz parafii pw. św. Jana Pawła II w Luboniu, który modlił się o rychłą kanonizację bł. Edmunda, natomiast współkoncelebrujący mszę św. ks. Roman Dworacki, asystent AK polecał Bogu wszystkich członków naszego Stowarzyszenia. W homilii ks. Mikołaj zwrócił uwagę na bezgraniczne zawierzenie Błogosławionego Panu Bogu. Człowiek, któremu po ludzku patrząc „Pan Bóg krzyżował plany” stale na nowo szukał odpowiedzi na pytanie jak Mu służyć. A szukał jej na kolanach, przed Najświętszym Sakramentem i w Eucharystii. Pozornie tracił czas. Tracił go jednak dla Boga, poświęcając go bliźniemu. Służył. Tylko tyle i aż tyle. To również zadanie dla nas, abyśmy, naśladując naszego Patrona, tracili otrzymany od Stwórcy czas, oddając go Bogu w drugim człowieku.

fotorelacja Emilia Rogalińska

Po zakończonej Eucharystii przeszliśmy na plac przyklasztorny na przygotowaną przez Siostry agapę. Apel Jasnogórski i nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca były ostatnim wspólnym akcentem tego wieczoru. Całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu dała możliwość indywidualnego spotkania z Jezusem Eucharystycznym.

Jolanta Horowska, tekst i zdjęcia