Akcja Katolicka Archidiecezji Poznańskiej w obronie św. Jana Pawła II

13 marca 2023|21:47

Wobec nasilających się ataków na Osobę św. Jana Pawła II przypominamy oświadczenie ks. abpa Stanisława Gądeckiego metropolity poznańskiego, przewodniczącego KEP oraz stanowisko Rady Stałej KEP. Prosimy o podjęcie modlitwy jednej dziesiątki różańca św. rozważając trzecią tajemnicę światłaGŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA indywidualnie i wspólnotowo w intencji Kościoła świętego i wszystkich atakujących św. Jana Pawła II, przyzywając naszego Wielkiego Patrona o wstawiennictwo. Zachęcam także do modlitwy przy relikwiach Świętego.

W niedzielę, 2 kwietnia br. w 18.rocznicę śmierci św. Jana Pawła II bardzo prosimy o wywieszenie flagi papieskiej (żółto-białej), udekorowanie okien wizerunkiem Świętego Papieża oraz zapalenie o godz. 21:37 świecy (znicza) i odmówienie dziesiątki różańca św.rozważając trzecią tajemnicę światła – GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA w intencji Kościoła świętego i wszystkich atakujących św. Jana Pawła II, prosząc naszego Wielkiego Patrona o wstawiennictwo.

AK w obronie św. Jana Pawła II

stanowisko KEP

OŚWIADCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI
METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY

Oświadczenie

stanowisko Rady Stałej KEP