Janie Pawle II dziękujemy

12 maja 2020|13:33

LIST PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

Papież Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich,którzy winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła, wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej w ich formacji. Dlatego postulował jej odrodzenie w Polsce. Do biskupów polskich podczas wizyty Ad limina Apostolorum, 12 stycznia 1993 roku, mówił: Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna. (Statut Akcji Katolickiej w Polsce)

12 stycznia 1993, Rzym

Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna.

Akcja Katolicka jest wyjątkowym powołaniem, szczególnym charyzmatem, specjalnym urzędem i w strukturze Kościoła zajmuje szczególne miejsce.

10 czerwca 1997, Krosno, Homilia podczas kanonizacji bł. Jana z Dukli

Trzeba mocno uchwycić się Chrystusa — Dobrego Siewcy, i iść za Jego głosem po drogach, które nam wskazuje. A są to drogi różnych i wielorakich inicjatyw, których dzisiaj jest w Polsce coraz więcej. Wiem, że wkłada się wiele wysiłku w promocję grup i instytucji dobroczynnych, dających świadectwo solidarności z potrzebującymi pomocy w kraju i poza jego granicami. Tej pomocy sami w trudnych latach doświadczaliśmy — trzeba, abyśmy umieli ją odwzajemniać, pamiętając o innych. Dzisiaj naszej Ojczyźnie potrzebny jest katolicki laikat, apostolstwo świeckich, ów Boży Lud, na który czeka Chrystus i Kościół. Potrzebni są ludzie świeccy rozumiejący potrzebę stałej formacji wiary. Jakże dobrze się stało, iż została przywrócona do życia w Kościele na polskiej ziemi Akcja Katolicka, która w waszej archidiecezji, podobnie jak w innych diecezjach, staje się obok różnych ruchów i wspólnot modlitewnych szkołą wiary. Idźcie odważnie tą drogą, pamiętając, że im większe będzie wasze zaangażowanie w nową ewangelizację i w życie społeczne, tym większa powstaje potrzeba duchowości, tego wewnętrznego związku z Chrystusem i Kościołem, owego zjednoczenia aż do przeniknięcia łaską każdego poruszenia serca, aż do świętości.

Kościół was potrzebuje. 26 IV 2002 — Do uczestników XI Zgromadzenia Krajowego Włoskiej Akcji Katolickiej

Więź między Akcją Katolicką a Papieżem jest bardzo bliska, a z biegiem czasu coraz bardziej się umacnia. Osoba i nauczanie «Białego Ojca» od początku stanowiły bowiem istotny punkt odniesienia dla programów i działalności waszego stowarzyszenia. (…) 

(..) Akcja Katolicka jest niezbędna w Kościele. Kościół potrzebuje grupy ludzi świeckich, wiernych swemu powołaniu i zgromadzonych wokół prawowitych pasterzy, którzy gotowi są dzielić z nimi codzienny trud ewangelizowania wszystkich środowisk. (…)

(…) Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej, bo potrzebuje ludzi świeckich gotowych poświęcić życie apostolstwu i nawiązywać relacje — przede wszystkim z Kościołem diecezjalnym — które będą głęboko oddziaływać na ich życie i rozwój duchowy. Potrzebuje świeckich, których doświadczenie będzie konkretnym i codziennym znakiem wielkości i radości życia chrześcijańskiego; świeckich, umiejących dostrzegać w chrzcie źródło swojej godności, w chrześcijańskiej wspólnocie rodzinę złączoną jedną wiarą, a w duszpasterzu ojca, który prowadzi braci i wspomaga ich w drodze; świeckich, którzy nie traktują wiary wyłącznie jako sprawy prywatnej i nie wahają się wnosić zaczynu Ewangelii w rzeczywistość relacji międzyludzkich i w działalność instytucji, szerzyć jej w kraju i na nowych obszarach globalizacji, aby budować cywilizację miłości.

Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej żywej, silnej i pięknej, pragnę powtórzyć każdemu z was: Duc in altum!

Duc in altum, Akcjo Katolicka! Z odwagą patrz w przyszłość. Niech twoja historia, rozjaśniona przykładem świętych i błogosławionych, także dzisiaj promieniuje wiernością Kościołowi, niech się wyróżnia wrażliwością na potrzeby naszej epoki i wolnością właściwą tym, którzy pozwalają się prowadzić natchnieniom Ducha i usilnie dążą do wielkich ideałów.

Duc in altum! Niech twoja obecność w świecie będzie prorocza, niech ukazuje wartość tych wymiarów życia, o których dziś często się zapomina, a które stają się przez to tym pilniej potrzebne — takich jak życie wewnętrzne i milczenie, odpowiedzialność i wychowanie, bezinteresowność i służba, powściągliwość i braterstwo, nadzieja na przyszłość i umiłowanie życia. Działaj skutecznie, aby współczesne społeczeństwo odzyskało prawdziwą świadomość, kim naprawdę jest człowiek i na czym polega jego godność, jaka jest wartość życia i rodziny, pokoju i solidarności, sprawiedliwości i miłosierdzia.

Duc in altum! Z pokorną odwagą wpatruj się w Jezusa, aby od Niego rozpoczęła się twoja prawdziwa odnowa. Dzięki temu łatwiej ci będzie odróżnić to, co niezbędne, od tego, co doraźne, i przeżyć tak potrzebną odnowę jako przygodę w Duchu Świętym. On pomoże ci przemierzyć nawet uciążliwe ścieżki pustyni i oczyszczenia, abyś mogła zaznać piękna nowego życia, którym Bóg nieustannie obdarza wszystkich, którzy Mu zawierzają.

Akcjo Katolicka, nie lękaj się! Należysz do Kościoła i mieszkasz w sercu Boga, który nie przestaje kierować twoich kroków ku doświadczeniu nieprzemijającej i niezrównanej nowości Ewangelii.

Wy wszyscy, którzy tworzycie to wspaniałe stowarzyszenie, wiedzcie, że Papież wspiera was i towarzyszy wam modlitwą w tej drodze, a zachęcając was gorąco do wytrwania w podjętych zobowiązaniach, z serca wam błogosławi.

św. Janie Pawle II módl się za nami!

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Papieża Jana Pawła II. Niepowtarzalne widowisko muzyczne, przygotowane z udziałem znanych artystów, można będzie zobaczyć lub usłyszeć już 18 maja 2020 roku o godz. 18:00 na antenach TVP1, radiowej Jedynki i na kanale Programu „Niepodległa” w serwisie YouTube.

Film dokumentalny pokazuje współczesną spuściznę po Janie Pawle II i zmiany, które jego pontyfikat wniósł w życie wielu narodów. Współczesne zdjęcia fabularne i wywiady pokazują, jak wizyty papieża zmieniły społeczeństwa odwiedzanych krajów. Ekipa filmowa podróżowała śladem papieskich pielgrzymek między innymi do Kalwarii Zebrzydowskiej i Częstochowy, Guadalupe w Meksyku, Knock w Irlandii i Kalkuty w Indiach. Materiały współczesne przeplatane są archiwaliami z pielgrzymek. Film wyemitowany zostanie przez TVP1 już 25 maja. Reżyserem filmu jest Piotr Kornobis.

Więcej na https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/santo-subito-prorok-naszych-czasow-juz-wponiedzialek-wyjatkowy-koncert/ oraz https://www.facebook.com/events/240318793958866/ 

Koncert (również w wersji z audiodeskrypcją) dostępny 18 maja od godz. 18:00 na kanale https://youtube.com/niepodlegla1918

Czytaj więcej: http://archpoznan.pl/pl/koncert-santo-subito-prorok-naszych-czasow