Wołanie o odnowę Ojczyzny – homilia Przewodniczącego KEP abp. Stanisława Gądeckiego

11 listopada 2018|11:40

W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości modlimy się w intencji naszej Ojczyzny.

„A dzisiaj – w stulecie tamtego wydarzenia – pragniemy podczas tej Eucharystii podziękować Bożej Opatrzności za otrzymany wówczas dar. Chcemy złożyć przed Bożym obliczem wszystko, co było treścią minionego stulecia, a także to, czego Opatrzność od nas oczekuje w przyszłości.

Zastanawiając się nad treścią dzisiejszych czytań liturgicznych i konfrontując to z 100. jubileuszem niepodległości chciałbym zwrócić Waszą uwagę, Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, na trzy sprawy; najpierw na bałwochwalstwo jako praźródło niewoli, następnie na nakaz miłości nieprzyjaciół, wreszcie na stojące przed nami zadania.”

Z homilii wygłoszonej przez Przewodniczącego KEP abp. Stanisława Gądeckiego w Warszawie, w Świątyni Opatrzności Bożej w Dzień Niepodległości 11.11.2018

czytaj całość: http://archpoznan.pl/pl/web/homilia/view/id/wolanie-o-odnowe-ojczyzny

Podczas Mszy św. w Świątyni Opatrzności została zapalona Świeca Niepodległości ofiarowana Warszawie przez Piusa IX w 1867 r. z życzeniem, aby przywieziono ją do Warszawy i zapalono, gdy Polska będzie już wolna. Świecę Niepodległości zapalił w Świątyni Opatrzności Bożej Prezydent RP wraz z Metropolitą Warszawskim, o godz. 19.18, w porze nawiązującej do roku odzyskania niepodległości, świeca zapłonie w wielu domach i parafiach.

zdjęcia: episkopat.pl