Wyniki konkursu Święty Józef Opiekun i Patron

27 marca 2021|17:21

Na konkurs plastyczny organizowany przez Akcję Katolicką Archidiecezji Poznańskiej w Poznaniu wpłynęły ogółem 474 prace.

W kategorii praca plastyczna i praca plastyczno-fotograficzna

W grupie wiekowej:

 • kl.0-III – 280 prac,
 • IV-VII – 144 prace,
 • VIII i szkoły ponadpodstawowe – 8 prac.

W kategorii prezentacja multimedialna – 42 prace.

Prace oceniało jury w składzie:

 • Joanna Butlewska Cofta – nauczyciel plastyki, przewodnicząca
 • Elżbieta Pelc – nauczyciel informatyki
 • Ewa Tynecka-Szukalska – Referat katechetyczny Kurii Metropolitalnej
 • Aleksander Szczukiecki OCD – prezes wydawnictwa Flos Carmeli
 • Bogumiła Kania-Łącka – prezes Zarządu AKAP
 • Maria Gliszczyńska – członek Zarządu AKAP, sekretarz jury

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii praca plastyczna i praca plastyczno-fotograficzna

W grupie wiekowej kl. 0-III

 • I miejsce – Zuzanna Kamieniarz kl. I, Zespół Szkół w Starym Bojanowie, nauczyciel Anna Czapska
 • II miejsce – Wiktoria Nowak kl. II, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie, nauczyciel Natalia Dudziak
 • III miejsce – Amelia Konieczna kl. 0, Przedszkole Miejskie nr 12 w Lesznie, nauczyciel Natalia Żygadło

Wyróżnienia 

 • Marcel Zawadowski kl. II, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich
  w Kościanie, nauczyciel Natalia Dudziak
 • Joanna Pawelec kl. III, Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzychodzie

W grupie wiekowej kl. IV-VII

 • I miejsce – Nicola Białasik   kl.  VII, Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu, nauczyciel Aldona Wleklik
 • II miejsce – Wiktor Konieczny kl. VI, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach, nauczyciel Bogumiła Ganczarska
 • III miejsce – Dorian Ciesielski kl. IV, Zespół Szkół w Krzywiniu

Wyróżnienia

 • Weronika Fornalik kl. VII, Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu, nauczyciel Barbara Perz
 • Hubert Leonarczyk kl. IV, Zespół Szkół w Krzywiniu, nauczyciel Anna Buksalewicz

w grupie wiekowej: kl. VIII i szkoły ponadpodstawowe

 • nie przyznano

W kategorii prezentacja multimedialna

Wyróżnienie

 • Marianna Grynia kl. G2B, XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu

Decyzje jury są ostateczne.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Rodzicom, nauczycielom i opiekunom dziękujemy za zainteresowanie konkursem i nadesłanie prac, a wszystkim Autorom za ich wykonanie.

Z uwagi na panujące obostrzenia związane z pandemią z uczniami nagrodzonymi i wyróżnionymi będziemy się kontaktować telefonicznie lub mailowo po 8 kwietnia br. celem ustalenia przekazania dyplomów i nagród.