X-lat POAK w Nowym Tomyślu

23 listopada 2017|01:58

Jubileusz POAK z parafii NMP Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu

W sobotę 18 listopada 2017 r. uroczyście świętowano 10. rocznicę istnienia Akcji Katolickiej przy parafii NMP Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu. Członkowie POAK, osoby wspierające oraz zaproszeni goście najpierw modlili się przy relikwiach patronów Akcji Katolickiej św. Jana Pawła II i bł. Edmunda Bojanowskiego, a o godz. 18.00 uczestniczyli w koncelebrowanej Mszy św., której przewodniczył ks. kan. Roman Dworacki, Asystent DIAK. W homilii nawiązał do Ewangelii, której treścią była przypowieść o talentach (Mt 25, 14-30). Podkreślił, że Akcja Katolicka jest właśnie takim cennym talentem dla Kościoła, a jej członkowie mają sposobność odkryć, rozwijać i pomnażać własne talenty, aby jak najlepiej służyć Panu Bogu i ludziom. Po Mszy św. na ręce prezesa POAK Jana Klimko życzenia składali przedstawiciele stowarzyszeń i grup modlitewnych oraz delegacje POAK-ów z Okręgu II. DIAK reprezentowała sekretarz Jolanta Horowska, która odczytała list gratulacyjny od prezes DIAK Bogumiły Kani-Łąckiej. Pierwsza część uroczystości zakończyła się wspólną fotografią jubilatów i gości oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II, głównego Patrona Akcji Katolickiej w Polsce. Dalsze obchody odbyły się w sali parafialnej, gdzie zebrani obejrzeli prezentację multimedialną, ukazującą 10–letni dorobek POAK.

Z licznych działań warto wspomnieć choćby o niektórych. Są to: Nowenna w intencji kanonizacji bł. Edmunda Bojanowskiego (marzec-listopad 2015 r.), Koronka do Siedmiu Boleści MB (soboty Wielkiego Postu od 2016 r.), parafialne obchody 100. rocznicy objawień MB w Fatimie (maj-październik 2017 r.), Droga Krzyżowa ulicami miasta (wspólnie z POAK z sąsiedniej par. NSPJ), Orszak Trzech Króli, Marsz Wszystkich Świętych, Pomnik Dziecka Nienarodzonego (2016 r. razem z POAK z NSPJ), reprezentowanie parafii w Ogólnopolskim Forum Duszpasterskim w Poznaniu, Dni Papieskie, upamiętnienie ofiar Katynia i Smoleńska (10 kwietnia każdego roku), wykonywanie palm wielkanocnych i bukietów na Wniebowzięcie NMP z przeznaczeniem na cele charytatywne i misyjne, zbieranie darów rzeczowych dla Fundacji Redemptoris Missio, letnie wyjazdy pielgrzymkowo-turystyczne, których pomysłodawcą i organizatorem jest prezes Jan Klimko. W ramach tych wyjazdów odbywają się podróże po Ziemi Ojczystej oraz dawnych Kresach Wschodnich (Ukraina 2013 r., Białoruś i Litwa 2014 r.).   Trzeba też wspomnieć wyjazd do Rzymu na kanonizację Jana Pawła II.

Kolejnym punktem świętowania było wspólne śpiewanie popularnych pieśni patriotycznych i biesiadnych. Prezes Jan Klimko, dziękując za życzenia jubileuszowe i dowody sympatii, zaznaczył, że traktuje je również jako zobowiązanie do pogłębiania formacji duchowej i religijnej oraz jeszcze większego zaangażowania członków POAK w życie Kościoła i wspólnoty lokalnej.

Grażyna Radziul,  sekretarz POAK

zdjęcia: Hanna Fertig, Grażyna Radziul i Anna Majchrzycka