Ducha nie traćmy!

10 stycznia 2019|23:18

W czwartek 10 stycznia miało miejsce pierwsze posiedzenie Zarządu DIAK AD 2019. Odbyło się ono z udziałem niecodziennego Gościa – ks. bp. Grzegorza Balcerka. Pomimo odwiedzin, zebranie przebiegało według ustalonego planu. Członkowie Zarządu przedstawili działalność POAK w podległych im Okręgach. Prezes Zarządu DIAK wręczyła bp. Grzegorzowi upominek – świecę niepodległości, który obdarował obecnych książeczką „Z Maryją w nowe czasy”, wydaną przez Kurię Metropolitalną na czas kolędy. Na zakończenie wizyty duszpasterskiej  bp Balcerek życzył zebranym: Ducha nie traćmy!

Niech te słowa i błogosławieństwo będą dla każdego z nas zachętą do dalszego, owocnego zaangażowania. Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.  (św. Jan Paweł II, Częstochowa, 18 czerwca 1983 r.)