Currenda 10/2014

3 października 2014|00:16

Modlitwa o pokój i za rodzinę – zachętą do modlitwy różańcowej w tych intencjach niech będą słowa św. Jana Pawła II z Listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae
(…) Pewne okoliczności historyczne sprawiają, że to przypomnienie o modlitwie różańcowej nabiera szczególnej aktualności. Pierwszą z nich jest pilna potrzeba wołania do Boga o dar pokoju. Różaniec nieraz wskazywali moi Poprzednicy i ja sam jako modlitwę o pokój. Na początku tysiąclecia, które rozpoczęło się przejmującymi grozą scenami zamachu z 11 września i w którym pojawiają się codziennie w tylu częściach świata nowe obrazy krwi i przemocy, ponowne odkrycie różańca oznacza zagłębienie się w kontemplowanie tajemnicy Tego, który « jest naszym pokojem », gdyż « obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość » (Ef 2, 14). Odmawiając zatem różaniec, nie można nie czuć się wyraźnie zobowiązanym do służby sprawie pokoju, ze szczególnym odniesieniem do ziemi Jezusa, nadal tak doświadczanej, a tak bardzo drogiej sercu chrześcijan.
Równie pilna potrzeba wysiłków i modlitwy wyłania się w innym punkcie krytycznym naszych czasów, jakim jest rodzina, komórka społeczeństwa coraz bardziej zagrożona na płaszczyźnie ideologicznej i praktycznej siłami godzącymi w jej jedność, które budzą obawy o przyszłość tej podstawowej i niezbywalnej instytucji, a wraz z nią o losy całego społeczeństwa. Powrót do różańca w rodzinach chrześcijańskich ma być, w ramach szerzej zakrojonego duszpasterstwa rodzin, skuteczną pomocą, by zapobiec zgubnym następstwom tego kryzysu znamiennego dla naszej epoki.

z listu apostolskiego ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

Komunikaty

 

BŁ. EDMUND BOJANOWSKI PATRONEM AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ

Dekretem z dnia 15 września 2014 roku Metropolita Poznański – przychylając się do prośby Zarządu DIAK– ustanowił bł. Edmunda Bojanowskiego patronem Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej.
Cieszymy się, że obok św. Wojciecha, patrona Akcji Katolickiej w Polsce, ten świecki apostoł, świadek wiary i czynu będzie naszym orędownikiem u Boga, a także wzorem do naśladowania w pracy formacyjnej i apostolskim zaangażowaniu.

NOWY ASYSTENT DIAK

Z dniem 1 października br. Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański mianował Księdza kanonika mgr lic. Romana Dworackiego, dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego, Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej. Nowego Księdza Asystenta zawierzamy wstawiennictwu patronów Akcji Katolickiej i życzymy światła Ducha Świętego w realizacji powierzonych zadań. Szczęść Boże!

ZJAZD REJONOWY W ŚMIGLU SOBOTA, 11 PAŹDZIERNIKA 2014

W sobotę, 11 października br. Mszą św. w kościele św. Stanisława Kostki o godz. 10.00 rozpoczniemy Zjazd Rejonowy w Śmiglu. Podczas Eucharystii dziękować będziemy Bogu za kanonizację papieży: św. Jana XXIII i św. Jana Pawła II.
W dalszej części spotkania zaplanowany jest m. in. wykład na temat znaczenia Chrztu Polski dla budowania tożsamości narodowej Polaków, występ zespołu folklorystycznego oraz wspólny posiłek. Zjazd zakończy nabożeństwo różańcowe ok. godz. 15.00.
Serdecznie zapraszamy członków Akcji Katolickiej z rodzinami, kandydatów i sympatyków naszego stowarzyszenia, szczególnie z Leszna, Kościana, Rawicza, Przemętu, Pakosławia, Śremu oraz delegatów z innych oddziałów.

Bardzo prosimy o zgłoszenie uczestników do 3 października br. u prezesa POAK p. Zygfryda Budzyńskiego tel. 65/518 08 42 lub u członka Zarządu p. Eugeniusza Ludwiczaka tel. 601 568 928 albo pocztą elektroniczną ludwiczak_de@wp.pl
Koszt uczestnictwa wraz z posiłkiem wynosi 15 zł.

Zarząd DIAK zarezerwował autokar dla osób udających się z Poznania i okolic do Śmigla. Wyjazd w sobotę, 11 października br. o godz. 8.00 sprzed Psałterii. Bardzo prosimy o zgłoszenie się w biurze DIAK lub telefonicznie u członka Zarządu p. Eugeniusza Ludwiczaka tel. 601 568 928 do 3 października br.
Jednocześnie informujemy, że autokar pojedzie, jeśli będzie co najmniej 40 osób chętnych. Koszt przejazdu 22 zł. (Łączny koszt uczestnictwa w Zjeździe z posiłkiem 37 zł).

GODZINY PRACY BIURA DIAK

Wtorek 13.00 – 18.00
Czwartek 13.00 – 17.00

NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK

Bank PEKAO S.A. II o. Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

MODLITWA ZA RODZINY I W INTENCJI SYNODU

W dniach 5 – 19 października 2014 r. odbędzie się III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów i będzie poświęcone rodzinie. Ojciec Święty Franciszek ułożył modlitwę w intencji rodzin i synodu biskupów, zachęcając do jej odmawiania przed synodem, jak i w trakcie prac synodalnych. Prosimy wszystkich o odmawianie różańca w tej intencji oraz Modlitwy do Świętej Rodziny:

Jezu, Maryjo i Józefie
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.
Amen

2014 październik currenda