Currenda 10/2015

17 września 2015|00:21

(…) Zgromadziliście się tutaj nie tylko jako jednostki, ale jako rodziny. Przybyliście do Rzymu z wszystkich części świata, przynosząc z sobą głębokie przekonanie, że rodzina jest wielkim darem Bożym, darem pierwotnym, naznaczonym przez Jego błogosławieństwo.
Tak w istocie jest. Już o świcie stworzenia błogosławiące spojrzenie Boga spoczęło na rodzinie. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę na swój obraz i dał im szczególne zadanie, aby ludzka rodzina mogła się rozwijać: «błogosławił [im], mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię» (Rdz 1, 28).
(…) drogie rodziny chrześcijańskie, przyjmujcie z ufnością łaskę jubileuszową, która tak obficie zostaje wam udzielona w tej Eucharystii. Przyjmujcie ją, biorąc przykład z rodziny z Nazaretu: choć była ona powołana do misji jedynej w swoim rodzaju, szła tą samą co wy drogą, pośród radości i cierpień, modlitwy i pracy, nadziei i dręczących niepokojów, zawsze głęboko wierna woli Bożej. Niech wasze rodziny stają się coraz bardziej prawdziwymi «kościołami domowymi», które każdego dnia zanoszą do Boga modlitwę uwielbienia i promieniują na całe społeczeństwo dobroczynną i odradzającą miłością.
«Niech nam błogosławi Bóg, źródło życia». Oby ten Jubileusz Rodzin stał się dla was wszystkich, którzy go przeżywacie, wielkim czasem łaski. Niech będzie także dla społeczeństwa wezwaniem do refleksji nad znaczeniem i wartością tego wielkiego daru, jakim jest rodzina, ukształtowana wedle Serca Bożego.
Maryja, «Królowa Rodzin», niech was zawsze wspomaga swą macierzyńską dłonią.

Z homilii papieża Jana Pawła II podczas Mszy św. z okazji Jubileuszu Rodzin (Rzym, 15 X 2000)

KOMUNIKATY

► ZJAZD REJONOWY W RAWICZU
W sobotę, 10 października br. zapraszamy na Zjazd Rejonowy do Rawicza, do parafii pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP.
Zgłoszenia sms lub telefonicznie u prezesa POAK pod nr 502 773 810 do 3 października br. Koszt posiłku 15zł.
Program:

 • 10:00 – Msza św., przewodniczy ks. bp Damian Bryl
 • 11:30 – Kultura polska – kultura chrześcijańska – ks. mgr Rafał Rybacki
 • 12:00 – Anioł Pański
 • 12:15 – Duszpasterstwo więzienne w Zakładzie Karnym w Rawiczu – ks. proboszcz Wojciech Prostak
 • 14:15 – obiad
 • 14:45 – występy Scholki i zespołu młodzieżowego
 • 15:15 – przejście pod pomnik św. Jana Pawła II, różaniec i złożenie kwiatów
 • ok godz. 16 – zakończenie zjazdu.

Serdecznie zapraszamy członków, sympatyków Akcji Katolickiej, księży Asystentów, przedstawicieli KSM – u z Rawicza, Sarnowej, Leszna, Kościana, Śmigla, Pakosławia, Przemętu oraz z innych parafii tego rejonu.

► KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ DLA RODZIN
Przypominamy, że prace plastyczne, albumy lub prezentacje multimedialne – zgodnie z Regulaminem Konkursu Święty Jan Paweł II w pamięci mojej rodziny należy przesyłać do 25 września br. na adres biura DIAK. Zachęcamy do udziału w Konkursie.

► ROK JANA PAWŁA II
Trwa Rok Jana Pawła II ogłoszony przez Sejm RP w grudniu 2015 r. Przed nami kolejny, XV Dzień Papieski. Będzie on obchodzony 11 października br. pod hasłem „Jan Paweł II – patron rodziny”. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zachęcamy do zainicjowania i zorganizowania w parafii wystawy Moje – nasze spotkanie ze Świętym lub innego wydarzenia poświęconego Papieżowi Polakowi.
Natomiast 22 października przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Niech ten dzień będzie naszym dziękczynieniem za dar odrodzonej Akcji Katolickiej. Módlmy się też o rozwój naszego Stowarzyszenia oraz o wszelkie potrzebne łaski dla członków i naszych asystentów.

► PRZYGOTOWANIE DO UROCZYSTOŚCI CHRYSTUSA KRÓLA
Informujemy, że w grudniu gościć będziemy ks. prałata Józefa Niżnika, wieloletniego asystenta Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Ksiądz Asystent poprowadzi rekolekcje o Akcji Katolickiej dla członków, kandydatów, sympatyków i asystentów POAK. Rekolekcje odbędą się w Poznaniu od piątku wieczora do niedzieli południa, 11-13 grudnia br. Dla osób spoza Poznania będzie możliwość zakwaterowania w Seminarium. W związku z rekolekcjami oraz spotkaniem Rady DIAK nie odbędą się wcześniej zaplanowane spotkania przed świętem patronalnym. Szczegóły w następnej currendzie.

► GODZINY PRACY BIURA DIAK
wtorek 13.00 ÷ 18.00
czwartek 13.00 ÷ 17.00

► NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK
Bank PEKAO S.A. II o. Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

Ks. Jan Bartoszek, Katecheza X / 2015:
Realne postanowienie poprawy – drogą odrodzenia duchowego (streszczenie).

1. Z życia wzięte:

We wnętrzu każdego człowieka toczy się wielka bitwa. Z jednej strony jest wysoko szybujący orzeł. Symbolizuje on wszystko, co dobre, piękne i prawdziwe. Orzeł lata wysoko ponad chmurami. Choć czasem zniża się w doliny, buduje gniazda na górskich szczytach. Druga strona to pełzający wąż – grzechotnik. Ten przebiegły, zdradliwy gad przedstawia sobą najgorsze cechy człowieka – jego ciemne strony. Ów wąż żywi się naszymi upadkami i niepowodzeniami, usprawiedliwia się swą obecnością w pełzającej masie. Kto wygrywa tę bitwę w naszym życiu? Ten, którego częściej karmimy, albo orzeł, albo grzechotnik.

2. Pismo Święte: Przypowieść o faryzeuszu i celniku (Łk 18,9-14):

 • Faryzeusz przekonany o własnej sprawiedliwości i bezgrzeszności, zamyka drogę do spojrzenia na siebie oczami Jezusa. Taka postawa uniemożliwia uzyskanie Bożego przebaczenia, taki człowiek nie potrafi dostrzec w sobie nieuporządkowania, które powoduje grzech pychy.
 • U celnika widać uniżenie, on żałuje za swoje grzechy szczerze i odchodzi do domu usprawiedliwiony.

3. Rozważanie:

 • Postanowienie poprawy nie może być pustą deklaracją składaną Bogu.
 • Mocne postanowienie poprawy jest ściśle związane z decyzją woli.
 • Do uwolnienia od różnych grzesznych przywiązań i słabości potrzebna jest pokora.
 • Należy pamiętać, że to Duch Święty, przekonuje nas o grzechu i motywuje do podejmowania pracy nad sobą. Św. Jan Paweł II w Dominum et Vivificantem (Encyklika – O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata) pisał: Pod wpływem Pocieszyciela dokonuje się owo nawrócenie serca ludzkiego, które jest nieodzownym warunkiem przebaczenia grzechów. Bez prawdziwego nawrócenia, które obejmuje wewnętrzny żal, i bez szczerego i mocnego postanowienia poprawy grzechy zostają „zatrzymane”, jak mówi Jezus, a z Nim Tradycja Starego i Nowego Przymierza. 
 • W pracy nad sobą i próbie wychodzenia z grzechu często towarzyszy nam niewłaściwa kolejność podejmowanych działań. Rozpoczynamy walkę z samym grzechem, zapominając, że grzech jest skutkiem czegoś. Dlatego w podejmowaniu postanowienia poprawy istotne jest, aby zwrócić uwagę na okoliczności,które do grzechu prowadzą. Jeżeli człowiek wchodzi w okoliczności rodzące grzech, sam grzech praktycznie staje się nieuniknioną konsekwencją.
 • Podejmując mocne postanowienie poprawy, musimy być realistami i zdawać sobie sprawę, że zapewne jeszcze nie raz zło nas pokona, ale nasza postawa winna wyrażać świadome i zdecydowane: Nie chcę tego więcej.
 • Mocne postanowienie poprawy dotyczy aktualnego naszego nastawienia serca i woli bez pytania, co będzie jutro. Chodzi o decyzję woli tu i teraz przed Bogiem w sakramencie pojednania. Obawy i lęki, czy jutro uda nam się wytrwać w dobru, nie wpaść w grzech ten sam, nie oznaczają braku postanowienia poprawy. Postanowienie poprawy jest budzeniem chrześcijańskiej nadziei na życie w wolności sumienia i przyjaźni z Jezusem.
 • Postanowieniu poprawy powinna zawsze – nie tylko w dniu spowiedzi – towarzyszyć modlitwa o siłę, by te dobre pragnienia i postanowienia, z którymi przychodzimy do konfesjonału, udało się zrealizować.

4. Nasze zadania:

 • Najlepszą lekcją jest własny przykład, stąd każdy sumiennie korzystający z sakramentu pokuty i pojednania winien dawać świadectwo pracy nad sobą i wewnętrznej przemiany dokonującej się poprzez mocne postanowienie poprawy.
 • Weryfikacji na ile postanowienie poprawy wprowadzamy w życie, służy rachunek sumienia, zarówno w ramach przygotowania do spowiedzi św., jak również jako stała praktyka przy wieczornej modlitwie, gdy podsumowujemy dzień.

5. Modlitwa:

Panie, Ty jesteś dobrocią i słodyczą. Okaż mi ją, znosząc moją słabość. To przez nią, przez słabość upadam, kiedy me myśli tak często oddalam od Ciebie. Ale jeśli Ty mnie podtrzymasz, nie boję się upadku. Gdy opieram się o Ciebie, jestem umocniony. Wiem, jestem jeszcze wciąż słaby i chwiejny, ale zlituj się nade mną, bo Ty jesteś pełen słodyczy i czułości, a Twoje miłosierdzie jest bez granic dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Amen. Św. Augustyn.

Króluj nam Chryste!
ks. Roman

2015 pazdziernik currenda

K_2015_10_Currenda