Currenda 11/2015

13 października 2015|16:26

Ojciec Święty Franciszek, w drugą rocznicę swego wyboru na Stolicę Piotrową ogłosił, iż nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie ROKIEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

(…) Drodzy bracia i siostry, często myślałem o tym, w jaki sposób uczynić bardziej czytelną misję Kościoła jako świadka miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od duchowego nawrócenia. Z tej racji zdecydowałem się ogłosić Nadzwyczajny Jubileusz, w którego centrum znalazłoby się Boże miłosierdzie. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia. Pragniemy go przeżywać w świetle słów Pana Jezusa: „Bądźcie miłosierni jak Ojciec” (por. Łk 6,36). Szczególnie spowiednicy, powinni okazywać dużo miłosierdzia. Ten Rok Święty rozpocznie się w najbliższą uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP i zakończy się 20 listopada 2016 r., w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata i żywego oblicza Ojcowskiego miłosierdzia. Powierzam organizację tego Jubileuszu Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, aby zechciała go animować jako nowy etap drogi Kościoła w jego misji zanoszenia każdej osobie Ewangelii miłosierdzia.
(…) Jestem przekonany, że cały Kościół – który ma wielką potrzebę miłosierdzia, ponieważ jesteśmy grzesznikami – zdoła odnaleźć w tym jubileuszu radość odkrywania na nowo i czynienia owocnym miłosierdzia Bożego, poprzez które wszyscy jesteśmy wezwani do świadczenia pociechy każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie naszych czasów. Nie zapominajmy, że Bóg wybacza wszystko i że Bóg wybacza zawsze. Nie ustawajmy w proszeniu o przebaczenie.

Z homilii papieża Franciszka wygłoszonej podczas Nabożeństwa Pokutnego, Rzym 13 marca 2015 roku

KOMUNIKATY

► KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ DLA RODZIN

Informujemy, że na konkurs plastyczny Święty Jan Paweł II w pamięci mojej rodziny wpłynęło 436 prac. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim autorom prac oraz ich opiekunom. Uhonorowanie autorów nagrodzonych prac nastąpi podczas okolicznościowego spotkania z okazji naszego święta patronalnego, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, w niedzielę 22 listopada br.
Lista osób nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie www.poznan.ak.org.pl

► ŚWIĘTO PATRONALNE UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
Podobnie jak w latach ubiegłych w niedzielę, 22 listopada br. zapraszamy członków i sympatyków Akcji Katolickiej na wspólne świętowanie z KSM-em. Rozpoczniemy je Mszą św. o godz. 15.00 w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu.
Po Eucharystii okolicznościowe spotkanie w auli Wydziału Teologicznego w Poznaniu.

►REKOLEKCJE ADWENTOWE O AKCJI DLA AKCJI
Serdecznie zapraszamy na rekolekcje adwentowe w dniach 11-13 grudnia br., które poprowadzi ks. prałat Józef Niżnik, Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Ks. Józef należał do grona kapłanów, którzy od początku pracowali nad reaktywowaniem Akcji Katolickiej w Polsce po wizycie biskupów ad limina w 1993 roku w Rzymie.
Bardzo prosimy PT Państwa Prezesów, przedstawicieli Zarządów POAK oraz księży Proboszczów o udział w tym ważnym spotkaniu. Rozpoczniemy je w piątek, 11 grudnia br. o godz. 19.00 Mszą św. a zakończymy obiadem w niedzielę, 13 grudnia br. W sobotę przewidziane jest spotkanie Rady DIAK, podczas którego dokonamy wyboru kandydatów na prezesa DIAK. Dla 30 osób z dalszych rejonów naszej archidiecezji mamy zarezerwowane noclegi wraz z wyżywieniem (koszt 135 zł) w Seminarium Duchownym. Rekolekcje odbywać się będą w budynku Seminarium Duchownego oraz na Wydziale Teologicznym.
Dla osób z Poznania i okolic będzie możliwość zamówienia posiłków w cenie: obiad 20 zł, śniadanie 8 zł, kolacja 8 zł. Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o zgłaszanie uczestników w biurze DIAK do 10 listopada br.

►ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA
Zachęcamy członków POAK do zorganizowania – wspólnie z innymi grupami duszpasterskimi oraz szkołą i Samorządem Pomocniczym – wieczornicy patriotycznej ze śpiewem pieśni patriotycznych .

►SPOTKANIE RADY DIAK 12 grudnia 2015 r.
Informujemy, że posiedzenie Rady DIAK odbędzie się w sobotę, 12 grudnia br. i będzie połączone z rekolekcjami. Szczegółowy program w następnej currendzie.

►GODZINY PRACY BIURA DIAK
wtorek 13.00 ÷ 18.00
czwartek 13.00 ÷ 17.00

►NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK
Bank PEKAO S.A. II o. Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

ks. Andrzej Jędrzejewski, Katecheza XI / 2015:
Od naprawienia krzywd do uczestnictwa chrześcijan w sprawach Bożych i ludzkich (streszczenie).

1. Z życia wzięte:

Całkowite naprawienie krzywdy, nawet przy pełnej dobrej woli krzywdziciela, nie jest sprawą łatwą, nierzadko okazuje się wręcz niemożliwe. Jak na przykład wyrównać krzywdę wyrządzoną plotką lub oszczerstwem? Niemożliwość tego pokazuje znana opowiastka, w której plotkarz otrzymuje polecenie rozprucia poduszki na szczycie wieży, a następnie ma za zadanie pozbierać całe rozniesione przez wiatr pierze.

2. Pismo Święte:

 • Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!… [Mt 5,23-26].
 • Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie»… [Łk 19,1-10].
 • Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie… [JK 2,17.24.26].

3. Przykład z życia świętych:

 • Św. Augustyn: „Grzech nie będzie odpuszczony, dopóki wziątek nie będzie zwrócony”.
 • Św. Jadwiga z ulgą przyjęła sprawiedliwy wyrok przywracający chłopom zabrany bezprawnie dobytek, zapytała jednak: „Wrócą się szkody, lecz któż łzy im powróci?”.

4. Nauczanie Kościoła:

 • Wiele grzechów przynosi szkodę bliźniemu. Należy uczynić wszystko, co możliwe, aby ją naprawić (na przykład oddać rzeczy ukradzione, przywrócić dobrą sławę temu, kto został oczerniony, wynagrodzić krzywdy). Wymaga tego zwyczajna sprawiedliwość. Ponadto grzech rani i osłabia samego grzesznika, a także jego relację z Bogiem i z drugim człowiekiem. Rozgrzeszenie usuwa grzech, ale nie usuwa wszelkiego nieporządku, jaki wprowadził grzech. Grzesznik podźwignięty z grzechu musi jeszcze odzyskać pełne zdrowie duchowe. Powinien zatem zrobić coś więcej, by naprawić swoje winy: powinien „zadośćuczynić” w odpowiedni sposób lub „odpokutować” za swoje grzechy. To zadośćuczynienie jest nazywane także „pokutą” [Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1459].
 • Wszelkie wykroczenie przeciw sprawiedliwości i prawdzie nakłada obowiązek naprawienia krzywd, nawet jeśli jego sprawca otrzymał przebaczenie. Jeśli jest rzeczą niemożliwą naprawienie szkody publicznie, należy to zrobić w sposób ukryty; jeśli ten, kto doznał krzywdy, nie może zostać wynagrodzony bezpośrednio, powinien otrzymać zadośćuczynienie moralne w imię miłości. Obowiązek naprawienia krzywd dotyczy również przewinień popełnionych wobec dobrego imienia drugiego człowieka. Naprawienie krzywd – moralne, a niekiedy materialne – powinno być ocenione na miarę wyrządzonej szkody. Jest ono obowiązkiem sumienia [Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2487].
 • Najcenniejszym owocem przebaczenia uzyskanego w Sakramencie Pokuty jest pojednanie z Bogiem, dokonujące się w głębi serca syna marnotrawnego i odnalezionego, którym jest każdy penitent. Należy też dodać, że owo pojednanie z Bogiem rodzi — można powiedzieć — dalsze pojednania, które naprawiają inne rozdarcia spowodowane przez grzech: penitent, który uzyskał przebaczenie, jedna się z samym sobą w głębi własnego ja, odzyskując wewnętrzną prawdę; jedna się z braćmi, w jakiś sposób przezeń skrzywdzonymi i znieważonymi; jedna się z Kościołem; jedna się z całym stworzeniem… [Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Reconciliatio et Paenitentia, nr 31].

5. Nasze zadania:

 • Pamiętajmy, że „człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary” [Jk 2, 24]. Niech nie zabraknie tych uczynków, które naprawią wyrządzone przez nas zło.
 • Niemożność naprawienia samymi tylko ludzkimi siłami krzywdy, jej skutków, pozostałych po niej zranień odsyła do Kogoś większego niż ludzkie serce. Trzeba więc ze wszystkimi wyrządzonymi i doznanymi krzywdami, zwłaszcza tymi, których pełne naprawienie i zadośćuczynienie nie jest możliwe, stawać przed Jezusem, który jako jedyny ma moc uleczyć zadane sobie i innym rany.
 • Jako wspólnota Kościoła, także jako ta jego cząstka, którą jest nasze stowarzyszenie, powinniśmy być swoistym głosem sumienia nie tylko dla poszczególnych osób, ale także w różnych wymiarach życia społecznego, traktowanych często jak „strefy bez sumienia”. Trzeba przypominać to przejmujące wołanie św. Jana Pawła II w Skoczowie, iż „Polska potrzebuje ludzi sumienia”.
 • Konkretną formą wypełniania powyższego zadania jest troska o upowszechnianie społecznego nauczania Kościoła, którego jednym z priorytetów jest ukazywanie drogi do budowy społeczeństwa sprawiedliwego.

Króluj nam Chryste!
ks. Roman

2015 listopad currenda str 1

AK_Katecheza_2015_Listopad