Currenda 12/2022

22 listopada 2022|18:13

(…) Adwent poprzez różne symbole przygotowuje nas do celebrowania tajemnicy Wcielenia Syna Bożego i przypomina nam, że życie ludzkie jest ciągłym oczekiwaniem. Nasze życie staje się piękne i szczęśliwe, gdy czekamy na kogoś drogiego i ważnego dla nas.
Niech ten Adwent pomoże Wam przekształcić nadzieję w pewność, że Ten, na którego czekamy, kocha nas i nigdy nas nie opuszcza.

Papież Franciszek, modlitwa Anioł Pański 24 listopada 2021

KOMUNIKATY

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO
GRUDZIEŃ: J nie wiem, jak mamy Panu Bogu dziękować za te wszystkie łaski, które nam udziela.

ŚWIĘTO PATRONALNE
Tradycyjnie, w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata obchodzimy nasze święto patronalne. W tym roku było ono szczególne dla tych oddziałów, które 23 listopada 1997 roku w katedrze poznańskiej uroczyście zainaugurowały swoją pracę.
Podczas akademii w auli ASD w Poznaniu te Oddziały, które mimo różnych trudności trwają w swoim powołaniu, otrzymały podziękowania i lampiony ze świecami światłem Chrystusa, które będzie im towarzyszyć w następnych latach.

W dniu święta patronalnego uhonorowano także zasłużonych członków naszego Stowarzyszenia.

Tytuł Zasłużony dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej otrzymali:

  • Pan Kazimierz CICHY POAK w parafii pw. św. Michała Archanioła w Poznaniu
  • Pani Maria REMBALSKA POAK w parafii pw. MB Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu
  • Pan Eugeniusz SZCZEŚNIAK POAK w parafii pw. św. Michała Archanioła w Poznaniu.

Medal AD REGNUM DEI AUGENDUM otrzymali:

  • Pan Ireneusz MEINERT POAK w parafii NMP Wniebowziętej w Obornikach
  • Pan Tadeusz SŁOMSKI POAK w parafii pw. MB Pocieszenia i św. Stanisława Bpa w Szamotułach
  • Państwo Seweryna i Mirosław WOŹNIAKOWIE POAK w parafii pw. Św. Mikołaja w Ryczywole.
    Serdecznie gratulujemy!

MATERIAŁY FORMACYJNE NA 2023
Informujemy, że w biurze DIAK są do odbioru zamówione materiały formacyjne na 2023.

ZEBRANIE RADY DIAK POZNAŃ, 10 GRUDNIA 2022
W sobotę, 10 grudnia 2022 odbędzie się zwyczajne zebranie Rady DIAK. Spotkanie rozpoczniemy o godz. 10:00 mszą św. w kaplicy Krzyża Świętego w katedrze poznańskiej. Bezpośrednio po Eucharystii przejdziemy do Sali Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu na obrady.

Propozycja programu
1. Otwarcie obrad – prezes Zarządu DIAK

2. Wybór prezydium posiedzenia i przekazanie prowadzenia obrad Rady wybranemu przewodniczącemu
3. Przyjęcie porządku obrad

4. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady

5. Słowo Asystenta DIAK

6. Plan pracy i Kalendarium na 2023 rok

7. Zmiana wysokości składki członkowskiej

8. Plan finansowy na 2023 rok

9. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem przedstawionych propozycji
10. Sprawy bieżące

11. Zakończenie posiedzenia

Przypominając Wszystkim Członkom Rady o statutowym obowiązku, serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu. Prosimy o potwierdzenie obecności do 7 grudnia 2022r.

► SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POAK 2023
W załączeniu przesyłamy druk sprawozdania. Podobnie jak w latach ubiegłych prosimy o wypełnienie i przesłanie go wraz z aktualną imienną listą członków POAK do 20 grudnia br. mailem (skan) lub pocztą na adres biura.

Bardzo prosimy Państwa Prezesów o złożenie sprawozdania w wyznaczonym terminie.

GODZINY PRACY BIURA DIAK
wtorek 13:00 ÷ 16:00

czwartek 13:00 ÷ 17:00

NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK
Bank PEKAO S.A. II/o Poznań

10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

Ks. Jan BARTOSZEK, Katecheza XII / 2022:
Współczesne mass media a Eucharystia
Streszczenie / DIAK Przemyśl

W sakramencie Eucharystii Chrystus komunikuje człowiekowi swoje życie. Czyni to poprzez dar swojej łaski. Sam Bóg ustanowił sakrament, w którym daje do spożycia swoje Ciało i swoją Krew, aby uczynić przyjmujących Go uczestnikami swojego życia. Bóg chce i dzieli się z ludźmi tym, co posiada najbardziej cennego, jedynego, czyli swoim życiem.
Eucharystia jest też wielkim darem dla ludzkości. Jezus zapłacił za nią wiele, musiał bowiem przejść przez mękę i ponieść śmierć. Eucharystia nie została zatem ustanowiona wyłącznie dla dobra jednego tylko wierzącego. Jej celem jest również rozwój życia całej wieloosobowej wspólnoty chrześcijańskiej i rozprzestrzenianie się tego życia na wszystkich ludzi. To nie radiowa, telewizyjna lub internetowa transmisja liturgii, lecz żywotność Kościoła domowego decyduje o podtrzymaniu, a może nawet rozwoju, życia duchowego rodziny chrześcijańskiej.
Transmisja mszy świętej może być wpisana w program życia religijnego rodziny w sytuacji pandemii lub innej choroby, ale nie może ona być przeżywana w taki sam sposób jak transmisja koncertu czy meczu piłkarskiego. Warto wspomnieć, że po raz pierwszy transmisja mszy świętej odbyła się już 25 grudnia 1948 r., w Paryżu i Nowym Jorku.
W 2017 r., Konferencja Episkopatu Polski wydała Dyrektorium dotyczące transmisji telewizyjnych mszy świętych. Dokument ten zawiera między innymi stwierdzenie: „Pośród różnych form przekazu telewizyjnego transmisja Mszy świętej i innych celebracji liturgicznych musi mieć sobie tylko właściwą specyfikę, która w niczym nie będzie przypominała show, koncertu, reportażu itd. Jest to bardzo trudna forma przekazu, gdyż pokazując obraz celebracji, trzeba wskazać na rzeczywistość transcendentną i pomóc ludziom w uczestniczeniu w tym wydarzeniu”.
Internetowe środki przekazu, wraz z wprowadzeniem możliwości komentowania wydarzeń w czasie rzeczywistym, dały szerokie pole do przekraczania granicy kultury słowa i poszanowania innych ludzi oraz ich poglądów. Stały się narzędziem niebezpiecznym, które w przypadku transmitowania Eucharystii umożliwia wszystkim internautom publikację wypowiedzi nieprzystających do liturgii czy wręcz wulgarnych. Oglądanie transmisji telewizyjnych czy internetowych niesie jeszcze inne niebezpieczeństwo. Stwarza ryzyko zubożenia znaczenia uczestnictwa we mszy świętej i sprowadzenie jej do roli teatru, w którym wierny staje się biernym widzem. Msza święta transmitowana nie zastępuje osobistego i żywego uczestnictwa w Eucharystii. Jest ona próbą utrzymania łączności ze wspólnotą Kościoła dla tych, którzy czy to z powodu choroby, czy kwarantanny nie mogą spełnić obowiązku osobistego uczestnictwa w liturgii. W praktyce uczestnictwo we mszy świętej transmitowanej może różnić się w sposobie przeżywania jej i zaangażowania wiernego we wspólnotowy wymiar Eucharystii. Istotny wydaje się wybór miejsca, które staje się przestrzenią dla celebracji. Aspekt ten jest szczególnie ważny, gdyż sprawowanie Eucharystii opiera się na budowaniu jedności wspólnoty zebranej wokół Stołu Pańskiego.
Należy stwierdzić, iż mimo istniejących niebezpieczeństw i nieporozumień liczne transmisje wydarzeń liturgicznych przynoszą owoce w życiu Kościoła. Kościół katolicki staje dziś niewątpliwie przed nowymi wyzwaniami, ale też możliwościami nie tylko transmisyjnymi, ale również ewangelizacyjnymi czy też nowymi formami pracy duszpasterskiej, jakie dają mass media.

nr 12 grudzień 2022 currenda s. 1 (2)

AK_Katecheza_2022_12_Currenda