Currenda 12/2014

23 listopada 2014|21:40

(…) w pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, to znaczy nową drogę Ludu Bożego z Jezusem Chrystusem, naszym Pasterzem, który prowadzi nas w dziejach, ku wypełnieniu Królestwa Bożego. Dlatego dzień ten ma szczególny urok, pozwala nam doświadczyć głębokiego poczucia sensu historii. Odkrywamy na nowo piękno tego, że wszyscy jesteśmy w drodze: Kościół, ze swoim powołaniem i misją, i cała ludzkość, narody, cywilizacje, kultury – wszyscy w drodze na drogach czasu.
W drodze dokąd? Czy istnieje wspólny cel? Co jest tym celem? Pan odpowiada nam przez proroka Izajasza. I mówi tak: „Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana do świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami” (2,2-3). To nam mówi Izajasz o celu, do którego zmierzamy. Jest to powszechna pielgrzymka do wspólnego celu, którym w Starym Testamencie jest Jerozolima, gdzie wznosi się świątynia Pana, bo stamtąd, z Jerozolimy przyszło objawienie oblicza Boga i Jego prawa.
Objawienie znalazło swoje wypełnienie w Jezusie Chrystusie, a „świątynią Boga” stał się On sam, Jezus Chrystus, Słowo, które stało się ciałem: to On jest przewodnikiem a zarazem celem pielgrzymki ludu Bożego. I w Jego świetle także inne narody mogą podążać ku Królestwu sprawiedliwości i pokoju.

Papież Franciszek, podczas modlitwy Anioł Pański ,3 grudnia 2013 r.

KOMUNIKATY

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Z radością informujemy, że na V Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej organizowanym przez Akcję Katolicką w Krakowie, przy współudziale Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, pod patronatem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce; Bartłomiej Koszla z Poznania oraz Karolina Steinke z Zespołu Szkół im. Franciszka Mickiewicza w Rożnowie, laureaci II Archidiecezjalnego Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej w Poznaniu zajęli ex aequo trzecie miejsce. Serdecznie gratulujemy!

UHONOROWANI CZŁONKOWIE Akcji Katolickiej w 2014 ROKU

Od kilku lat podczas święta patronalnego wręczane są odznaczenia, przyznawane przez Kapitułę ds. Odznaczeń. Podczas akademii w auli Wydziału Teologicznego dyplomy „Zasłużony dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej” odebrali:
p. Halina Bączkowska – prezes POAK z parafii pw. św. Józefa w Kicinie
p. Lech Gasiński – prezes POAK z parafii pw. Świętych Aniołów Stróżów w Poznaniu
p. Dobrochna Jankowska – prezes POAK z parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu
p. Stanisław Pawlak – prezes POAK z parafii pw. św. Rocha w Poznaniu
p. Seweryna Woźniak – prezes POAK z parafii pw. św. Mikołaja w Ryczywole
p. Zofia Fiedler – członek POAK z parafii pw. MB Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu
p. Paweł Piechowiak – członek POAK z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu

Medal AD REGNUM DEI AUGENDUM przyznano:
p. Małgorzacie Grottel – prezesowi POAK z parafii pw. Opatrzności Bożej w Poznaniu
p. prof. Krystynie Domańskiej-Maćkowiak – członkowi POAK z parafii św. Marcina w Poznaniu
p. Barbarze Szcześniak – członkowi POAK z parafii pw. św. Michała Archanioła w Poznaniu

Serdecznie gratulujemy!

SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI POAK

Prosimy PT Państwa Prezesów o złożenie sprawozdania z działalności POAK za 2014 rok do 10 stycznia 2015 r. Wzór sprawozdania w załączeniu.

GODZINY PRACY BIURA DIAK
wtorek 13.00 ÷ 18.00
czwartek 13.00 ÷ 17.00

DO NABYCIA W BIURZE DIAK
Materiały formacyjne na 2015 r. Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię.

NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK
Bank PEKAO S.A. II o. Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

Katecheza XII:

Wyzwolenie, które przynosi Chrystus, i wolność dzieci Bożych.

1. Z życia wzięte. Wolność: kierowcy, pasażera, pieszego… – człowieka wierzącego.
Z policyjnych statystyk: „Akcja „Znicz” 2014, w 196 wypadkach drogowych zginęło 20 osób, a 252 osoby zostały ranne. Dla porównania w 2013, 338 wypadków, gdzie śmierć poniosło 38 osób, a 410 osób zostało rannych. W tym roku policjanci zatrzymali 910 nietrzeźwych kierujących (w 2013 r. odnotowano 1298 przypadków). Wśród 20 osób, które zginęły, aż 8 to ofiary wśród pieszych. Dnia 31 sierpnia weszły w życie przepisy nakładające na pieszych obowiązek noszenia elementów odblaskowych po zmierzchu w terenie niezabudowanym. W każdym z 8 śmiertelnych przypadków pieszych, żaden z nich nie posiadał wymaganych odblasków”.
Każdy uczestnik ruchu drogowego: kierowca, pasażer i pieszy wie, że będąc wolnym człowiekiem, jeśli nie będzie respektować przepisów, wówczas może dojść do tragedii. A jednak… Podobnie jest z naszą wolnością względem Pana Boga i Jego przykazań. Niby wszystko jest oczywiste: kochający Bóg, przykazania mające służyć pomocą w korzystaniu z daru wolności, a jednak… Przypomina i pyta śp. ks. prof. Józef Tischner: „W dzisiejszym świecie nie wolność jest problemem. Wolność już jest. Pozostało pytanie: co zrobić z wolnością?”.

2. Bóg obdarowuje człowieka wolnością:
a) Pismo Święte:

 • „A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie” (Rz 5,12-21).
 • „ Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! (Ga 5,1-14).
 • „My jesteśmy z Boga. Ten, który zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób pozna-jemy ducha prawdy i ducha fałszu ( 1 J 4,1-6).

b) Święci:

 • św. Augustyn: „Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu”.
 • św. Leon Wielki: „Człowiek cieszy się prawdziwym pokojem i wolnością, kiedy ciało poddane jest duchowi, a duch Bogu”.

c) Nauka Kościoła: Chrystusowe wyzwolenie od zła i wyzwolenia do dobra, prowadzi człowieka do wolności wewnętrznej i zewnętrznej.

 • „Pragnę przeto wypowiedzieć raz jeszcze wiarę Kościoła w akt odkupieńczy Chrystusa, w tajemnicę paschalną Jego śmierci i zmartwychwstania jako przyczyny sprawczej pojednania człowieka w podwójnym aspekcie uwolnienia od grzechu i wspólnoty łaski z Bogiem” (św. Jan Paweł II, Adhortacja Reconciliatio et paenitentia, nr 7).
 • „Ta wolność nie polega na możliwości czynienia czegokolwiek; jest ona wolnością ku Dobru, w którym jedynie znajduje się szczęście. Dobro jest więc jej celem. A zatem człowiek staje się wolny o tyle, o ile dochodzi do poznania prawdy, o ile ono – a nie jakiekolwiek inne siły – kieruje jego wolą” (Libertatis conscientia. Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu, 25).
 • „A dzisiaj? Jak dzisiaj ocalić i umocnić tę wolność, o którą walczyli nasi praojcowie? Z pewnością możemy ją wzmocnić dbając najpierw o wolność osobistą a następnie – zabiegając o wolność społeczną (Abp Stanisław Gądecki. „Powstała z grobu. Święto Niepodległości” (homilia, Warszawa, kościół pw. św. Krzyża – 11.11.2014).

3. Nasze zadania:

 • Codzienny rachunek sumienia, pomocą w dobrym wykorzystaniu daru wolności.
 • W kontekście zbliżającego się czasu Adwentu, zadbać o właściwe świętowanie niedzieli. Być wolnym oznacza m.in. nie robię zakupów w niedzielę.
 • W rozmowach naprowadzać myślenie innych na Chrystusa, nie wstydzić się przyznać do Niego. Nasz patron bł. Edmund Bojanowski nie wahał się stanąć w obronie Kościoła: „W drażliwej rozmowie religijnej, dzięki Bogu, utrzymałem potrzebne umiarkowanie oraz czułem zadowolenie sumienia, iż nie milczałem, ale wedle sił broniłem ustaw Kościoła”.

Modlitwa św. Ignacego Loyoli

Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę moją całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś – Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen.

Króluj nam Chryste!
ks. Roman

2014grudzień currenda

Wzór Sprawozdanie POAK 2014