Currenda 2/2023

17 stycznia 2023|22:55

(…) czterdzieści dni po Bożym Narodzeniu, Kościół przeżywa na nowo tajemnicę ofiarowania Jezusa w świątyni. Przeżywa ją ze zdumieniem, podobnie jak Święta Rodzina z Nazaretu, oświecony pełnią objawienia tego «Dziecięcia», które (…) jest eschatologicznym sędzią zapowiedzianym przez proroków (por. Ml 3, 1-3), «miłosiernym i wiernym arcykapłanem», który przyszedł «dla przebłagania za grzechy ludu» (Hbr 2, 17).
Dziecię, które Maryja i Józef ze wzruszeniem przynoszą do świątyni, jest Słowem Wcielonym, Odkupicielem człowieka i historii!
Dziś, gdy wspominamy to wszystko, co tamtego dnia wydarzyło się w Jerozolimie, również i my jesteśmy zaproszeni do wejścia do świątyni, by rozważać tajemnicę Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca, który przez swe Wcielenie i Paschę stał się pierworodnym odkupionej ludzkości.
Tak więc dzięki temu świętu przeżywamy nadal prawdę – charakterystyczną dla uroczystości Bożego Narodzenia i Objawienia Pańskiego – o Chrystusie, który jest światłem.
2. «Światło na oświecenie pogan i chwałę Izraela» (por. Łk 2, 32). Te prorocze słowa wypowiada natchniony przez Boga starzec Symeon, kiedy bierze w objęcia Dziecię Jezus. Jednocześnie zapowiada on, że «Mesjasz Pański» wypełni swoją misję jako «znak, któremu sprzeciwiać się będą» (Łk 2, 34). Maryja, Matka, również będzie uczestniczyć osobiście w męce swego Boskiego Syna (por. Łk 2, 35).
Dlatego podczas dzisiejszego święta wspominamy tajemnicę konsekracji: konsekracji Chrystusa, konsekracji Maryi oraz konsekracji wszystkich, którzy idą śladami Jezusa z miłości do Królestwa Bożego.

Jan Paweł II, 2 lutego 2002

KOMUNIKATY

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI BŁ. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
LUTY: Kościół ma swoich zwierzchników, jak też swoich podwładnych, ale wszyscy są jednym Chrystusem, który jest wszystkim we wszystkich (1 Kor 15,28). Stąd przełożony ma być jak sługa, bo Chrystus – Sługa jest i w przełożonym, i w słudze.

DO REFLEKSJI
Zachęcamy członków Akcji Katolickiej do korzystania w roku duszpasterskim „Wierzę w Kościół Chrystusowy” z materiałów przygotowanych przez Komisję Duszpasterstwa KEP dla rodzin i rozważania ich w gronie najbliższych. Materiały na każdą niedzielę można znaleźć na stronie: https://duszpasterstwo.episkopat.pl/

SZKOLENIOWE ZEBRANIE RADY PONIEDZIAŁEK, 23 STYCZNIA 2023
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniowym zebraniu Rady DIAK, które odbędzie się w poniedziałek, 23 stycznia br. o godz. 19:00. Nasze zaproszenie kierujemy szczególnie do nowych prezesów.
Ponieważ spotkanie odbędzie się w formie online, zachęcamy do udziału wszystkich prezesów. Link do spotkania zostanie przesłany do wszystkich mailem.

WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA SOBOTA, 25 LUTEGO 2023
Zgodnie z naszym Kalendarium w sobotę, 25 lutego 2023 r. odbędzie się Wielkopostny Dzień Skupienia w Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25. W programie: Msza św. o godz. 11:30, Droga Krzyżowa oraz konferencja. Okazja do spowiedzi świętej w Sanktuarium od godz. 9:00.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Akcji Katolickiej do wspólnej modlitwy i refleksji.

MODLITWA PRZY RELIKWIACH PATRONÓW AKCJI KATOLICKIEJ
Zachęcamy POAK-i, a także rodziny członków AK do modlitwy przy relikwiach naszych patronów. Zainteresowane oddziały i osoby prosimy o kontakt z biurem DIAK.

► PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
Informujemy, że Rada DIAK na posiedzeniu 10 grudnia 2022 roku podjęła decyzję, że tegoroczna pielgrzymka AK do Częstochowy w czerwcu, będzie dwudniowa. Bardzo prosimy o wstępne rozeznanie, ile osób z POAK deklaruje udział w pielgrzymce i podanie takiej informacji na najbliższym spotkaniu Rady lub do biura DIAK.

► GODZINY PRACY BIURA DIAK
wtorek 13:00 ÷ 16:00
czwartek 13:00 ÷ 17:00

► NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK
Bank PEKAO S.A. II/o Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

nr 2 Luty 2023 currenda s. 1