Currenda 3/2019

22 lutego 2019|13:34

«Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz». Tradycyjny obrzęd posypania głów popiołem (…) ma zawsze głęboką wymowę; przejmujące są słowa, które mu towarzyszą. W swej prostocie przypomina on o kruchości ziemskiego życia – wszystko przemija i skazane jest na obumarcie. Jesteśmy przechodniami na tym świecie; przechodniami, którzy nie powinni zapominać o swym prawdziwym i ostatecznym celu – o Niebie. Istotnie, jesteśmy prochem i w proch się obrócimy, jednak na tym nie wszystko się kończy. Człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boże, przeznaczony jest do życia wiecznego. Jezus otwarł dostęp do niego dla każdego człowieka przez swą śmierć na krzyżu. (…)
«Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe» (Mt 26, 41). Pozwólmy, aby te słowa Pana prowadziły nas, pomagając w zdecydowanym wysiłku nawrócenia i duchowej odnowy. (…) Wielki Post stanowi sprzyjającą okazję do rozbudzenia w sobie autentycznej wiary i przywrócenia zbawiennego kontaktu z Bogiem oraz bardziej wielkodusznego życia Ewangelią.
(…) «Czuwajcie i módlcie się». To polecenie Chrystusa jest aktualne w każdym okresie, ale wydaje się jeszcze bardziej wymowne i trafne na początku Wielkiego Postu. Przyjmijmy je z pokorną uległością. Starajmy się przekładać je na praktyczne gesty nawrócenia i pojednania z braćmi. Jedynie w ten sposób wiara i nadzieja umacniają się, a miłość staje się stylem życia wyróżniającym człowieka wierzącego.

Watykan, Jan Paweł II – Audiencja generalna 28 lutego 2001 r.

KOMUNIKATY

►ROZWAŻANIA I MODLITWA Z BŁ. EDMUNDEM BOJANOWSKIM
marzec: Wszelka dobra dusza jest jako ta świeca, sama się wypali, a drugim przyświeca.

►SPOTKANIA FORMACYJNO-INTEGRACYJNE
Serdecznie zapraszamy członków Akcji Katolickiej na spotkania formacyjno-integracyjne:

  • 27 lutego br., godz. 18:00 kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu, pl. Chopina. Okręg II (dekanaty: Lwówecki, Międzychodzki, Zbąszyński, Bukowski, Grodziski i Wolsztyński).
  • 2 marca br., godz. 10:00 kościół pw. MB Pocieszenia i św. Stanisława Bp. i M. w Szamotułach. Okręg I (dekanaty: Czarnkowski, Obornicki, Pniewski, Szamotulski, Wroniecki).

►WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA SOBOTA, 9 MARCA 2019
Serdecznie zapraszamy na Wielkopostny Dzień Skupienia w sobotę, 9 marca br., do parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu.

Program:

  • Godz. 10:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi św.
  • Godz. 10:30 – Msza św.
    Przerwa na kawę
  • Godz. 12:00 – Modlitwa Anioł Pański i Droga Krzyżowa Godz.
  • 12:45 – konferencja – Sługa Boży ks. Aleksander Woźny
  • Godz. 13:45 – zakończenie spotkania

►SPOTKANIE DLA ASYSTENTÓW POAK
Informujemy, że spotkanie dla Księży Asystentów POAK odbędzie się w piątek, 15 marca br. o godz. 11:00 w Kurii Metropolitalnej. Gościem spotkania będzie ks. dr Jan Bartoszek, Asystent DIAK Diecezji Tarnowskiej.

►REKOLEKCJE DLA LIDERÓW AK
W dniach 15-17 marca br. w Poznaniu, w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej odbędą się między diecezjalne rekolekcje dla liderów Akcji Katolickiej. Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z biurem DIAK tel. 61/8512 869 (w dniach pracy biura).

►KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wszystkich typów szkół do udziału w konkursach przygotowanych przez Zarząd DIAK:
VII Archidiecezjalnym Przeglądzie Poezji i Pieśni Patriotycznej pt. Kocham moją Ojczyznę oraz Konkursie plastyczno-multimedialnym pt. Tyś naszą hetmanką i najlepszą Matką. Bardzo prosimy PT Prezesów o zainteresowanie nauczycieli, rodziców oraz opiekunów a także bezpośrednio dzieci i młodzież tymi konkursami. Przegląd w kategorii „pieśń” oraz Konkurs plastyczno-multimedialny w kategorii „praca plastyczna” jest adresowany do uczniów wszystkich typów szkół. Natomiast Przegląd w kategorii „poezja” oraz Konkurs w kategorii „prezentacja multimedialna” kierujemy do uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjalnych oraz uczniów szkół średnich.
Informacje szczegółowe wraz z regulaminami konkursów znajdują się na stronie www.poznan.ak.org.pl
Dodatkowych informacji udziela p. Maria Gliszczyńska 668 385 356

►GODZINY PRACY BIURA DIAK

wtorek 13:00 ÷ 16:00
czwartek 13:00 ÷ 17:00

►NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK

Bank PEKAO S.A. II/o Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

Ks. Jan Bartoszek, Katecheza III / 2019
Duch Święty budowniczym pokoju w sercach ludzkich i między ludźmi                               (streszczenie).

I. Z życia wzięte, czyli troska o pokój:
Św. Franciszek Salezy powiedział: Pewna dosyć nerwowa osoba zapytała mnie, co mogłaby zrobić dla pokoju na świecie. Odpowiedziałem: Proszę zacząć od cichego zamykania drzwi.

II. „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję” (J 14, 25-31):
Człowiek w głębi swojego serca pragnie pokoju – dobra. Często jednak nie zna on samej natury tego dobra, które jest przedmiotem jego najgorętszych pragnień, a drogi, którymi zmierza do jego osiągnięcia, nie zawsze są drogami Boga. Stąd wielkie pole do działania dla Akcji Katolickiej, która ma być szkołą wiary, świętości i apostolstwa.
Kiedy słyszymy słowo „pokój”, nasze myśli biegną w stronę miejsc, w których toczy się wojna. Tymczasem dzisiejszą refleksję chcemy podjąć na temat pokoju, który jest owocem Ducha Świętego. Chodzi więc o pokój, którego świat dać nie może. Pokój jest darem Boga. Rodzi się on z wiary i otwarcia na słowo Pana. Nie każdy jednak jest zdolny przyjąć ten dar pokoju. Tym, co przeszkadza, jest całe pasmo różnych zależności, w które wikła się człowiek.
Pokój (gr. eirene) ma podwójne znaczenie. Jest to forma biblijnego pozdrowienia, powitania lub – rzadziej -pożegnania (Łk 10, 5; 24, 36; J 20, 19.26; 1 Kor 1, 3; Ef 1, 2; Flp 1, 2). Może się jednak również odnosić do stanu serca lub stanu w stosunkach między ludźmi lub między człowiekiem a Bogiem, i właśnie w związku z tym drugim znaczeniem warto przywołać kilka kontekstowych wersetów pokazujących, czym jest prawdziwy, Boży pokój.
Za apostołem Pawłem trzeba powiedzieć, że „do życia w pokoju powołał nas Bóg” (1 Kor 7, 15). Nie jest to więc „produkt uboczny” naszego duchowego rozwoju, ale jeden z jego celów głównych. Pokój Boży nie powinien być też kojarzony z „nicnierobieniem”. Wręcz przeciwnie: „bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim” (1 Kor 15, 58). Zauważmy apostoł Paweł łączy pokój Boży z rozwojem naszej nowej osobowości w Jezusie Chrystusie, prosząc: „Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 Tes 5, 23). Pokój Boży w nas ma więc związek zarówno z naszym uświęceniem, jak też z pozostawaniem w stanie „nienaruszonym” i „bez zarzutu”, powstrzymywaniem się od grzeszenia (Flp 1, 9-11; Hbr 10, 14). Paweł dodaje: „Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego [oczyszczenia i uświęcenia] dokona” (1 Tes 5, 24).
W tym miejscu dochodzimy do istoty pokoju Bożego: to Bóg działa dla nas (Flp 2, 12.13), On „tego dokona”, naszym zadaniem jest jedynie w pełni Mu zaufać. To nasze pełne zaufanie jest podstawą naszego pokoju. W naszym biegu doświadczamy wielu trudności, przeciwieństw, pokus, słabości etc. ale mamy zapewnienie, że w tym wszystkim Pan jest z nami przez swego Ducha – Pocieszyciela (J 14, 27). „O nic się nie zamartwiajcie”, pisze Paweł, „ale we wszystkim niech wasze gorące prośby zostaną przedstawione Bogu w modlitwie i błaganiu wraz z dziękczynieniem; a pokój Boży, który przewyższa wszelką myśl, będzie strzegł waszych serc i władz umysłowych przez Chrystusa Jezusa” (Flp 4, 7.8). Dopóki trwamy w Chrystusie, realizując nasze poświęcenie, nie mamy powodów do strachu (1 J 4, 18). Mamy natomiast zapewnienie, „że Bóg sprawia, iż wszystkie jego dzieła współpracują ze sobą dla dobra tych, którzy miłują Boga, tych, którzy są powołani zgodnie z jego zamierzeniem” (Rz 8, 28).
Pełnię Jezusowego pokoju możemy odczuwać wówczas, gdy w naszych sercach zamiera nasze własne ja, a zaczyna w nich żyć Jezus. Trzeba rozeznać przy pomocy Ducha Świętego, kto ma na mnie zasadniczy wpływ, komu ulegam w myśleniu. Pokój polega na wolności od zła moralnego, na zjednoczeniu, na przyjaźni z Bogiem i ludźmi. Trzeba unikać sytuacji, które pozbawiają nas pokoju, a tym samym nie przebywać z ludźmi, którzy sieją duchowy zamęt. Gdy mamy pokój z Bogiem, Duch Święty prowadzi nas do pokojowego współżycia z bliźnimi i bycia cierpliwymi. Ponieważ Bóg pokoju jest z nami (zob. Flp 4, 9) przez Ducha Świętego, nie będziemy kłótliwi ani mściwi wobec siebie nawzajem. Zamiast tego będziemy starali się żyć w pokoju ze wszystkimi (zob. Rz 12, 18). Trafnie zauważył św. Augustyn, że Bóg nie daje ludziom nigdy mniej niż samego siebie (św. Augustyn, De fide et symbolo, 9. 19, PL 40, s. 191). Dlatego powołaniem chrześcijanina jest tym bardziej dawanie siebie innym, skoro nie ma on nic od siebie, lecz wszystko zawdzięcza Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.

III. Wnioski i nasze zadania:

1. Szczególnym zadaniem członków Akcji Katolickiej winna być troska o pogłębianie świadomości otrzymanego w sakramencie bierzmowania daru, jakim jest sam Duch Święty. W duszpasterstwie, w podejmowanych działaniach należy zatem ukazywać Ducha Świętego jako największy Dar, jaki Kościół otrzymał. Członkowie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej mogą pomóc w katechezie przygotowującej młodzież do przyjęcia sakramentu bierzmowania, lub w parafialnej katechezie dla dorosłych.

2. Do obudzenia wrażliwości społecznej i ożywienia działalności apostolskiej Kościoła konieczna jest pogłębiona formacja pneumatologiczna chrześcijan. Sercem tej formacji musi natomiast stać się żarliwa modlitwa o dar Ducha Świętego. Członkowie POAK-ów we współpracy z parafialnym Asystentem Akcji Katolickiej, mogą np. przygotować stosowne teksty, które odczytają w czasie nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

3. Odnowa polskiej ziemi, do której tak gorliwie wzywał św. Jan Paweł II w Warszawie na Placu Zwycięstwa w 1979 roku, nie dokona się bez moralnej i religijnej odnowy narodu polskiego, a ta nie dokona się bez ponownego przyjęcia daru Ducha Świętego, gdyż – jak zaznaczył to w jednej ze swoich homilii papież Franciszek – „zasadniczym celem misji Jezusa, której kulminacją jest dar Ducha Świętego, było przywrócenie naszej relacji z Ojcem, zniszczonej przez grzech; wydobycie nas z kondycji sierot i przywrócenie kondycji dzieci”.

Króluj nam Chryste! – ks. Roman

2019 marzec currenda s. 1

AK_Katecheza_2019_03_Currenda