CURRENDA 3/2014

8 lutego 2014|00:00

(…) Wiara jest wyznawaniem Boga, ale Boga, który nam się objawił od czasów naszych ojców, aż do dziś, Boga historii. Właśnie to mówimy każdego dnia w Credo. Ale czym innym jest odmawianie Credo z serca, a czym innym jak papugi… Czy wierzę w to, co mówię? Czy to wyznanie wiary jest prawdziwe, czy też je odmawiam trochę na pamięć, bo trzeba je odmówić? Czy wierzę w połowie? Wyznawać wiarę! Całą, nie jedynie pewną część! Całą! I wiarę tę strzec całą, tak jak ją otrzymaliśmy na drodze tradycji: całą wiarę! A jak mogę wiedzieć, czy dobrze wyznaję wiarę? Jest pewien znak: ten, kto dobrze wyznaje wiarę, całą wiarę, potrafi adorować, adorować Boga.
(…) Zawierzenie siebie prowadzi nas do nadziei. Tak jak wyznawanie wiary prowadzi nas do adoracji i uwielbienia Boga, tak też zawierzenie siebie Bogu prowadzi nas do postawy nadziei. Jest wielu chrześcijan z nazbyt rozwodnioną nadzieją, niezbyt silną, słabą. Dlaczego? Bo nie mają siły i odwagi, by zawierzyć się Panu. Ale jeśli my, chrześcijanie, wierzymy, wyznając wiarę, także strzegąc jej i zawierzając siebie Bogu, Panu, to będziemy chrześcijanami zwycięskimi. A tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara (…)

Fragmenty homilii papieża Franciszka podczas Eucharystii sprawowanej w Domu Świętej Marty , 10 stycznia 2014

KOMUNIKATY

 SPOTKANIE SZKOLENIOWE

Informujemy, że do dnia 14 lutego 2014 oczekujemy na zgłoszenia do udziału w spotkaniu zaplanowanym na czwartek, 27 lutego 2014 r. o godz. 17.00 w biurze DIAK w Poznaniu, ul. Ostrów Tumski 9. Zgłoszenia dokonać można mailowo diak@poznan.ak.org.pl lub w biurze w godz. urzędowania ( tel. 61/852 97 66). Prosimy o podanie zagadnień, które wymagają szczegółowego omówienia.

SPRAWOZDAWCZE POSIEDZENIE RADY DIAK

Informujemy, że sprawozdawcze posiedzenie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej odbędzie się w sobotę, 15 marca 2014 r.
Rozpoczniemy je o godz. 9:30 Mszą św. w kościele pw. Bożego Ciała w Poznaniu, ul. Strzelecka 40. Następnie obrady w sali parafialnej. Zapraszamy PT Państwa Prezesów oraz Członków Rady DIAK z nominacji Księdza Arcybiskupa.
Bardzo prosimy PT Członków Rady o wywiązywanie się z tego obowiązku. W programie m. in. wykład formacyjny, sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu DIAK oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

DEBATY POZNAŃSKIE PONIEDZIAŁEK, 3 MARCA 2014

W poniedziałek, 3 marca w hotelu Bazar o godz. 19.00 odbędzie się kolejna debata pt. Po co komu cierpienie? Gośćmi spotkania będą: dr Anna Jakrzewska-Sawińska , Krzysztof Ziemiec, prof. Jacek Łuczak. Zapraszamy.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE ZANIEMYŚL 28-30 MARCA 2014

Zapraszamy na rekolekcje wielkopostne do ośrodka Bojanowe Gniazdo w Zaniemyślu w dniach 28-30 marca br. Modlił się z nami będzie, głosił nauki i konferencje ks. dr Paweł Kiejkowski, adiunkt Zakładu Teologii Dogmatycznej WT UAM w Poznaniu. Rekolekcje rozpoczynamy w piątek o godz. 18.00, a kończymy w niedzielę o 13.30. Koszt – 135 zł od osoby. Zgłoszenia wraz z wpłatą (na konto z dopiskiem Rekolekcje lub w biurze) do 7 marca 2014 r. Zachęcamy do udziału.

 II ARCHIDIECEZJALNY PRZEGLĄD POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Informujemy, że na stronie www.ak.org.pl znajduje się Regulamin Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej. Przegląd posiada charakter konkursu, dlatego zalecany jest etap szkolny. Zgłoszenia do etapu diecezjalnego przyjmowane będą od 24 marca do 11 kwietnia 2014r. Zapraszamy do udziału!

DO NABYCIA W BIURZE DIAK

  • Wydawnictwa z serii Biblioteka DIAK Poznań
  • W TROSCE O CZŁOWIEKA I DOBRO WSPÓLNE

DYŻUR KSIĘDZA ASYSTENTA

Drugi czwartek miesiąca 15.15 – 16.15 lub po uzgodnieniu telefonicznym: 691 026 140

GODZINY PRACY BIURA DIAK

wtorek 14.30 ÷ 18.00
czwartek 13.00 ÷ 17.00

DYŻURY SKARBNIKA ZARZĄDU DIAK

ostatni czwartek miesiąca 16.30 ÷ 17.30

NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK

Bank PEKAO S.A. II o. Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

Słowo ks. Asystenta

Katecheza 4 :

Obietnica Chrystusa zesłania Ducha Świętego i jej urzeczywistnienie

Kto to jest Duch Święty?

W religii chrześcijańskiej jest to trzecia Osoba Trójcy Świętej. Nie jest bytem zrodzonym ani stworzonym. Pochodzi od Ojca i Syna. Jest równa Ojcu i Synowi w bóstwie, majestacie, substancji i naturze.

Czy istniał już za czasów Starego Testamentu?

Tak, istniał, ale nie był jeszcze objawiony jako osoba. Duch uczestniczył w akcie stwórczym („Duch Boży unosił się nad wodami”). Widzimy, że Duch działał przez Mojżesza, który wyprowadził naród z niewoli egipskiej; przez królów, których zadaniem było prowadzić lud Boży. Duch w Starym Testamencie przygotowuje przyjście Mesjasza, Zbawiciela świata. Tak więc Stary Testament objawia Ducha Świętego jako dar, jako działającą moc Bożą, lecz nie jako osobę.

A co o Duchu Świętym mówi Nowy Testament?

Duch Święty jest obecny w momencie zwiastowania (por. Łk 1, 35), podczas nawiedzenia św. Elżbiety przez Maryję (por. Łk 1, 41). Jezus obiecuje zesłać Ducha Świętego na apostołów po swoim wniebowstąpieniu (por. Łk 24, 49), w dzień Pięćdziesiątnicy. Pierwsze objawienie Ducha Świętego w Nowym Testamencie ma miejsce podczas chrztu Jezusa w Jordanie. Tam Duch Święty objawił się pod postacią gołębicy. Dużo na Jego te-mat mówią Dzieje Apostolskie. Piotr wyjaśnia powszechną dostępność darów Ducha Świętego (por. 2, 17–18); Duch udziela swej mocy wierzącym poprzez modlitwę (por. 4, 31); pomaga przy wydawaniu wyroków (por. 5, 3); nie wszyscy mogą wkładać na wierzących ręce, upraszając dar Ducha Świętego, tylko apostołowie (por. 8, 17; 19, 6); Duch Święty napełnia radością pierwszą wspólnotę Kościoła (por 9, 31) i kieruje działalnością ewangelizacyjną Pawła oraz jego towarzyszy (por. 16, 6–7).

Jaki jest cel zesłania Ducha Świętego? Czym się różni od misji Ojca i Syna?

Bóg Ojciec stworzył świat, Syn Boży go odkupił, a Duch Święty prowadzi nas – Kościół – drogami tej ziemi do wieczności. Duch Święty obdarza nas darami, charyzmatami.

Jakie są najważniejsze dary Ducha Świętego?

Mówi o nich prorok Izajasz. Wymienia on siedem darów Ducha Świętego. Są to: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża.

Teologia mówi też o owocach (cechach) Ducha Świętego. Które z nich są najważniejsze?

O owocach Ducha Świętego mówi apostoł Paweł w Liście do Galatów (5, 22–23) i KK, nr 34. Najważniejsze spośród nich to: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Niektórzy teologowie poszerzają tę listę jeszcze o takie cnoty jak: wspaniałomyślność, łaskawość, skromność, czystość.

Pytania – dyskusja:

1. Jak chrześcijanin może rozpoznać, czy mieszka w nim Duch Święty?
2. W jaki sposób współpracuję z Duchem Świętym w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi? Czy modlę się do Ducha Świętego? Jeśli tak, to jak wygląda ta modlitwa?
3. Co dla mnie oznacza stwierdzenie, że Duch Święty kieruje działalnością ewangelizacyjną?
4. W jakich obszarach życia jest szczególna konieczność otwarcia się na dary Ducha?
5. Jak przekonać młode pokolenie o niezbędności (konieczności) otwarcia się na Ducha Świętego?

Ks. Krzysztof

2014 marzec currenda