Currenda 4/2015

29 marca 2015|03:01

(…) Z jakże wielką radością głoszę wam: Chrystus zmartwychwstał! Chciałbym, aby ta wieść dotarła do każdego domu, każdej rodziny, zwłaszcza tam, gdzie jest najwięcej cierpienia, do szpitali, do więzień…
Chciałbym przede wszystkim, aby dotarła ona do wszystkich serc, bo tam Bóg pragnie zasiać tę Dobrą Nowinę: Jezus zmartwychwstał, jest nadzieja dla Ciebie, nie jesteś już pod panowaniem grzechu, zła! Zwyciężyła miłość, zwyciężyło miłosierdzie!
Także i my, podobnie jak kobiety, uczennice Jezusa, które poszły do grobu i znalazły go pustym, możemy zapytać, jaki sens ma to wydarzenie (por. Łk 24, 4). Cóż to znaczy, że Jezus zmartwychwstał? Oznacza to, że Boża miłość jest silniejsza niż zło i nawet śmierć. Znaczy to, że miłość Boga może przemienić nasze życie, sprawić, aby zakwitły te obszary pustyni, jakie są w naszym sercu.
Ta sama miłość, z powodu której Syn Boży stał się człowiekiem i poszedł aż do końca drogą pokory i daru z siebie, aż do piekieł, aż do otchłani oddzielenia od Boga, ta sama miłosierna miłość zalała światłem martwe ciało Jezusa i przemieniła je, sprawiła, że przeszło do życia wiecznego. Jezus nie powrócił do poprzedniego życia, do życia doczesnego, ale wszedł do chwalebnego życia Boga i wszedł w nie z naszym człowieczeństwem, otworzył nas na przyszłość nadziei.
Oto czym jest Zmartwychwstanie Pańskie: jest wyjściem, przejściem człowieka z niewoli grzechu, zła, do wolności miłości i dobra. Ponieważ Bóg jest życiem, jedynie życiem, a jego chwałą jest żywy człowiek (por. św. Ireneusz, Adversus haereses, 4, 20, 5-7).
Drodzy bracia i siostry! Chrystus umarł i zmartwychwstał, raz na zawsze i dla wszystkich, lecz moc zmartwychwstania, to przejście z niewoli zła do wolności dobra, musi dokonywać się zawsze, w konkretnych przestrzeniach naszego istnienia, w naszym codziennym życiu. Jak wiele pustyń także i dziś musi przejść człowiek! Zwłaszcza tę pustynię, która jest w jego wnętrzu, kiedy brakuje miłości Boga i bliźniego, gdy nie ma świadomości, że jesteśmy opiekunami tego wszystkiego, czym Stwórca nas obdarzył i co nam daje. Ale Boże miłosierdzie może sprawić, aby zakwitła nawet najbardziej jałowa ziemia, może przywrócić życie wysuszonym kościom (por. Ez 37, 1-14)”
Tak więc kieruję do wszystkich zachętę: przyjmijmy łaskę zmartwychwstania Chrystusa! Pozwólmy się odnowić przez miłosierdzie Boga, pozwólmy, aby Jezus nas kochał, niech moc Jego miłości przekształci także nasze życie. Stańmy się narzędziami tego miłosierdzia, kanałami, przez które Bóg może nawadniać ziemię, strzec całego stworzenia i sprawić, aby rozkwitła sprawiedliwość i pokój.

Orędzie wielkanocne papieża Franciszka, Rzym, 1 kwietnia 2013 r.

KOMUNIKATY

UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA

W czwartek, 23 kwietnia br. przypada uroczystość św. Wojciecha, patrona Polski i patrona Akcji Katolickiej. W przeddzień uroczystości, w środę, 22 kwietnia br. zapraszamy członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia na Mszę św. o godz. 18.30 do kościoła św. Wojciecha na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu. Po Mszy św. okolicznościowe spotkanie w salce.

III ARCHIDIECEZJALNY PRZEGLĄD POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Informujemy, że przesłuchania uczestników III Archidiecezjalnego Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej odbędą się 28 i 30 kwietnia br. w salach Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4. O dniu i godzinie przesłuchania uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Koncert Laureatów odbędzie się w sobotę, 16 maja 2015 r. w Auli Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4 budynek B o godz. 11.00.

ZJAZD REJONOWY W OSTROROGU

Zgodnie z naszym Kalendarium, w sobotę, 9 maja 2015 r. zapraszamy na kolejny Zjazd Rejonowy, który odbędzie się w parafii pw. NMP Wniebowziętej w Ostrorogu. Spotkanie rozpoczniemy o godz. 10.00 Mszą św. Koszt uczestnictwa wraz z posiłkiem ok. 15 zł
Szczegółowy program w następnej currendzie.
Zarząd DIAK planuje zamówienie autokaru z Poznania. Autokar pojedzie, jeśli będzie co najmniej 40 osób chętnych. Koszt przejazdu ok. 20 zł (Łączny koszt z posiłkiem ok. 35 zł) .
Bardzo prosimy o zgłaszanie się w biurze DIAK lub telefonicznie u członka Zarządu p. Eugeniusza Ludwiczaka tel. 601 568 928 do 23 kwietnia br.

GODZINY PRACY BIURA DIAK
wtorek 13.00 ÷ 18.00
czwartek 13.00 ÷ 17.00

Uwaga!

Dnia 31 marca br. (Wielki Wtorek) biuro czynne w godz. 13.00 do 16.00
W Wielki Czwartek oraz wtorek po świętach (7 kwietnia br.) biuro DIAK będzie zamknięte.

NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK
Bank PEKAO S.A. II o. Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

Ks. Tadeusz Borutka, Katecheza IV / 2015:
Pojednanie z Bogiem i ze społecznością ludzką (streszczenie).

1. Z życia wzięte:

Mówi się czasem, że ktoś ma wypisane na swej twarzy wszystkie siedem grzechów głównych; proszę zatem uważniej popatrzeć na twarze ludzi wracających od konfesjonału po spowiedzi Św. – ten widok może wystarczyć za wszystkie argumenty. „Człowiek o czystym sumieniu wyśpi się i na kamieniu!” (ks. A. Radecki, Jak się spowiadać? Vademecum penitenta, Kraków 2008, s. 15).

2. Pismo Święte:

 • Syn marnotrawny (Łk 15,11-32).
 • Pojednanie z Bogiem (Rz 5,1-11).

3. Nauczanie Kościoła:

 • Pojednanie jest inicjatywą i darem Boga.
 • Inicjatywa Boga dopełnia się w Jezusie Chrystusie poprzez śmierć na krzyżu i ma wymiar kosmiczny, czyli dotyczy wszystkiego stworzenia i na ziemi i w niebiosach.
 • Msza św. to „Ofiara pojednania”; pojednania z Bogiem i z braćmi.
 • Męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa to przyczyny sprawcze pojednania człowieka w podwójnym aspekcie uwolnienia od grzechu i wspólnoty łaski z Bogiem.
 • Wydarzenia z Golgoty przypominają nam ów wymiar „wertykalny” podziału i pojednania w odniesieniu do stosunku człowiek-Bóg, który w świetle wiary zawsze jest ważniejszy aniżeli wymiar „horyzontalny”, to jest niż rzeczywistość podziału i konieczności pojednania pomiędzy ludźmi.
 • Posługa jednania ma dwa wymiary: sakramentalny i dawania świadectwa światu o pojednaniu.
 • Misja Kościoła to doprowadzenie do pojednania człowieka:

– z Bogiem,
– z samym sobą,
– z braćmi,
– z całym stworzeniem.

 • Drogi prowadzące do pojednania:

– nawrócenie serca,
– zwycięstwo nad grzechem egoizmu czy niesprawiedliwości, dominowania czy wyzysku bliźniego, przywiązania do dóbr materialnych, niepohamowanej pogoni za przyjemnością.

 • Środki:

– Słowo Boże.
– Modlitwa osobista.
– Modlitwa wspólnotowa.
– Sakramenty a zwłaszcza Sakrament pojednania.

4. Nasze zadania:

 • Budzić w sobie świadomość własnej grzeszności i starać się podnieść ze swoich grzechów poprzez bezgraniczne zaufanie dobremu Bogu, który w sakramencie pokuty i pojednania okazuje nam swoje miłosierdzie.
 • Docenić spowiedź świętą (korzystać z niej przynajmniej raz w miesiącu z okazji pierwszego piątku miesiąca).
 • Odmawiać jak najczęściej koronkę do Miłosierdzia Bożego.
 • Starać się robić rachunek sumienia każdego dnia, najlepiej przed nocnym odpoczynkiem.
 • Uczestniczyć w dniach skupienia i rekolekcjach parafialnych oraz organizowanych przez stowarzyszenie.
 • Często wzbudzać w sobie żal za grzechy.

Króluj nam Chryste!
ks. Roman

2015 kwiecien currenda str 1.

Katecheza IV.