Currenda 5/2022

26 kwietnia 2022|21:39

Maj – miesiąc ofiarowany Maryi.

Bojanowski był zafascynowany tym szczególnym, wpisanym w polską rzeczywistość nabożeństwem, w którym tylu ludzi oddawało hołd Maryi. W Dzienniku zapisał znaczące wydarzenie: „O dziewiątej wieczorem przybyły do mnie trzy z Grabonoga dziewczyny prosząc o świecę do majowego nabożeństwa, które dziś rozpoczynają. Miła to była dla mnie niespodzianka, bo wprawdzie dawniej wspominałem im o tym nabożeństwie, ale nie wiedziałem, że doprowadzą do skutku. Blisko do dziesiątej rozlegały się ich śpiewy o ciemnym wieczorze, wśród cicho roszącego deszczu i przy śpiewie słowików. Cóż to za cudnie sielski wyraz ma to nabożeństwo majowe!” (Dz 1 V 1856).
(…) Błogosławiony Edmund pogłębiając ducha pobożności maryjnej opracował schemat nabożeństwa majowego. Polecił, by składało się ono z czytanki majowej, litanii loretańskiej, pieśni do Matki Bożej, odmówienia Zdrowaś Mario i trzykrotnie Wieczny odpoczynek za dusze zmarłych. Najważniejszym jednak było dla niego pozwolenie abpa Przyłuskiego na „codzienne w ciągu maja wystawienie i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem” (Dz 9 V 1855). Fakt ten potwierdza, że duchowość bł. Edmunda była nade wszystko chrystocentryczna. Maryja zaś była dla niego Nauczycielką i wzorem w adoracji tajemnicy Chrystusa Eucharystycznego.
W dzisiejszych czasach, gdy nasza wiara tak często wystawiana jest na próbę różnorodnych pokus, gdy człowieka dosięga zwątpienie, gdy gubi się na ścieżkach życia i tak usilnie poszukuje pomocnej dłoni… z pomocą przychodzi Matka Boska. (…) Nabożeństwo Majowe to spotkanie z Matką Boga i z Nim samym. To możliwość zawierzenia Jej całej swojej życiowej codzienności, jej troski i problemów. Wystarczy tylko przyjść… jak do swojej Mamy.

tekst za: www.sluzebniczki.pl/news,slow_kilka_o_nabozenstwie_majowym,153.html

KOMUNIKATY

REFLEKSJE NAD SŁOWAMI BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

MAJ: Stoi przede mną krzyż, stoi i biała figurka Najświętszej Panny, do nich się ucieknę i w modlitwie będę szukał pociechy.

ARCHIDIECEZJALNY ZJAZD REJONOWYW ŚRODZIE WLKP Sobota, 14 maja 2022
Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Akcji Katolickiej w sobotę, 14 maja br. do Środy Wlkp. na Archidiecezjalny Zjazd Rejonowy. Spotkanie rozpoczniemy o godz. 10:00 w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wlkp. ul. 17 Września 8
W programie:
Droga Światła, Msza św., konferencja, zwiedzanie kolegiaty średzkiej oraz Nabożeństwo Majowe.
Przewidziany jest wspólny posiłek w cenie 30 zł od osoby. Zakończenie spotkania ok. godz. 15:30
Mamy nadzieję, że po dłuższej przerwie będziemy mogli spotkać się na kolejnym naszym Zjeździe. Zapraszamy!

ARCHIDIECEZJALNY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
Do 15 maja br. czekamy na zgłoszenia do udziału w X Archidiecezjalnym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej. Podobnie jak w roku ubiegłym jest to edycja online. Szczegóły dotyczące zgłoszenia podane zostały w regulaminie. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w tym wydarzeniu. Prosimy Państwa prezesów o przypomnienie w swoich środowiskach o Przeglądzie i zachęcenie do udziału.

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ Sobota, 18 czerwca 2022
Po dłuższej przerwie planujemy wyjazd autokarowy do Częstochowy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej. Wyjazd o godz. 4:30 sprzed Psałterii. Koszt 100 zł od osoby. Zgłoszenia (imię, nazwisko, adres, pesel) wraz z wpłatą na konto lub w biurze przyjmujemy do 20 maja br. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania członków i sympatyków Akcji Katolickiej.

► ROCZNICE ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
W maju kapłani przeżywać będą kolejne rocznice święceń kapłańskich. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

► MARSZ DLA ŻYCIA
W niedzielę, 12 czerwca br. odbędzie się w Poznaniu Marsz dla Życia. Szczegóły w następnej currendzie.

► GODZINY PRACY BIURA DIAK
wtorek 13:00 ÷ 16:00
czwartek 13:00 ÷ 17:00

ks. Bogusław KOZIOŁ, Katecheza V / 2022:

Eucharystia podstawą i mocą życia
katolickiego i apostolatu w myśli kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski.

Streszczenie / DIAK Przemyśl i DIAK Poznań.

I. Z życia wzięte:
Eucharystia jest znakiem jedności wiernych z Bogiem i z braćmi. Kwestię tę wyjątkowo doskonale rozumiał kard. August Hlond, który wyznaczając zadania członkom Akcji Katolickiej, wskazał właśnie na ten głęboki związek Eucharystii z życiem chrześcijańskim. Z kolei całe nauczanie kardynała jest mocno osadzone w jemu współczesnym nauczaniu Kościoła. W wielu punktach główna linia myśli prymasa jest zupełnie zgodna z linią nauczania Kościoła, szczególnie ówczesnych papieży. Pokazuje to, jak bardzo kard. Hlond był zakorzeniony w Kościele, żył nim, jego nauczaniem, będąc mu posłusznym w każdym calu. Spróbujmy zatem w telegraficznym skrócie zobaczyć zbieżność nauczania papieży z myślą kard. Augusta Hlonda, dotyczącą szczególnie Eucharystii i rozumienia roli laikatu.

II. Rozważanie:
Wartość Mszy świętej płynie przede wszystkim z ofiary, jaką Jezus złożył na krzyżu. By zrozumieć jej wielkość, trzeba dostrzec skutki grzechu pierworodnego. Hlond zauważa, że wówczas powstała przepaść między Bogiem a człowiekiem, z winy pierwszych rodziców. Przepaści tej w żaden sposób człowiek sam za siebie zasypać nie może. Stąd konieczne było wcielenie Syna Bożego, a przede wszystkim zadośćuczynienie Ojcu, które dokonało się przez doskonałe posłuszeństwo Syna, co z kolei zaprowadziło Go aż na krzyż.
Według prymasa – ponieważ Eucharystia jest najdoskonalszą i jedyną ofiarą, która ogarnia cały świat, jak i wszechświat – każdy w niej może znaleźć odpowiednie łaski dla siebie. W rozwoju życia duchowego nic nie dzieje się na zasadzie bierności. Jezus wysłużył człowiekowi łaski i chce je hojnie rozdzielać, ale potrzebne jest zaangażowanie ze strony człowieka. W czasach kard. A. Hlonda Mszę świętą traktowano jako nabożeństwo, które należy „wysłuchać”. Prymas próbuje odejść od tej nomenklatury i tłumaczy, że od „słuchania” należy przejść do „uczestnictwa” aż do „współofiarowania”. Trzeba podjąć trud współpracy z łaską. Kardynał Hlond chciałby, aby wierni lepiej rozumieli Mszę świętą i bardziej w nią się angażowali. Tylko wtedy bowiem można skorzystać z pełni łask, które Bóg przygotował wierzącym.
Warto prześledzić kilka zwrotów, którymi kardynał A. Hlond określa Komunię świętą. Prymas używa terminów m. in.: „chleb mocnych”, „chleb żywota”, „pokarm dusz”, a sam moment przyjęcia Komunii nazywa: „przystąpieniem do Stołu Pańskiego”, „łamaniem Chleba w Komunii świętej”, „łamaniem się Chlebem Eucharystycznym”, czy „ucztą sakramentalną”. Terminologia ta wskazuje na nieskończoną bliskość i zażyłość samego Boga z ludźmi. Prymas zachęcał, aby Komunia święta nie była ograniczana do jednorazowego wydarzenia w czasie wielkanocnym, ale by stała się codziennym pokarmem, bo bez niej nie ma prawdziwego rozwoju życia duchowego. Praktykę częstej Komunii świętej kard. Hlond zalecał wszystkim stanom i grupom, a zwłaszcza tym, którzy byli zaangażowani w jakieś
konkretne dzieła w Kościele. Prymas był przekonany, że osoby, które podejmują się dzieł apostolskich, muszą prowadzić głębokie życie sakramentalne.
Kard. August Hlond zalecał, aby znamienną cechą pobożności apostołów Akcji Katolickiej było życie eucharystyczne, połączone z mocnym nabożeństwem do Chrystusa Króla, głęboka cześć dla Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych i kult św. Wojciecha, patrona AK w Polsce.

Zalecał również praktykę adoracji Najświętszego Sakramentu. Prymas zdawał sobie sprawę, że bez konkretnych środków duchowych, które powinni zastosować członkowie AK, skazani są oni na niepowodzenie. Podaje bardzo proste, a tym samym dostępne dla każdego chrześcijanina, środki prowadzące do uświęcenia. Jest to przede wszystkim oparcie się na Bogu i Jego prawie. Służyć temu ma głębokie życie sakramentalne z Eucharystią i spowiedzią, jak również osobista modlitwa, wśród której formą najbardziej adekwatną dla członków AK jest nabożeństwo drogi krzyżowej.

III. Wnioski i postulaty pastoralne:
Przechodząc więc do praktycznego postawienia wniosków, należałoby zauważyć, że kard. A. Hlond był przekonany, że:

➢apostolstwo bierze swój początek i ma swoje dopełnienie jedynie w Eucharystii;
➢trzeba zrobić wszystko, aby w apostolstwie nie ulec pokusie aktywizmu i efektywności;
➢należy pamiętać, że zawsze pełni się misję Chrystusa i stąd tylko w zjednoczeniu z Nim, przez Komunię świętą, może mieć ona sens;
➢tylko serca rozpalone miłością do Eucharystii mogą realizować tę miłość poza świątynią, a przecież szczególną formą miłości jest właśnie apostolstwo;
➢Eucharystia daje siły w realizacji apostolstwa, a apostolstwo jest konkretną odpowiedzią na eucharystyczne rozesłanie: „idźcie…”.

Króluj nam Chryste! – ks. Roman

nr 5 maj 2022 currenda s. 1

AK_Katecheza_2022_05_Currenda