Currenda 6/2019

16 maja 2019|21:02

(…) Matka strzeże wiary, chroni relacje, ocala przed niepogodą i zachowuje od zła. Tam, gdzie Matka Boża jest w domu, diabeł nie wchodzi; tam, gdzie jest Matka, nie góruje niepokój, nie wygrywa lęk. Któż z nas tego nie potrzebuje, któż z nas nie jest czasami zdenerwowany lub niespokojny? Jak często serce jest burzliwym morzem, gdzie fale problemów nakładają się jedna na drugą i nie przestają wiać wiatry niepokoju! Maryja jest pewną arką pośród powodzi. To nie idee i technologie zapewnią nam pociechę i nadzieję, ale oblicze Matki, jej dłonie, które pieszczą życie, jej płaszcz, który nas chroni. Uczmy się szukać schronienia, idąc codziennie do Matki.

Papież Franciszek, 2018 r.

KOMUNIKATY

►ROZWAŻANIA I MODLITWA Z BŁ. EDMUNDEM BOJANOWSKIM

czerwiec: Aby wasza praca była zawsze z Bogiem i dla Boga.

►KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Przesłuchania uczestników VII Archidiecezjalnego Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej pt. Kocham moją Ojczyznę odbędą się 25 maja br. w auli Wydziału Teologicznego w Poznaniu, ul. Wieżowa budynek B. Bezpośrednio po ich zakończeniu ogłosimy laureatów. W tym roku nie będzie już odrębnego Koncertu laureatów. Solistów i zespoły z grupy wiekowej IV- VII SP wraz z opiekunami i rodzinami zapraszamy na godz. 11:00 natomiast wykonawców z grupy wiekowej kl. VIII SP, III gimnazjum i szkoły średnie na godz. 12:30

►Z MARYJĄ W NOWE CZASY
W sobotę, 18 maja br. o godz. 12:00 na placu przy kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu powitamy Matkę Bożą, która w Kopii Cudownego Wizerunku z Jasnej Góry rozpocznie nawiedzenie parafii naszej archidiecezji. Serdecznie zapraszamy!

►PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ, 8 CZERWCA 2019
Serdecznie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania do Naszej Królowej w Częstochowie. Tegorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej towarzyszyć będzie hasło „Z Maryją idziemy w przyszłość”. Nasze spotkanie rozpoczniemy o godz. 10:30 w Katedrze Częstochowskiej (w przypadku niezakończenia remontu wokół Katedry będzie to kościół pw. św. Zygmunta, ul. Krakowska 1). Mszy św. na Szczycie Jasnogórskim przewodniczył będzie i wygłosi homilię ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański.

http://ak.org.pl/2019/przybadz-nam-milosciwa-pani-ku-pomocy-a-wyrwij-nas-z-poteznych-nieprzyjaciol-mocy-zaproszenie-na-ogolnopolska-pielgrzymke-akcji-katolickiej-na-jasna-gore/

Wyjazd sprzed Psałterii o godz. 5:00 koszt 60 zł. Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmujemy do 28 maja br. Serdecznie zapraszamy członków oraz wszystkich zainteresowanych.

►MARSZ DLA ŻYCIA POZNAŃ, 9 CZERWCA 2019
Pod hasłem „Jestem tu” przejdzie ulicami Poznania po raz kolejny Marsz dla życia. Zapraszamy do licznego udziału z flagami i banerami. Start ok. godz. 14:00 z Placu Wolności. W sprawie ulotek i banerów prosimy się kontaktować z p. Emilią Rogalińską, tel. 698 522 295

►20. ROCZNICA BEATYFIKACJI BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO
Serdecznie zapraszamy na uroczystości związane z 20. rocznicą beatyfikacji bł. E. Bojanowskiego

Piątek, 14 czerwca Wydział Teologiczny w Poznaniu godz. 9:30 do 14:00 Ogólnopolskie sympozjum naukowe „Wychowanie personalistyczne w koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego”. W Sympozjum udział wezmą m. in. kard. Zenon Grocholewski, ks. dr Adam Adamski, prof. dr hab. s. M. Loyola Opiela, ks. dr Jacek Zjawin.

Sobota, 15 czerwca Luboń, pl. E. Bojanowskiego

Godz. 15:30 – okolicznościowe widowisko słowno- muzyczne
Godz. 16:30 – Msza św. pod przewodnictwem Ks. Kard. Zenona Grocholewskiego
– poczęstunek
19:45 – występ dzieci z Ochronki im. bł. E. Bojanows-kiego oraz uczniów SP nr1 im. bł. E. Bojanowskiego
20:45 – nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa (w Sanktuarium)
21.00 – „Pewność” – projekcja filmu (w plenerze)

►PIELGRZYMKA ŚLADAMI ŚW. FAUSTYNY
Informujemy, że 5 sierpnia br. planujemy zorganizować pielgrzymkę śladami Heleny Kowalskiej, św. Siostry Faustyny, tj. do Sanktuarium Urodzin i Chrztu w Świnicach Warckich oraz miejsc Jej pobytu w Łodzi. Więcej informacji w następnej currendzie.

►GODZINY PRACY BIURA DIAK

wtorek 13:00 ÷ 16:00
czwartek 13:00 ÷ 17:00

►NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK

Bank PEKAO S.A. II/o Poznań 10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

 

Ks. Jan Bartoszek, Katecheza VI / 2019:
Dobroć Boga zaszczepiona przez Ducha Świętego w sercach naszych (streszczenie).

1. Z życia wzięte, czyli co znaczy być dobrym człowiekiem?
Stary mędrzec spotkał któregoś dnia człowieka, który swej dobroci chciał wystawić najlepsze świadectwo. Opowiadał więc, że biednym rozdaje część dochodów, że troszczy się o więźniów, że dwa razy w tygodniu odwiedza chorych. Rozmówca wysłuchał wynurzeń, a potem powiedział: Tak?! Jesteś dobrym człowiekiem?! Idź przeto i zapytaj się twojej żony, co o tobie myśli; twoich dzieci, jak cię widzą; twoich krewnych, czego od ciebie oczekują; twoich sąsiadów, co o tobie opowiadają i twoich kolegów, jak o tobie mówią! A potem przyjdź i powiedz mi, jak dobrym jesteś człowiekiem! (K. Wójtowicz, Notki, Wrocław 1992, s. 130.).

2. Być wielkodusznym i wyrozumiałym:
Owoce Ducha Świętego inspirują ludzi wierzących do działania na różnych płaszczyznach. Są one wewnętrzną motywacją, która nie pozwala człowiekowi zamykać się li tylko w obrębie własnej osoby. Te nadprzyrodzone owoce są niezliczone Św. Paweł tytułem przykładu wymienia dwanaście owoców, skutków darów Ducha Świętego wlanych w nasze dusze: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wytrwałość, wierność, skromność, opanowanie, wstrzemięźliwość i czystość. Wymienione owoce można podzielić na dwie grupy. Po owocach Ducha Świętego, które bardziej bezpośrednio wiążą duszę z Bogiem, święty Paweł wylicza jakby drugą grupę owoców służących dobru bliźniego: „obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem”. W tej właśnie drugiej grupie owoców znajduje się dobroć, która będzie przedmiotem naszego rozważania. Jest to owoc Ducha Świętego, który jest konieczny w działalności apostolskiej Akcji Katolickiej. Dobroć, o której mówi nam Apostoł, jest stałą gotowością woli, która skłania nas do pragnienia dobra dla innych ludzi: przyjaciół, nieprzyjaciół, krewnych lub nieznajomych, bliskich i dalekich. Dusza czuje się kochana przez Boga, a to każe jej pozbyć się zazdrości i zawiści; widzi w innych ludziach dzieci Boże, za które umarł Jezus Chrystus. Postawa dobroci, o której medytujemy, doskonale wpływa na jedność wszystkich wierzących. O tę jedność prosił Ojca Jezus w modlitwie pożegnalnej, którą przytoczył w ewangelii apostoł Jan.

W Piśmie Świętym dobroć oznacza nie tylko właściwe postępowanie, ale także unikanie czegoś przeciwnego – zła. Dobroć jest świętością w praktyce. Dobroć jest tym, co robimy – w przeciwnym razie wcale nie jest dobrocią. W Biblii najbardziej dosłowny i absolutny aspekt dobra jest przypisany wyłącznie Bogu. Zatem choć słowo „dobry” jest używane wielokrotnie i w wielu kontekstach, to jednak ludzie są jednocześnie dobrzy i źli (zob. Mt 5, 45). Chrześcijanie mogą pełnić dobre uczynki (zob. Ef 2, 10), a Pan wszystko, co stworzył, nazwał bardzo dobrym (zob. Rdz 1, 31), jednakże Jezus oświadczył, że tylko Bóg jest „dobry” (Mk 10, 18). Jedynie Boża dobroć jest zupełna. Wszyscy inni w stosunku do tego absolutnego standardu są dobrzy jedynie w jakimś stopniu.

Bóg nie tylko mówi nam, że jest dobry – On pokazał tę dobroć na wiele sposobów. Możemy zauważyć dobroć i miłość Boga w stworzeniu. Nawet w upadłym świecie, pomimo chorób, plag i katastrof naturalnych, dobroć Pana nadal jest obecna w przyrodzie. Pomyślmy o więziach międzyludzkich, miłości, opiece, trosce o innych. Jesteśmy zdolni do takich postaw i zachowań jedynie dzięki temu, że Bóg nas takimi stworzył, a zrobił tak dlatego, że jest dobry. Dlatego Pan Jezus bardzo mocno nas ostrzega: „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami”. To są osoby, które powodują wielkie spustoszenie, wielkie szkody w duszach, ponieważ ci, którzy do nich przychodzą w poszukiwaniu światła, znajdują ciemność, szukają siły, a znajdują niepewność i słabość. Pan Jezus podaje też bardzo proste kryterium weryfikacji: zarówno prawdziwych, jak i fałszywych proroków poznamy po owocach, jakie przynoszą. Pan Jezus przypomina, iż dobre drzewo wydaje dobre owoce. Drzewo jest dobre wówczas, gdy płyną w nim dobre soki. Takimi życiodajnymi sokami dla chrześcijanina, szczególnie dla członka Akcji Katolickiej, jest samo życie Chrystusa, świętość osobista, której nie można zastąpić niczym innym. Dlatego też nie powinniśmy nigdy oddalać się od Niego: „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić”. Żyjąc w bliskości Jezusa, uczymy się być płodnymi duchowo i radosnymi, rozumieć i kochać prawdę, być dobrymi chrześcijanami. W ten sposób życie w zjednoczeniu z Chrystusem wykracza poza wymiar indywidualny naszego życia i służy dobru innych ludzi. Tak rodzi się płodność apostolska, gdyż apostolstwo w każdej jego formie jest przelewaniem się nadmiaru życia wewnętrznego, zjednoczonego z Chrystusem. W podtrzymywaniu tego życia pomagają nam środki duchowe, jednakowe dla wszystkich wiernych, zwłaszcza dobrze przeżyta Eucharystia.

Warto może w tym miejscu przywołać postać Św. Jana XXIII, który dzięki swojemu usposobieniu zyskał sobie przydomek „papież dobroci”. Otóż Angelo Giuseppe Roncali miał swoją bardzo jasno określoną zasadę życiową, którą
przez lata konsekwentnie realizował: „Czujna dobroć, cierpliwa i pobłażliwa, lepiej i szybciej działa aniżeli surowość i rózga” – pisał w swoim Dzienniku Duszy. Kiedy został patriarchą Wenecji (1953), zanotował: „Będę szedł dalej swoją drogą, zgodnie z moim usposobieniem. Pokora, prostota, zgodność w słowach i czynach z Ewangelią, cierpliwość niedająca się zwyciężyć, ojcowska gorliwość o dobro dusz”. Taka postawa była bardzo autentyczna: „Każdego ranka, gdy wstaję, mój Anioł Stróż mówi mi: «Angelo, nie bądź taki ważny»”.

Przykład św. Jana XXIII to doskonały dla nas wzór do naśladowania. Wyrzekając się życia i dóbr doczesnych oraz zsyłając nam Ducha Świętego, Chrystus chce nas wyposażyć w „rzeczy dobre”. Nie chodzi już o dobra materialne w rodzaju tych, które były ongiś obiecane Hebrajczykom. Chodzi tym razem o owoce Ducha Świętego w nas. Od tej pory człowiek przemieniony dzięki łasce jest już w stanie czynić dobro, spełniać dobre uczynki, zwyciężać zło dobrem.

Otwierając się na owoc Ducha Świętego, jakim jest dobroć, możemy budować jedność chrześcijan, dając świadectwo naszej wiary w Boga, z której wypływają dobre uczynki. Oczywiście wymaga to odrzucenia egoizmu, gotowości służenia bliźnim, codziennych zmagań z cielesnymi skłonnościami oraz pokory serca i skruchy, gdy upadamy, ale możemy i musimy żyć wiarą, którą wyznajemy.

Chrystus, który doskonale zna nasze serca, nieustannie zachęca nas, byśmy nie pozostawali pasywni, bierni, byśmy nie tracili najmniejszej nawet okazji do nadania bardziej ludzkiego i chrześcijańskiego sensu życia osobom z naszego otoczenia. Warto się zastanowić: co mogę uczynić w rodzinie, szkole, na uniwersytecie, w biurze itd., aby w tych miejscach był obecny Chrystus? Każdy z nas winien szukać możliwości działania, aby powiększać obszary dobra w swoim środowisku. Bo tylko w ten sposób można skutecznie eliminować zło, czyniąc dobro, w myśl biblijnej zasady św. Pawła: „zło dobrem zwyciężaj”.

3. Wnioski i postulaty pastoralne:
Mamy cały zasób możliwości, by sprawić, aby nasze życie emanowało dobrocią:

a) Nieodzowną pomocą jest dla nas uczestnictwo we Mszy świętej – prawdziwym ośrodku życia chrześcijańskiego – modlitwa osobista i umartwienie, które umożliwia utrzymanie tej więzi z Bogiem.

b) Należyte spełnianie obowiązków naszego stanu. To znajduje swój konkretny wyraz w kontaktach z innymi ludźmi – wierzącymi lub nie – w naszym podejściu do obowiązków obywatelskich i społecznych.

c) Przykład z życia podpowiada: soków krążących w drzewie nie widać – ale owoce tak. Dzięki naszemu postępowaniu ludzie ujrzą w nas Chrystusa: dzięki radości, pogodzie ducha w obliczu cierpienia i przeciwności, dzięki umiejętności łatwego wybaczania cudzych przewinień, dzięki sumienności w wykonywaniu naszych obowiązków, przez przykład wstrzemięźliwości w korzystaniu z dóbr materialnych, przez szczerą wdzięczność za drobne przysługi w życiu codziennym.

d) Jeżeli zaniedbamy staranie o to głębokie zjednoczenie z Bogiem, nasza skuteczność apostolska jako członków Akcji Katolickiej będzie spadać do zera, a jej owoce staną się gorzkie i niegodne ofiarowania Panu. Zastanówmy się, jak wygląda nasza modlitwa: czy odmawiamy ją punktualnie o wyznaczonej porze, czy staramy się odrzucać roztargnienia, czy prowadzimy ją w najodpowiedniejszym do tego celu miejscu, czy wzywamy Matkę Bożą i świętych patronów Akcji Katolickiej, aby pomogli nam prowadzić żywy i osobisty dialog z Panem?

e) Czy codziennie czynimy jakieś postanowienie, przynajmniej drobne? Zastanówmy się także, jak staramy się pamiętać o obecności Bożej, gdy idziemy ulicą, gdy pracujemy, w rodzinie… i ustalmy, w czym powinniśmy się poprawić. Poczyńmy jakieś postanowienia, może drobne, ale konkretne, które pozwolą nam prowadzić życie dobre, godne powołania członka Akcji Katolickiej.

Króluj nam Chryste! – ks. Roman

2019 czerwiec currenda s. 1

AK_Katecheza_2019_06_Currenda