CURRENDA 6/2014

22 maja 2014|23:12

(…) my także jesteśmy zgromadzeni wokół stołu Pańskiego, stołu Ofiary Eucharystycznej, przy którym po raz kolejny daje On nam swoje ciało, uobecnia jedyną ofiarę Krzyża. I w słuchaniu Jego Słowa, karmieniu się Jego Ciałem i Krwią, pozwala On nam przejść od bycia rzeszą do bycia wspólnotą, od anonimowości do komunii. Eucharystia jest sakramentem jedności, sprawiającym, że wychodzimy z indywidualizmu, aby żyć razem naśladowaniem Jezusa, wiarą w Niego. Tak więc wszyscy musimy sobie przed Panem postawić pytanie: jak żyję Eucharystią? Czy przeżywam ją anonimowo czy też jako wydarzenie prawdziwej komunii z Panem, ale również z wielu braćmi i siostrami, którzy dzielą ten sam stół? Jakie są nasze celebracje eucharystyczne? (Kobiety) … Zastają pusty grób, nie ma ciała Jezusa, wydarzyło się coś nowego, ale to wszystko niczego jeszcze nie wyjaśnia: rodzi pytania, wprawia w zakłopotanie, nie dając odpowiedzi. I oto dwaj mężczyźni w lśniących szatach mówią: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24, 5-6). To, co było prostym gestem, aktem dokonanym niewątpliwie z miłości – udanie się do grobu – teraz przemienia się w zdarzenie, w wydarzenie, które naprawdę zmienia życie. Nic nie jest już takie jak wcześniej, nie tylko w życiu tych kobiet, ale także w naszym życiu i w dziejach ludzkości. Jezus nie pozostał martwy, zmartwychwstał, Żyje! Nie powrócił po prostu do życia, ale jest samym życiem, bo jest Synem Bożym, jest Żywy (por. Lb 14, 21-28);

Fragment homilii papieża Franciszka wygłoszonej podczas Eucharystii z okazji uroczystości Bożego Ciała sprawowanej na placu przed bazyliką św. Jana na Lateranie, 30 maja 2013

KOMUNIKATY

LAUREACI II ARCHIDIECEZJALNEGO PRZEGLĄDU POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

W sobotę, 17 maja br. podczas Koncertu Galowego jedenastu uczestników II Archidiecezjalnego przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej otrzymało Statuetkę Brązowego Orła.

W kategorii poezja:
Marianna Galica ze Społecznego Gimnazjum nr 1 im. św. U. Ledóchowskiej STO w Poznaniu
Julia Sekulska z parafii pw. Imienia Maryi w Poznaniu

W kategorii śpiew:
Laura Chrzanowska ze Szkoły Podstawowej nr 2, im. Wojska Polskiego w Obornikach,
Aleksandra Gąsiorowska z Poznania, zgłoszenie rodziców
Michalina Kordus ze Szkoły Podstawowej Filialnej w Sułkowicach
Zespół MAŁE MANIEWO ze Szkoły Podstawowej w Maniewie
Bartłomiej Koszla ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Magdalena Socha z Zespołu Szkół w Tulcach
Zespół DOBRE BRZMIENIE z Gimnazjum nr 67 im. ks. Józefa Tischnera w Poznaniu
Zespół ARDENTE z Gimnazjum nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Obornikach
Zespół DROGA z Parafii pw. św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kiekrzu.

Serdecznie gratulujemy wykonawcom i ich opiekunom.

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ SOBOTA, 21 CZERWCA

W sobotę, 21 czerwca br. członkowie Akcji Katolickiej w Polsce pielgrzymują do Matki Boskiej Częstochowskiej. W przeddzień pielgrzymki o godz. 16.00 rozpocznie się konferencja „Zło dobrem zwyciężaj”.

Zarząd DIAK organizuje wyjazd do Częstochowy autokarem tylko na sobotę. Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmujemy w biurze DIAK do 12 czerwca br. Koszt ok. 55 zł. Wyjazd sprzed Psałterii w sobotę, 21 czerwca o godz. 4.00.

Pielgrzymkę rozpoczynamy w katedrze częstochowskiej o godz. 9.00, następnie przechodzimy procesyjnie na Jasną Górę. Mszy św. o godz. 11.30 na Szczycie Jasnogórskim przewodniczył będzie ks. bp Marek Solarczyk, Asystent KIAK. Podczas Eucharystii odnowimy przyrzeczenia chrzcielne (zabieramy świece). Serdecznie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania.
Prosimy o przekazanie do biura DIAK informacji, kto z P.T. Prezesów organizuje wyjazd na szczeblu parafialnym i dołączy do nas w Częstochowie.

SPOTKANIE RADY DIAK SOBOTA, 14 CZERWCA

Zgodnie z naszym kalendarium zapraszamy na kolejne spotkanie Rady DIAK, które odbędzie się w sobotę, 14 czerwca na Lednicy o godz. 10.00 . Dojazd we własnym zakresie. W programie m. in. Msza św. konferencja formacyjna oraz wykład.
Zapraszamy Prezesa oddziału wraz z członkami Zarządu.
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie do biura DIAK lub mailem t.kieliszewski@kancelaria-tk.com do 5 czerwca br. liczby osób uczestniczących w spotkaniu. Przewidziany jest ciepły posiłek w cenie ok. 10 zł.

DYŻUR KSIĘDZA ASYSTENTA
Drugi czwartek miesiąca 15.15 – 16.15 lub po uzgodnieniu telefonicznym: 691 026 140

GODZINY PRACY BIURA DIAK
wtorek 14.00 ÷ 18.00
czwartek 13.00 ÷ 17.00

DYŻUR SKARBNIKA ZARZĄDU DIAK
ostatni czwartek miesiąca 16.30 ÷ 17.30

NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK
Bank PEKAO S.A. II o. Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

Słowo ks. Asystenta
Katecheza VII:

Pochylenie się Chrystusa nad cierpiącymi i ubogimi

Co mówi Pismo Święte o relacji Jezusa do cierpiących i chorych?
Tekstów na ten temat jest w Biblii bardzo wiele. Najważniejsze z nich to:

 • Mt 9, 35 (Jezus nie tylko głosił Ewangelię, ale też leczył chorych),
 • Łk 4, 8 (Chrystus ma w sobie Ducha Pańskiego, by m.in. niósł ubogim Dobrą Nowinę),
 • Łk 6, 20–21 (błogosławieni ubodzy),
 • Łk 10, 33–37 (Samarytanin – wzór troszczącego się o potrzebujących),
 • J 13, 12–15 (Jezus umywa uczniom nogi).

Dlaczego na świecie są obecne cierpienie i bieda? Czemu Bóg na to przyzwala?

Cierpienie jest skutkiem grzechu pierworodnego. Bóg obdarzył człowieka wolnością, a ten źle ją wykorzystał. Paradoksalnie można powiedzieć, że cierpienie jest w świecie po to, ażeby wyzwalało miłość, rodziło uczynki miłości bliźniego, ażeby całą ludzką cywilizację przetwarzało w „cywilizację miłości” (por. Jan Paweł II, Salvifici Doloris, nr 27).

Jakie są najważniejsze kwestie w nauczaniu Kościoła na temat cierpiących i ubogich?

 • Jan XXIII stwierdził, że Kościół dzięki Soborowi (Vaticanum II) odkryje, iż jest w szczególny spo-sób Kościołem ubogich,
 • W Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium czytamy, że Kościół na wzór Chrystusa, który dokonał dzieła odkupienia w ubóstwie i wśród prześladowań, jest powołany „do wejścia na tę samą dro-gę, aby udzielać ludziom owoców zbawienia” (LG 8). Ponieważ ubodzy są znakiem obecności Chrystusa, Kościół „darzy miłością wszystkich dotkniętych słabością ludzką, co więcej, w ubogich i cierpiących odnajdu-je wizerunek swego ubogiego i cierpiącego Zbawiciela, im stara się ulżyć w niedoli i w nich usiłuje służyć Chrystusowi” (LG 8).
 • Z kolei Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes wprost stwierdza, że chrześcijanie są wezwani przez Chrystusa ubogiego i solidarnego z ubogimi do działań na rzecz przezwyciężenia niesprawiedliwych stosunków społecznych, których przejawem są „głód, choroby i wszelka bieda” (GS 88).
 • Za pontyfikatu Pawła VI Kościół podejmuje pierwsze próby wcielania soborowego nauczania o „Kościele ubogich” (np. konferencja w Medellin, Kolumbia, 1968). W jednym ze swoich wypowiedzi papież Paweł VI nazywa ubogich „sakramentem – świętym znakiem obecności Chrystusa w świecie”.
 • Jan Paweł II w encyklice Centesimus annus przypomina, że ubodzy są przedmiotem szczególnej troski w Kościele. Współcześni ubodzy to nie tylko ludzie materialnie biedni, ale także (a może przede wszystkim) ludzie zepchnięci na margines, ofiary konsumpcjonizmu, uchodźcy, emigranci… Ubóstwo nie sprowadza się więc tylko do wymiarów ekonomicznych. Ubodzy to także osoby pozbawione praw przez ideologie totalitarne, szczególnie prawa do wolności sumienia i wyznania. Papież Polak zaznacza jednak, że Jezusowe błogosławieństwo ubóstwa nie zwalnia chrześcijan z troski o pozyskiwanie środków do życia. Jest on też propagatorem terminu „opcji preferencyjnej na rzecz ubogich”. Uprzywilejowane miejsce ubogich we wspólnocie Kościoła wynika z miłości Boga do ubogich oraz z samego faktu ubóstwa. Kościół solidaryzując się z ubogimi, żąda dla nich sprawiedliwości w imię Chrystusa i zagwarantowania im niezbywalnych praw. Tak rozumiana opcja preferencyjna nie oznacza wyłączenia innych klas czy grup społecznych z duszpasterskiej troski Kościoła. W liście Tertio millennio adveniente Ojciec Święty zachęcał, aby Jubileusz roku 2000 był okazją do przemyślenia sprawy redukcji, jeśli nie całkowitej likwidacji zadłużenia międzynarodowego.
 • Katechizm Kościoła katolickiego naucza, że w Kościele wszystkie członki złączone są jedne z drugimi, a szczególnie z tymi ludźmi, którzy cierpią, czyli z ubogimi i prześladowanymi (por. nr 806).
 • Benedykt XVI w encyklice Spe salvi stwierdza, że „nie unikanie cierpienia ani ucieczka od bólu uzdrawia człowieka, ale zdolność jego akceptacji, dojrzewania w nim prowadzi do odnajdywania sensu przez zjednoczenie z Chrystusem, który cierpiał z nieskończoną miłością” (nr 37).
 • Franciszek po latach podejmuje myśl Jana XXIII i Jana Pawła II, podkreślając, że Kościół szczególnie winien dbać o ubogich. Miłość i troska o ubogich i żyjących w niedostatku czyni  – jego zdaniem – Kościół wiarygodnym wobec świata. Ubóstwo nie sprowadza się tylko do wymiarów ekonomicznych – powtarza Franciszek za świętymi papieżami. Ubodzy to także osoby pozbawione praw przez totalitarne ideologie, prawa do wolności sumienia i wyznania. Ojciec Święty Franciszek przestrzega też przed ubóstwem jako ideologią.

   Czy wystarczy materialna pomoc ubogim i cierpiącym?

  Tego rodzaju pomoc jest nieodzowna, ale musi jest towarzyszyć, a nawet uprzedzać miłość do człowieka.

   Skąd brać siły, by pomagać potrzebującym, często wbrew nadziei?

  Miłość do człowieka pochodzi ze spotkania z Chrystusem. Szczególnie Eucharystia jest urzeczywistnieniem i zapowiedzią braterstwa. Msza św. niedzielna wzbudza falę miłosierdzia, które ma przeniknąć całe życie wiernych.

  Pytania, dyskusja:

  1. Czy umiem z wiarą przyjmować to, co mnie spotyka? Czy mam świadomość, że w ekonomii zbawienia wszystko ma sens, również cierpienie i ubóstwo?

  2. Jakie wyzwania stawia przed nami świat dzisiaj, jeśli chodzi o realizację posługi wobec cierpiących i ubogich?

  3. Na ile i jak członkowie Akcji Katolickiej mogą współpracować z zespołami Caritas w ich posłudze biednym i cierpiącym?

  4. Czy potrafię towarzyszyć osobom cierpiącym? Na czym to towarzyszenie powinno polegać?

  5. Potrafię się dzielić tym co mam z biedniejszymi?

  ks. Krzysztof

PDF:

2014 czerwiec currenda-KOMUNIKATY

Ubóstwo i cierpienie. Katecheza VII.-Currenda czerwiec 2014r.