Currenda 7/2022

27 czerwca 2022|23:42

Wypowiedzi papieża Benedykta XVI o wakacjach:

(…) Okres wakacji to Boży dar. Odpoczywając nabierajmy sił na dalszą drogę życia. Tym, którzy muszą w tym czasie pracować – szczególnie rolnikom zbierającym plony – życzę, by cieszyli się owocami swego trudu. Niech w tej pracy mają także chwile wytchnienia i radości. (…)
(…) drodzy przyjaciele, chciałbym wam dzisiaj zasugerować, byście w okresie letnim bądź w chwilach odpoczynku mieli w zasięgu ręki Biblię, by się nią delektować w nowy sposób, czytając kolejno niektóre jej księgi, mniej i bardziej znane, jak Ewangelie, w sposób systematyczny. Dzięki temu chwile odprężenia mogą nie tylko stać się wzbogacające pod względem kulturalnym, ale i dostarczyć pokarmu duchowi, pogłębić wiedzę o Bogu i dialog z Nim, modlitwę. Wydaje się, że jest to dobre zajęcie na wakacje: lektura Biblii, aby się odprężyć, a jednocześnie wejść w wielką przestrzeń Słowa Bożego i pogłębić kontakt z Odwiecznym, właśnie jako cel wolnego czasu, który daje nam Pan. (…)
Życzę, by czas wakacji był dla wszystkich dobrą okazją do lektury Biblii, poznania głębi i piękna jej ksiąg. Niech ich rozważanie będzie dla was ożywczym pokarmem duchowym, inspiracją do modlitwy i dialogu z Bogiem. (…)
(…) W świecie, w którym żyjemy, wzmocnienie ciała i ducha jest niemal niezbędne, zwłaszcza dla tych, którzy mieszkają w mieście, gdzie warunki życia i jego nierzadko szaleńcze tempo pozostawiają mało miejsca na wyciszenie, refleksję, odprężający kontakt z przyrodą. Wakacje to również dni, kiedy można poświęcić więcej czasu modlitwie, lekturze i rozważaniom nad głębokim sensem życia, w pogodnej atmosferze, jaką stwarza życie rodzinne i przebywanie z najbliższymi.
Czas wakacji to także wyjątkowa okazja, by kontemplować sugestywne piękno przyrody, wspaniałą «księgę» dostępną dla wszystkich, dużych i małych. W kontakcie z przyrodą człowiek widzi siebie we właściwych proporcjach, odkrywa, że jest stworzeniem, małym a zarazem wyjątkowym, «zdolnym odkryć Boga», ponieważ jego duch otwarty jest na Nieskończoność. Przynaglany pytaniem o sens, które nurtuje ludzkie serce, dostrzega on w otaczającym go świecie ślad dobra, piękna i Bożej Opatrzności, i niemal spontanicznie otwiera się na uwielbienie i modlitwę.

 

KOMUNIKATY

► REFLEKSJE NAD SŁOWAMI BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO
LIPIEC: „Prostota jest owym klejnotem czystej wody, ową szczerością dziecięcą otwartą i przejrzystą, tym czym jest, a nie tym, czym nie jest”.

PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM BŁ. E. BOJANOWSKIEGO W LUBONIU
Serdecznie zapraszamy członków Akcji Katolickiej wraz z rodzinami w sobotę 6 sierpnia br. na pielgrzymkę do Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego do Lubonia. Pragniemy podziękować Bogu za 25 lat działalności Akcji Katolickiej, w sposób szczególny za pierwsze powołane Oddziały oraz prosić Naszego Patrona, by wypraszał potrzebne łaski na kolejne lata apostolskiej działalności i rozwoju Stowarzyszenia.

Program spotkania:

  • godz. 17:00 spotkanie i modlitwa Akcji Katolickiej przy relikwiach Błogosławionego wspólnie z innymi pielgrzymami
  • godz. 18:30 – fragmenty z Dziennika bł. Edmunda
  • godz. 19:00 – uroczysta Eucharystia, poczęstunek
  • godz. 21:00 – Apel, nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca, Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ DO SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W KALISZU
Podobnie jak w roku ubiegłym, w sobotę 27 sierpnia br. odbędzie się kolejna pielgrzymka Akcji Katolickiej w Polsce do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Zachęcamy parafialne oddziały do zorganizowania wyjazdu we własnym zakresie. Szczegółowy program podany zostanie na stronie krajowej www.ak.org.pl

OGÓLNOPOLSKIE FORUM DUSZPASTERSKIE
Wzorem lat ubiegłych Zarząd DIAK przygotowuje Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, którego tematem przewodnim będzie hasło nowego roku duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Odbędzie się ono w sobotę, 17 września br. w Poznaniu. W Forum udział wezmą m.in. bp Andrzej Czaja, o. prof. Andrzej Napiórkowski OSPPE, ks. prof. Jerzy Szymik, ks. prof. Robert Skrzypczak. Specjalne przesłanie do uczestników Forum wygłosi kard. Angelo Scola z Mediolanu.
Szczegóły w następnej currendzie.

GODZINY PRACY BIURA DIAK
Informujemy, że w okresie wakacyjnym od 11 lipca do 20 sierpnia br. biuro DIAK będzie zamknięte.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt 668 385 356

 

Ks. Wiesław ŁUŻYŃSKI, Katecheza VII / 2022:
Eucharystyczny wymiar kultu miłosierdzia Bożego
Streszczenie / DIAK Poznań

I. Z życia wzięte:

Aż dziesięciokrotnie Faustyna odnotowała na kartach „Dzienniczka” nadprzyrodzone wizje Hostii św. Kilka razy widziała ją z wychodzącymi promieniami – a właściwie Wodą i Krwią – jak z postaci na obrazie Miłosierdzia Bożego. W 1936 r. ujrzała Hostię św. w celi zakonnej i usłyszała: W Niej twoja siła, Ona cię bronić będzie. W pierwszy piątek 1936 r. zobaczyła puszkę z tysiącem Hostii, przyjętymi przez dusze, którym w czasie Wielkiego Postu wyprosiła łaskę
nawrócenia. Podobne przeżycie mistyczne miało miejsce w październiku tego roku podczas modlitwy różańcowej. Podczas procesji Bożego Ciała w 1937 r. doświadczyła całkowitego zespolenia się z Jezusem Eucharystycznym, gdy ogień z Hostii przeszył jej serce i usłyszała głos: „Tu jest odpocznienie Moje”.
W grudniu 1937 r. otrzymała od kapłana Żywą Hostię, słysząc od Pana Jezusa: „…pod wszystkimi postaciami jestem ten sam, ale nie wszystkie dusze przyjmują Mnie z tak żywą wiarą, jak ty, córko Moja i dlatego nie mogę tak działać w duszach ich, jak w duszy twojej”.
Jezus Eucharystyczny był jej umiłowaniem, jej – wszystkim (Michał Gryczyński, Eucharystia i Miłosierdzie/www.przewodnik-katolicki.pl nr 14/2005).

II. Rozważanie:

Miłosierdzie jest hojnością Boga. On jest bogaty w miłosierdzie – głosił święty Jan Paweł II. Bóg nigdy nie męczy się wybaczaniem – przypomina nam papież Franciszek. Miłosierdzie jest przejawem ogromnej miłości Boga do człowieka. Pięknie ukazuje to przypowieść o miłosiernym ojcu. Marnotrawny syn, który opuścił dom ojca z częścią majątku, która na niego przypadała, roztrwonił całe dziedzictwo, gdyż żył rozrzutnie i niewłaściwie, korzystał z wolności. Mimo ogromu grzechów, niewierności i zła ojciec przyjmuje żałującego swoich czynów i zaniechań powracającego do niego syna.
Eucharystia jest hojnością Boga. Bóg daje nam siebie w obfitości. Zaspokaja głód naszego serca. Wypełnia najgłębsze pragnienia człowieka. Zapowiedzią tej hojności i obfitości jest cud rozmnożenia chleba. Obfitość darów, której doświadczyła wielka liczba ludzi, jest zapowiedzią ogromnej hojności Boga w czasie Eucharystii. Właśnie tu Chrystus daje nam największy dar, ofiarowuje nam siebie samego. W jej trakcie Pan nas przyjmuje, czyni partnerem dialogu zbawienia. Tak jak miłosierny Ojciec, przyciska do serca pełnego miłości. Bóg rzeczywiście jest bogaty w miłosierdzie i nie męczy się jego okazywaniem.
Miłosierdzie dowartościowywaniem człowieka. Relacje międzyludzkie czasem bywają trudne. Brakuje w nich wzajemnego szacunku i miłości. Ludzie lubią mówić źle o bliźnich, krytykują, wspominają o błędach i słabościach. Tymczasem Bóg dowartościowuje człowieka, obdarza ogromem swej miłości. Widzi w nas swoje umiłowane dziecko, kogoś wyjątkowego, naszą godność i wielkość. Szczególnym momentem tego dowartościowania jest Komunia Święta, kiedy Pan dopuszcza nas do siebie, wypełnia głębię naszego serca, czyni nas partnerem szczególnej relacji miłości.
Miłosierdzie unoszeniem człowieka ku górze. Potrzebujemy łaski Bożej, która nas niesie, a w razie upadku podnosi. Pośród różnych trudności często nasze ludzkie siły nie wystarczają. Kłopoty przygniatają nas czasem do ziemi. Czasem zawstydza nas własna słabość, może zniechęcenie w realizacji powołania. Bóg nas jednak umacnia. Kościół zaprasza nas do spowiedzi i dźwiga z upadków, udziela łaski, dodaje siły. Eucharystia sprawia, że możemy zmierzyć się z trudnościami dnia codziennego.
Miłosierdzie wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła. Kto potrafi tak patrzeć? Kto widzi w człowieku zawsze dobro, mimo jego upadków i słabości? Potrafi to matka, która bezgranicznie kocha swoje dziecko. Pytana o syna lub córkę, zawsze będzie mówić o nich dobrze, nawet gdyby przeżywali trudności. Tak potrafi patrzeć dobry ojciec, który pragnie szczęścia swojego dziecka, nawet gdy widzi, że ono nie radzi sobie z różnymi problemami. Tak potrafi patrzeć tylko ktoś najbliższy, kto kocha bezgranicznie. Tak potrafi kochać tylko Bóg miłosierny. Z pewnością właśnie w taki sposób patrzy na nas Chrystus, kiedy w czasie Eucharystii gości w naszym sercu.

III. Wnioski i postulaty pastoralne:

➢ Eucharystia jest źródłem Bożego miłosierdzia. Starajmy się uczestniczyć w niej w taki sposób, by mieć świadomość tego wielkiego obdarowania.
➢ W ramach przygotowania do mszy świętej przyjdźmy wcześniej i módlmy się koronką do Bożego miłosierdzia.
➢ W modlitwie prośmy o dar miłosierdzia dla nas i dla naszych bliskich. Zwróćmy uwagę na słowa aktu pokuty, przeistoczenia oraz „oto Baranek Boży”, by w nich dostrzec prawdę o bezmiernej miłości Chrystusa do nas.
➢ Miłosierna miłość staje się naszym udziałem w czasie mszy świętej oraz przyjmowania Komunii Świętej. Na miłość Boga odpowiadajmy naszą wiernością, gorliwością w wierze, wytrwałą modlitwą, pełnym wiary i miłości udziałem we mszy i przyjmowaniem Komunii.
➢ W czasie naszych spotkań formacyjnych dzielmy się naszym osobistym doświadczeniem miłosierdzia Bożego
➢ Dajmy świadectwo o Bożym miłosierdziu w naszym życiu. Chrystus poprzez ofiarowanie nam swojego Ciała i Krwi – daje nam wszystko. Nie pozostawił niczego dla Siebie, ofiarował całego siebie dla zbawienia świata. Miarą jego miłości do człowieka jest miłość bez miary. Taka jest też miara Bożego miłosierdzia.

Króluj nam Chryste! – ks. Roman

nr 7 lipiec 2022 currenda s. 1 (2)

AK_Katecheza_2022_07_Currenda