Currenda 9/2014

29 sierpnia 2014|00:40

(…) „Nawróćcie się” (…) oznacza pójście za Jezusem w taki sposób, aby Jego Ewangelia była konkretnym przewodnikiem życiowym. Oznacza zgodę, aby Bóg nas nawrócił, zaniechanie myślenia, że to my jesteśmy wyłącznymi budowniczymi naszego życia. Oznacza uznanie, że jesteśmy stworzeniami, że zależymy od Boga, od Jego miłości i jedynie „tracąc” swoje życie w Nim możemy je zyskać. A to wymaga, byśmy podejmowali swoje wybory w świetle Słowa Bożego. Dzisiaj nie można już być chrześcijanami, jako konsekwencja prostego faktu, że żyjemy w społeczeństwie o korzeniach chrześcijańskich. Wręcz ten, kto rodzi się w rodzinie chrześcijańskiej i jest religijnie wychowany musi każdego dnia ponawiać decyzję bycia chrześcijaninem, dawać pierwsze miejsce Bogu, w obliczu pokus jakie nieustannie nasuwa nam zlaicyzowana kultura, w obliczu krytycznego osądu wielu współczesnych. Rzeczywiście współczesne społeczeństwo poddaje chrześcijanina wielu próbom, i dotykają one życia osobistego i społecznego. Nie łatwo jest podjąć decyzję bycia wiernym w chrześcijańskim małżeństwie, praktykować miłosierdzie w życiu codziennym, pozostawić miejsce na modlitwę i ciszę wewnętrzną. Nie jest łatwo publicznie przeciwstawić się wyborom, które wielu uważa za oczywiste, jak aborcja w przypadku „niepożądanej ciąży”, eutanazja w przypadku poważnych chorób, lub selekcji embrionów w celu zapobiegania chorobom dziedzicznym. Nieustannie obecna jest pokusa, by pomijać swoją wiarę, a nawrócenie staje się odpowiedzią Bogu, która zawsze musi być potwierdzona wiele razy w życiu. (…)

Katecheza Benedykt XVI, 13 lutego 2013 r.

KOMUNIKATY

 

POZNAŃSKIE FORUM DUSZPASTERSKIE

Serdecznie zapraszamy do udziału w Poznańskim Forum Duszpasterskim w sobotę, 27 września br. Rozpocznie je Msza św. koncelebrowana o godz. 9.30 w kościele św. Rocha w Poznaniu. Po Eucharystii, w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2.  o godz. 11.20 rozpocznie się Sesja pod hasłem Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk, 1,15).
Słowo wprowadzające wygłosi ks. arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

W pierwszej części wysłuchamy wykładów:

  • ks. kard. Paula Josefa Cordesa – Narodzić się na nowo;
  • o. prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP – Kiedy gaśnie płomień wiary, wtedy wszystkie inne światła tracą swój blask (LF 4);
  • o. dr Piotra Jordana Śliwińskiego OFM Cap. – Dlaczego tak trudno się dzisiaj spowiadać?

W drugiej części odbędzie się dyskusja panelowa – Wydajcie więc godny owoc nawrócenia (Mt 3,8) z udziałem::
Patrycji Hurlak, Radosława Pazury oraz Andrzeja Sowy.

Wpisowe od osoby wynosi 10 zł. Ze względów organizacyjnych – prosimy, podobnie jak w latach ubiegłych – o zgłoszenie do 18 września br. listy osób z oddziału i zebranie wpisowego. Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy w biurze w godzinach urzędowania oraz elektroniczne na adres: diak@poznan.ak.org.pl albo blacka@go2.pl lub faxem: nr 61 852 97 66.

Wpłaty można dokonać również na konto DIAK Poznań
nr 10 1240 1763 1111 0000 1812 9605 Bank PEKAO S.A. II o. w Poznaniu z dopiskiem Sesja po wcześniejszym zgłoszeniu, a zaproszenia odebrać bezpośrednio przed spotkaniem w recepcji.

ZJAZD REJONOWY W ŚMIGLU sobota, 11 października 2014

W sobotę, 11 października br. zapraszamy na Zjazd Rejonowy do Śmigla. Spotkanie rozpoczniemy o godz. 10.00 Mszą św. w kościele św. Stanisława Kostki, podczas której dziękować będziemy Bogu za kanonizację papieży: św. Jana XXIII i św. Jana Pawła II. Po Eucharystii zaplanowany jest m. in. wykład na temat znaczenia Chrztu Polski dla budowania tożsamości narodowej Polaków, występ zespołu folklorystycznego oraz wspólny posiłek. Zjazd zakończy nabożeństwo różańcowe ok. godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy członków Akcji Katolickiej z rodzinami, kandydatów i sympatyków naszego stowarzyszenia, szczególnie z Leszna, Kościana, Rawicza, Przemętu, Pakosławia, Śremu oraz delegatów z innych oddziałów.
Bardzo prosimy o zgłoszenie uczestników do 3 października br. u prezesa POAK p. Zygfryda Budzyńskiego tel. 65/518 08 42 lub u członka Zarządu p. Eugeniusza Ludwiczaka tel. 601 568 928 albo pocztą elektroniczną ludwiczak_de@wp.pl
Koszt uczestnictwa wraz z posiłkiem wynosi 15 zł.

GODZINY PRACY BIURA DIAK
we wrześniu
Wtorek 14.00 – 18.00
Czwartek 13.00 – 17.00

DYŻUR SKARBNIKA ZARZĄDU DIAK
we wrześniu
Drugi wtorek miesiąca – od 16.00 do 18.00

NUMER KONTA BANKOWEGO DIAK
Bank PEKAO S.A. II o. Poznań
10 1240 1763 1111 0000 1812 9605

 

Katecheza IX:

„Relacja Chrystusa do Maryi i powierzenie Jej opieki nad ludzkością”

Chrystus w swej bosko-ludzkiej naturze jest synem Maryi. Został wpisany w historię ludzi przy Zwiastowaniu. Maryja przyjmuje na siebie wypełnienie zbawczych obietnic: rajska obietnica niewiasty, która zdepcze głowę węża; zapowiedzi prorockie („Oto panna pocznie…”, pieśni o Słudze Jahwe…) Przez poczęcie „z Ducha Świętego” wszystko się wypełnia. Umożliwia Synowi Bożemu wejście w świat ludzi. Syn Boży staje się człowiekiem. Jego matką jest Maryja. Matka Zbawiciela. Bogurodzica.

Cechy charakterystyczne Matki Chrystusa-Mesjasza:

wiara (zna Bożą miłość do ludzi)
pokora ( służebnica Pańska pełniąca wolę Ojca)
radość brzemienności, stanu błogosławionego
urodzenie i wychowywanie
rozpoznawanie misji syna
wstawiennictwo dla ludzi
męstwo w cierpieniu
uwielbianie Boga
królowanie z Synem

Jezus-Mesjasz, Syn Boży, Zbawiciel urodził się z Maryi i odtąd Ona jest Jego Matką. Jako dziecko rośnie, rozwija się i w sposób pełni ludzki jest Jej synem. Kocha Ją jak matkę. Jest Jej oddany z całą pokorą, radością i posłuszeństwem dobrego dziecka. Ona Go karmi, uczy, wychowuje. Wprowadza w życie. W obyczaje religijne. Kształtuje Jego pobożność. Ewangelia mówi o pierwszym akcie, w którym dwunastoletni Jezus objawia swe mesjańskie posłannictwo – „muszę być w sprawach Ojca”. Potem nadal jest posłuszny, ale w sercu Maryi („wszystko zachowywała w swoim sercu”) rozwija się świadomość (choć od początku wiedziała, że jest Synem Najwyższego) Jego posłannictwa. Gdy rozpoczyna swą „publiczną działalność” (chrzest w Jordanie) Maryja w pokorze godzi się na Jego odejście od rodziny.

Jej kochające serce pozwala prosić Go o pierwszy znak (cud w Kanie).
Z pokorą przyjmuje, że odtąd „rodziną” Jezusa są wszyscy ludzie („ oto matka i bracia moi…”)
A nawet godzi się, że błogosławione jest nie tylko Jej macierzyństwo („piersi któreś ssał”) ale także wszyscy „którzy słuchają Słowa Bożego”.
Gdy przychodzi moment najtrudniejszy jest obecna. Gdy Syn składa odkupieńczą ofiarę Ona akceptuje i współofiarowuje. I wtedy otrzymuje, jakby w nowym Zwiastowaniu macierzyństwo wobec wszystkich ludzi: „Oto Syn Twój”. Staje się Matką Kościoła. To Syn Boży, Jej Syn daje Jej nowe zadanie. Czyni z Niej Współodkupicielkę.
Uczestniczy więc w nowennie wypraszając Zesłanie Ducha Świętego dla Kościoła.
W tajemnicy śmierci i Wniebowzięcia Chrystus wywyższa Ją – swoją Matkę – dając Jej chwałę Królowania.

Nasze zadania:

Uczyć się coraz lepiej modlić we wspólnocie Kościoła – liturgia.
Uczyć się modlitwy pokornej i ufnej– niech się stanie według woli Boga.
Wielbić Boga, jak Maryja za wszystko, co dzieje się w naszym życiu, w naszej osobistej historii.

Pomyśl, jak czcisz Maryję.
Udział we Mszy św. w Jej święta.
Znajomość modlitw, nabożeństw, pieśni…
Pielgrzymki Maryjne; cześć dla Jej wizerunków…

Komentarz przygotował ks. kanonik Włodzimierz Koperski

2014 wrzesien currenda