Category Archives: Currenda

125 post(s) found

Currenda 5/2023

18 kwietnia 2023|18:32

(…) Apostołowie w wieczerniku nie wiedzieli, co ich czeka. Byli zalęknieni, obawiali się o swą przyszłość. Przeżywali jeszcze zaskoczenie spowodowane śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa, odczuwali też niepokój po Jego wniebowstąpieniu. Maryja, „która uwierzyła w słowa powiedziane Jej od Pana” (Łk […]

Currenda 4/2023

15 marca 2023|23:15

(…) Wieczorem w Wielki Czwartek, wkraczając w Triduum Paschalne, będziemy przeżywali we Mszy Wieczerzy Pańskiej to, co wydarzyło się podczas Ostatniej Wieczerzy. Jest to wieczór, w którym Chrystus pozostawił swoim uczniom testament swojej miłości w Eucharystii, nie jako we wspomnieniu, […]

Currenda 3/2023

23 lutego 2023|19:06

(…) «Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe» (Mt 26, 41). Pozwólmy, aby te słowa Pana prowadziły nas, pomagając w zdecydowanym wysiłku nawrócenia i duchowej odnowy. W życiu codziennym zbyt jesteśmy pochłonięci przez […]

Currenda 2/2023

17 stycznia 2023|22:55

(…) czterdzieści dni po Bożym Narodzeniu, Kościół przeżywa na nowo tajemnicę ofiarowania Jezusa w świątyni. Przeżywa ją ze zdumieniem, podobnie jak Święta Rodzina z Nazaretu, oświecony pełnią objawienia tego «Dziecięcia», które (…) jest eschatologicznym sędzią zapowiedzianym przez proroków (por. Ml […]

Currenda 1/2023

15 grudnia 2022|20:05

(…) wydarzenie Betlejem należy rozważać w świetle Jego (Jezusa) tajemnicy paschalnej: jedna i druga stanowią część odkupieńczego dzieła Chrystusa. Wcielenie i narodzenie Jezusa zachęcają nas już do skierowania spojrzenia ku Jego śmierci i zmartwychwstaniu: zarówno Boże Narodzenie, jak i Pascha […]

Currenda 12/2022

22 listopada 2022|18:13

(…) Adwent poprzez różne symbole przygotowuje nas do celebrowania tajemnicy Wcielenia Syna Bożego i przypomina nam, że życie ludzkie jest ciągłym oczekiwaniem. Nasze życie staje się piękne i szczęśliwe, gdy czekamy na kogoś drogiego i ważnego dla nas. Niech ten […]

Currenda 11/2022

18 października 2022|21:02

(…) wiele osób odwiedza cmentarze, które są, jak mówi o tym samo to słowo – „miejscem odpoczynku”, w oczekiwaniu na ostateczne przebudzenie. Miło jest pomyśleć, że to sam Jezus nas obudzi. Sam Jezus objawił, że śmierć ciała jest jakby sen, […]

Currenda 10/2022

11 września 2022|19:55

(…) O, błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem! (…) obszerne jest bogactwo tej tradycyjnej modlitwy, która ma prostotę modlitwy ludowej, ale także teologiczną głębię modlitwy odpowiedniej dla tych, którzy odczuwają potrzebę dojrzalszej kontemplacji. Kościół zawsze uznawał […]

Currenda 9/2022

26 sierpnia 2022|18:08

(…) «Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne» (J 3, 14-15), mówi Jezus. Co zatem widzimy, gdy kierujemy spojrzenie na krzyż, do którego został przybity Jezus […]

Currenda 8/2022

19 lipca 2022|21:15

(…) w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Ewangelia przedstawia nam młodą kobietę z Nazaretu, która otrzymawszy zwiastowanie anielskie wyrusza pospiesznie, aby być blisko Elżbiety w ostatnich miesiącach jej niezwykłej ciąży. Przybywając do niej, Maryja wypowiada słowa, które stworzyły modlitwę „Zdrowaś […]