Category Archives: Currenda

127 post(s) found

Currenda 1/2021

7 stycznia 2021|13:20

Rok 2020 upłynął pod znakiem wielkiego kryzysu sanitarnego Covid-19, który stał się zjawiskiem wielopłaszczyznowym i globalnym, pogłębiając silnie ze sobą powiązane kryzysy, takie jak kryzys klimatyczny, żywnościowy, gospodarczy i migracyjny, oraz sprawiając ogromne cierpienia i trudności. Myślę przede wszystkim o […]

Currenda 12/2020

24 listopada 2020|16:43

„Adwent jest synonimem nadziei: nie daremnym oczekiwaniem na jakiegoś bezosobowego boga, lecz konkretną i niezawodną ufnością w powrót Tego, który już raz do nas przyszedł, «Oblubieńca», który swoją krwią przypieczętował zawarte z ludzkością wieczne przymierze. Jest to nadzieja, która pobudza […]

Currenda 11/2020

14 października 2020|23:32

1. (…) uroczystość Wszystkich Świętych pobudza nas, byśmy ogarnęli spojrzeniem ogromną rzeszę tych, którzy już są w błogosławionej Ojczyźnie, i zarazem wskazuje prowadzącą do niej drogę. Nam, ziemskim pielgrzymom, święci i błogosławieni w raju przypominają, że tym, co na co […]

Currenda 10/2020

28 września 2020|14:29

Jan Paweł II o różańcu: „Pragnę skupić waszą uwagę na różańcu… Różaniec jest moją umiłowaną modlitwą. Modlitwą cudowną! Cudowną w swojej prostocie i w swojej głębi… W te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się […]

Currenda 9/2020

1 września 2020|22:16

(…) Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła […]

Currenda 8/2020

13 sierpnia 2020|19:02

(…) Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc […]

Currenda 7/2020

20 czerwca 2020|21:18

(…) Jesteście ludem Bogu na własność przeznaczonym” – czyli „narodem świętym”, „wybranym plemieniem”. „Jesteście ludem Bożym, (…) jako ci, którzy dostąpili miłosierdzia” (por. 1 P 2,9-10). Bóg „was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła” (1 P 2,9). Jesteście więc […]

Currenda 6/2020

24 maja 2020|21:56

(…) Kościół w Polsce miał wielki wkład w starania o wprowadzenie uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa do kalendarza liturgicznego. Był to wyraz głębokiego pragnienia, aby wspaniałe owoce, jakie przynosiła ta pobożność, pomnażały się w życiu wiernych w całym Kościele. I […]

Currenda 5/2020

28 kwietnia 2020|21:20

W maju Lud Boży poczuwa się do wyrażenia w szczególny sposób swego nabożeństwa do Maryi, której macierzyńska obecność jest wsparciem dla chrześcijan i dla całego świata. Od chwili, kiedy Panna z Nazaretu wypowiedziała swoje fiat, Jej «dziewicze i macierzyńskie zarazem […]

Currenda 4/2020

31 marca 2020|17:52

(…) Uczestnicząc w obrzędach Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku oraz Wigilii Paschalnej, będziemy wspominać ostatnie godziny ziemskiego życia Jezusa, u którego kresu jaśnieje światło zmartwychwstania. 1. Msza św. Krzyżma, którą zwykle sprawujemy w Wielki Czwartek rano, skupia uwagę w sposób szczególny […]